ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vejledning

Kort over telte til semesterstart

I forbindelse med semesterstart er der bestilt telte, hvor en del aktiviteter vil finde sted. Find kortet over teltenes placering via dette link: Kort over telte

Ændringer i undervisningsformer i efteråret 2020

På trods af corona-situationen kan langt de fleste studieaktiviteter afvikles på campus i dette semester. En del studieaktiviteter vil dog skulle afvikles online eller delvist online (hybrid-undervisning). Det vil fremgå på de enkelte studieaktiviteter, hvordan kurset afvikles. Hvis andet ikke fremgår afholdes undervisningen på campus på helt almindelig vis. Udover almindelig campusundervisning vil der blive anvendt nedenstående undervisningsformer. Hvis I skal deles ifm. hybridundervisning, vil I få besked i Moodle om, hvordan I skal fordele jer. Det vil fremgå af study.ruc.dk for de berørte kurser.

HYBRID CAMPUS:

Alle studerende følger undervisningen fra Campus. En del af de studerende vil følge undervisningen fra det lokale, hvor underviser forelæser. En del af de studerende vil følge undervisningen fra deres eget device i et eller flere andre lokaler på campus.

Husk eget device og høretelefoner.
Der gives yderligere information om holddeling via study.ruc.dk og/eller Moodle.

HYBRID HJEMME:

En del af de studerende vil følge undervisningen fra det lokale, hvor underviser forelæser. En del af de studerende vil følge undervisningen hjemmefra. Der gives yderligere information om holddeling via study.ruc.dk og/eller Moodle.

ONLINE:

Alle studerende følger undervisningen hjemmefra.

PRE-RECORDED SESSION:

Undervisningen er optaget på forhånd og ses som forberedelse inden den tilhørende opfølgning.

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på nedenstående mailadresser

humbach-studieadministration@ruc.dk
humtek-studieadministration@ruc.dk
natbach-studieadministration@ruc.dk
sambach-studieadministration@ruc.dk
ikh-studieadministration@ruc.dk
imt-studieadministration@ruc.dk
inm-studieadministration@ruc.dk
ise-studieadministration@ruc.dk

Planlæg dit studieforløb i god tid

Her på study.ruc.dk kan du se hvilke kurser og projekter, du kan tage i de kommende semestre. I forhold til foråret 2021 og fremefter kan der dog ske ændringer frem til tilmeldingsperioden for det pågældende semester. Vær særlig opmærksom på, at der kan komme flere valgkurser, prøveformen kan ændre sig, ligesom der kan ske studieordningsændringer. Orienter dig derfor altid godt på study.ruc.dk i tilmeldingsperioden.

Læs mere på student-hub-siden på intra.ruc.dk: Planlæg dit studieforløb i god tid

Hvis du har spørgsmål til dine valgmuligheder eller til opbygningen af dit studium generelt, er du altid velkommen til at kontakte Uddannelse & Studerende. Du finder kontaktinfo her: Ring eller skriv til os
Vælg semester
Vælg uddannelsesniveau
Bachelor
Kandidat
Master's Programmes
(engelsksprogede kandidatuddannelser)
Ph.d.
Sommerskole
Master
(efter-videreuddannelse)
Diplomuddannelse i turistfører
Akademisk Efteruddannelse, EAE