PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kurset sigter overordnet på, at give en teoretisk forståelse af hvordan en given kontekst former forskellige gruppers situation på arbejdsmarkedet. Kontekst refererer her til forskellige velfærdsregimer og arbejdsmarkedsmodeller, og mere bredt til forskellige samfundsmæssige processer som globalisering, neo- liberalisme og ændringer i kapitalismen, og til hvordan de påvirker de klassiske professioner, velfærdsprofessioner og ufaglært arbejde.

Der fokuseres især på arbejdets vilkår, medarbejdernes/de professionelles identitet, de individuelle og kollektive strategier (professionsstrategier). Kurset anlægger et intersektionelt perspektiv, hvor der er særligt fokus på kønsdynamikker.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Hanne Marlene Dahl (hmdahl@ruc.dk)
Lise Lotte Hansen (liselh@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Den studerende kan ikke deltage i den 48-timers skriftlige prøve, hvis vedkommende ikke har afleveret første delopgave.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for Social og samfundsanalytiske problemstillinger.

  • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

  • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Skriftlige formidlingsfærdigheder med forskellige tidshorisonter

  • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

  • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof .

  • Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften ’Social og samfundsmæssig analyse’
• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Under kursusforløbet udarbejdes en skriftlig opgave, som er en besvarelse af et spørgsmål, som udleveres ved kursusstart.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 2 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Det samlede omfang af portfolioen er maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside inden kursets begyndelse.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41393
Sidst ændret 09/12/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 13-02-2020 10:15 - 13-02-2020 12:00 i uge 07
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 1. Kursusgang: Introduktion: Kursusforløb, eksamen, centrale begreber og perspektiver

Torsdag 20-02-2020 10:15 - 20-02-2020 12:00 i uge 08
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 2. Kursusgang: Introduktion: Arbejde, anerkendelse og affektiv dimension

Torsdag 27-02-2020 10:15 - 27-02-2020 12:00 i uge 09
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 3. Kursusgang: Hvad er en profession? Og en velfærdsprofession?

Torsdag 05-03-2020 10:15 - 05-03-2020 12:00 i uge 10
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 4. Kursusgang: Regulering af arbejdet under nye betingelser

Torsdag 12-03-2020 10:15 - 12-03-2020 12:00 i uge 11
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 5. Kursusgang: Velfærdsstat og velfærdsprofessionelle

Torsdag 19-03-2020 10:15 - 19-03-2020 12:00 i uge 12
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 6. Kursusgang: Det kønsopdelte arbejdsmarked

Torsdag 26-03-2020 10:15 - 26-03-2020 12:00 i uge 13
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 7. Kursusgang: Daginstitutioner og professionskampe

Torsdag 02-04-2020 10:15 - 02-04-2020 12:00 i uge 14
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 8. Kursusgang: Arbejde, identificering og stolthed

Torsdag 16-04-2020 10:15 - 16-04-2020 12:00 i uge 16
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 9. Kursusgang: Vilkår, interesser og kampe

Torsdag 23-04-2020 10:15 - 23-04-2020 12:00 i uge 17
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi:10. Kursusgang: Omsorgen for ældre: professionskamp i et kønnet felt

Tirsdag 28-04-2020 08:15 - 28-04-2020 10:00 i uge 18
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 11. Kursusgang: Professionsstrategier og praksis

Torsdag 30-04-2020 10:15 - 30-04-2020 12:00 i uge 18
Professioner og arbejde: vilkår, identitet og strategi: 12. Kursusgang: Professionsstrategier og praksis

Torsdag 04-06-2020 10:00 - 04-06-2020 10:00 i uge 23
Eksamensaflevering: Professioner og arbejde: Vilkår, Identitet og Strategi

Mandag 10-08-2020 10:00 - 10-08-2020 10:00 i uge 33
Re-eksamensaflevering: Professioner og arbejde: Vilkår, Identitet og Strategi