PDF til print    Find kalender

Specialeseminar // For studerende som skal skrive speciale i efteråret 2020

Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Indhold

Speciale Seminaret på Virksomhedsstudier og Virksomhedsledelse er et avanceret kandidat niveau kursus, der berører alle de vigtigste aspekter af speciale skrivning processen.

Det overordnede mål med specialeseminaret er:

  • At give input og inspiration til at skrive specialet;
  • At skabe et forum, hvor de studerende har mulighed for at diskutere både deres egne speciale ideer og fælles temaer relateret til speciale skrivning processen.

Speciale seminarets hovedtemaer er:

  • Problemformulering og dens relation til de øvrige elementer i opgaven (fx teori, metode, videnskabsteori)
  • Rolle og valg af teori og litterature reviews
  • Rolle og valg af videnskabsteori
  • Rolle og valg af metode og forskningsdesign
  • Projektstruktur, skriveproces og skrivestil
  • Relationer med eksterne organisationer /virksomheder

Speciale Seminaret på Virksomhedsstudier og Virksomhedsledelse er ikke obligatorisk, men det giver de studerende en fantastisk mulighed for at få avanceret viden om teori, metodologi, litteratur reviews og videnskabsteori samt mulighed for at præsentere og diskutere eget speciale emner i et uformelt forum.

Derfor er deltagelse i speciale seminaret særligt gavnligt i den indledende fase af processen, og det er grunden til, at det starter næsten samtidig med speciale semesters begyndelsen.

Specialeseminaret består af 6 seminarer, der hver især foregår ca. hver anden uge. Hvert seminar består af lærerpræsentationer, studerendes præsentationer og diskussioner, workshops.

Den detaljerede indholdsbeskrivelse for hvert seminar er angivet nedenfor.

Den studerende vil tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer om teoretiske og videnskabsteoretiske valg-, anvendelses- og fremstillingsmuligheder, metode, avanceret litteratur reviews, projektstruktur, skriveproces og skrivestil. Specialeseminaret er både en genopfriskning af det de studerende har lært ind til nu, men det introducere også nye elementer/metoder/videnskabsteoretiske vinkler.

Grundlæggende litteratur

Der bliver henvist til grundlæggende brugbar litteratur i selve forelæsninger.

Undervisningsform

Undervisning består af forelæsninger, diskussioner, præsentationer og mini-workshops hvor de studerende diskutere og reflekter over de forskellige emner præsenteret i undervisning og emnerne relevante til deres speciale.

Studieleder
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Ada Scupola (ada@ruc.dk)
Sidst ændret 20/01/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 14-04-2020 08:30 - 14-04-2020 10:00 i uge 16
Oplæg fra studieadministrationen/REKS og studievejledningen

Tirsdag 14-04-2020 10:00 - 14-04-2020 10:15 i uge 16
Pause

Tirsdag 14-04-2020 10:15 - 14-04-2020 12:00 i uge 16
Faglig opstart til specialet

Tirsdag 14-04-2020 12:00 - 14-04-2020 13:00 i uge 16
Frokost

Tirsdag 14-04-2020 14:00 - 14-04-2020 15:00 i uge 16
Stress hindering og speciale skrivning v. Studiemiljøtutor