PDF til print    Find kalender

Kursus: Metode II - Design og Samarbejdsfacilitering

Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden. Forståelse af deltageres forskellige perspektiver og oplevelser og etablering af rammer, som understøtter et fælles engagement

  • Færdigheder: Reflektere over og anvende forskningsbaseret viden som grundlag for design af sociale interventionsprojekter

  • Færdigheder: Reflektere over deltageres forskellige perspektiver og oplevelser

  • Færdigheder: Beherske, vælge og vurdere metoder til etablering af rammer, som understøtter et fælles engagement

  • Færdigheder: Beherske, vælge og vurdere metoder til bruger-/borgerinvolverende social intervention samt metoder til dokumentation heraf

  • Kompetencer: Udvikle nye metoder til bruger-/borgerinvolverende social intervention på et videnskabeligt grundlag

  • Kompetencer: Tage selvstændigt professionelt ansvar for facilitering og styring af komplekse, konfliktuelle faglige og tværfaglige samarbejder

  • Kompetencer: Projektledelse i forbindelse med facilitering og styring af komplekse, konfliktuelle faglige og tværfaglige samarbejder

Overordnet indhold

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til at undersøge og forstå deltageres forskellige perspektiver og oplevelser i sociale sammenhænge. Det er endvidere målet, at de studerende skal opnå færdigheder i at skabe rammer, som understøtter et fælles engagement.
Kurset præsenterer forskellige eksempler på undersøgelsesdesigns og forskningsmetoder, herunder tilgange, der involverer forskellige bruger- og praksisperspektiver. Metoderne bliver bragt i spil i forskellige sociale interventioner og kontekster.
Kurset lægger op til refleksion over, hvordan forskningsbaseret viden kan bringes i spil i design og udvikling af sociale interventionsprojekter. Som led i kurset arbejdes endvidere med eksempler på facilitering af komplekse faglige og tværfaglige samarbejder.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af deltagerbaseret undervisning i hold og veksler mellem underviserstyrede kursusaktiviteter og øvelser.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 3 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal have et omfang på 7.200-21,600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26729
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 28-02-2020 08:15 - 28-02-2020 12:00 i uge 09
SI: 2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering

Tirsdag 03-03-2020 08:15 - 03-03-2020 12:00 i uge 10
SI: 2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering

Fredag 06-03-2020 08:15 - 06-03-2020 12:00 i uge 10
SI: 2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering

Tirsdag 10-03-2020 08:15 - 10-03-2020 12:00 i uge 11
SI: 2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering

Fredag 13-03-2020 08:15 - 13-03-2020 16:00 i uge 11
SI: 2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering

Mandag 16-03-2020 10:00 - Torsdag 19-03-2020 10:00 i uge 12
SI: 2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering: Eksamen

Mandag 24-08-2020 10:00 - Mandag 31-08-2020 10:00 i uge 35 og uge 36
SI: 2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering: Omprøve