ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vejledning
Vælg semester
1. Dit fag 
Virksomhedsledelse
2. Aktuelle studieaktiviteter 
Master Thesis and thesis workshop
Tematic seminar - Leader-Lab
Strategic Management, Corporate Responsibility and Business Legitimacy
Advanced Organisation Theory
Business Studies and Management & Leadership Processes
Project: Business Management and Leadership
Thematic Seminar: The Firm's External Relations - Financial risk, taxation and non-market strategies
Thematic Seminar: The Firm's External Relations - B2B
The Firm's Resources and Value Creation
Project: The Firm's Resources, Value Creation and Innovation and/or Strategic Management, Responsibility and Legitimacy
Project-oriented Internship: The Firm's Resources, Value Creation and Innovation and/or Strategic Management, Responsibility and Legitimacy
Recommended study plan
Preperatory thesis seminar: For students writing their thesis in spring 2021
Study start
Speciale og specialeworkshop
Problem-drevet ledelse
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser
Videregående organisationsteori
Projekt: Virksomhedsledelse
Virksomhedens relationer til omverdenen - HRM, teknologi og arbejdsmarked
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse
Projekt: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet
Projektorienteret praktikforløb: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet
Anbefalet studieforløb
Specialeopstartsseminar: For studerende der skal skrive speciale i foråret 2021
Semesterstart