PDF til print    Find kalender

Specialeopstartsseminar: For studerende der skal skrive speciale i efteråret 2024

Semester
F2024
Uddannelse
Socialvidenskab * / Virksomhedsstudier * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Virksomhedsledelse * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab / Virksomhedsledelse / Samfundsjura
Anbefalet studieforløb

Specialeopstartsseminaret er for studerende, der skal skrive speciale næste semester. Seminaret består af to oplæg for PF/POL og SV og tre oplæg for VL, hvor gruppedannelsen er den sidste:

• Et oplæg af studieadministrationen om praktiske forhold og regler.

• Et oplæg af en underviser fra din uddannelse om de akademiske perspektiver (placeret før eller efter oplægget fra studieadministrationen).

For tid og sted for de forskellige uddannelser, se under Undervisningsgange nedenfor.

Seminaret er tænkt som en workshop, hvor du får mulighed for at arbejde med dine ideer til specialet og skrive udkast til din specialekontrakt, dvs. dit kandidatspecialeemne. Specialekontrakten skal sendes til administrationen i perioden 1.-15. maj 2024. På det grundlag får du tildelt en relevant vejleder til dit speciale (med ekspertise inden for dit forskningsområde). Vi opfordrer dig derfor kraftigt til at deltage aktivt i seminaret.

Seminaret vil berøre følgende emner:

• Valg af tema for dit speciale

• 'Valg' af vejleder

• Hvad er en god problemformulering?

• Speciale med en partner (organisation, virksomhed)?

• Planlægning af din proces

• Mulighed for gruppedannelse

Sidst ændret 21/03/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 16-04-2024 08:00 - 16-04-2024 09:00 i uge 16
Fagligt oplæg (VL, VS)

Tirsdag 16-04-2024 09:00 - 16-04-2024 10:00 i uge 16
Fælles oplæg fra studieadministrationen (ISE)

Tirsdag 16-04-2024 10:15 - 16-04-2024 12:00 i uge 16
Fagligt oplæg (SV)

Tirsdag 16-04-2024 10:15 - 16-04-2024 12:00 i uge 16
Projektdannelse (VL, VS)

Tirsdag 16-04-2024 10:15 - 16-04-2024 12:00 i uge 16
Fagligt oplæg (PF, POL)