PDF til print Find kalender

Offentlig økonomi: teori og metode

Titel
Offentlig økonomi: teori og metode
Oversat titel

Public economics: theory and methods

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk/Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60207
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og reguleringen heraf. Herunder bl.a. den offentlige sektor i samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl, indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske aspekter inden for forskellige policy områder.

Øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af offentlig økonomi kan beregnes.

Uddybende beskrivelse

Kursets fokus er teori og empiri om den offentlige sektors økonomi, med fokus på den danske offentlige sektor. En række centrale begreber og teoretiske tilgange præsenteres. Se nærmere under de enkelte kursusgange når dette up-loades på moodle.

Pensum

Fælles for alle deltagere på kursus er nedenstående lærebøger:

Bent Greve & Jesper Jespersen (red.) (2023): Den offentlige sektors økonomi. Hans Reitzels Forlag, København. Benævnt GJ ved beskrivelsen af de enkelte kursus gange, 5. udgave.

Greve, B. (2022), The Role of the Public Sector, Cheltenham, Edward Elgar. (benævnt BG) Greve, B. (2021), Velfærdssamfundet - en grundbog. 6 udgave, kapitel 2., København, Hans Reitzel.

Hertil enkelte tekster i Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Holdundervisning: 20 timer

Forberedelse: ca. 70 timer

Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review): ca. 20 timer

Eksamen (skriftlig hjemmeopgave): ca. 25 timer

Timer i alt: ca.135 time

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Gennemgang af øvelser og slutevaluering

Program

Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og reguleringen heraf. Herunder bl.a. den offentlige sektor i samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl, indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske aspekter inden for forskellige policy områder.

Øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af offentlig økonomi kan beregnes.

Der udsendes detaljeret program før kurset starter, jf. også læringsmål længere nede.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Viden om den offentlige sektors samfundsmæssige rolle i et økonomisk perspektiv.

  • Viden om den økonomiske politiks påvirkning af samfundsøkonomisk effektivitet, velfærdsfordeling og makroøkonomisk stabilitet.

  • Viden om metodiske redskaber til at analysere effekter af samfundsøkonomiske politikker

  • Kendskab til økonomiske metoders anvendelse og relevans.

  • Færdighed i at analysere væsentlige samfundsøkonomiske forhold og økonomisk politik

  • Færdighed i at fremlægge og diskutere konsekvenser af økonomisk politik og forskellige velfærdsøkonomiske design mht. effektivitet, fordeling og stabilitet.

  • Færdigheder i at gennemføre kvantitative økonomiske analyser.

  • Kompetence til at vurdere anvendeligheden af økonomiske metoder.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: personlige notater, egne rapporter og opgavebesvarelser

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Der lægges vægt på kendskab til fagets teori og metoder, herunder centrale begreber, og hvordan de kan anvendes til at forstå den offentlige sektors økonomi, se også læringsmål nedenfor.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60207
Sidst ændret 26/09/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 14-02-2024 08:15 - 14-02-2024 10:00 i uge 07
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 14-02-2024 10:15 - 14-02-2024 12:00 i uge 07
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 21-02-2024 08:15 - 21-02-2024 10:00 i uge 08
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 21-02-2024 10:15 - 21-02-2024 12:00 i uge 08
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 28-02-2024 08:15 - 28-02-2024 10:00 i uge 09
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 28-02-2024 10:15 - 28-02-2024 12:00 i uge 09
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 06-03-2024 08:15 - 06-03-2024 10:00 i uge 10
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 06-03-2024 10:15 - 06-03-2024 12:00 i uge 10
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 13-03-2024 08:15 - 13-03-2024 10:00 i uge 11
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 13-03-2024 10:15 - 13-03-2024 12:00 i uge 11
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 20-03-2024 08:15 - 20-03-2024 10:00 i uge 12
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 20-03-2024 10:15 - 20-03-2024 12:00 i uge 12
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 03-04-2024 08:15 - 03-04-2024 10:00 i uge 14
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 03-04-2024 10:15 - 03-04-2024 12:00 i uge 14
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 10-04-2024 08:15 - 10-04-2024 10:00 i uge 15
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 10-04-2024 10:15 - 10-04-2024 12:00 i uge 15
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 17-04-2024 08:15 - 17-04-2024 10:00 i uge 16
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 17-04-2024 10:15 - 17-04-2024 12:00 i uge 16
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 24-04-2024 08:15 - 24-04-2024 10:00 i uge 17
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 24-04-2024 10:15 - 24-04-2024 12:00 i uge 17
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 24-04-2024 12:00 - Onsdag 01-05-2024 10:00 i uge 17 og uge 18
Offentlig økonomi: teori og metode - Skriftligt produkt (PF, SV)

Torsdag 06-06-2024 08:15 - Fredag 07-06-2024 18:00 i uge 23
Offentlig økonomi: teori og metode - Mundtlig prøve (PF, SV)

Fredag 02-08-2024 10:00 - Fredag 09-08-2024 10:00 i uge 31 og uge 32
Offentlig økonomi: teori og metode - Skriftligt produkt (omprøve) (PF, SV)

Fredag 16-08-2024 08:15 - 16-08-2024 18:00 i uge 33
Offentlig økonomi: teori og metode - Mundtlig omprøve (PF, SV)