PDF til print Find kalender

Offentlig økonomi: teori og metode

Titel
Offentlig økonomi: teori og metode
Oversat titel

Public economics: theory and methods

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk/Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60207
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og reguleringen heraf. Herunder bl.a. den offentlige sektor i samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl, indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske aspekter inden for forskellige policy områder.

Øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af offentlig økonomi kan beregnes.

Uddybende beskrivelse

Kursets fokus er teori og empiri om den offentlige sektors økonomi, med fokus på den danske offentlige sektor. En række centrale begreber og teoretiske tilgange præsenteres. Se nærmere under de enkelte kursusgange når dette up-loades på moodle.

Pensum

Fælles for alle deltagere på kursus er nedenstående lærebøger:

Bent Greve & Jesper Jespersen (red.) (2019): Den offentlige sektors økonomi. Hans Reitzels Forlag, København. Benævnt GJ ved beskrivelsen af de enkelte kursus gange, 4. udgave (5. udgave hvis denne er kommet - der er nye kapitler).

Bøgh-Andersen, Lotte m.fl. (2017): Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Hans Reitzels Forlag, 2. udgave.

Greve, B. (2022), The Role of the Public Sector, Cheltenham, Edward Elgar. (benævnt BG) Greve, B. (2021), Velfærdssamfundet - en grundbog. 6 udgave, kapitel 2., København, Hans Reitzel.

Hertil enkelte tekster i Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Holdundervisning: 20 timer

Forberedelse: ca. 70 timer

Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review): ca. 20 timer

Eksamen (skriftlig hjemmeopgave): ca. 25 timer

Timer i alt: ca.135 time

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Gennemgang af øvelser og slutevaluering

Program

Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og reguleringen heraf. Herunder bl.a. den offentlige sektor i samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl, indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske aspekter inden for forskellige policy områder.

Øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af offentlig økonomi kan beregnes. Der udsendes detaljeret program før kurset starter.

Endeligt program kommer i august måned.

Se også læringsmål som beskrevet nedenfor.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Viden om den offentlige sektors samfundsmæssige rolle i et økonomisk perspektiv.

  • Viden om den økonomiske politiks påvirkning af samfundsøkonomisk effektivitet, velfærdsfordeling og makroøkonomisk stabilitet.

  • Viden om metodiske redskaber til at analysere effekter af samfundsøkonomiske politikker

  • Kendskab til økonomiske metoders anvendelse og relevans.

  • Færdighed i at analysere væsentlige samfundsøkonomiske forhold og økonomisk politik

  • Færdighed i at fremlægge og diskutere konsekvenser af økonomisk politik og forskellige velfærdsøkonomiske design mht. effektivitet, fordeling og stabilitet.

  • Færdigheder i at gennemføre kvantitative økonomiske analyser.

  • Kompetence til at vurdere anvendeligheden af økonomiske metoder.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: personlige notater, egne rapporter og opgavebesvarelser

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Der lægges vægt på kendskab til fagets teori og metoder, samt centrale begreber og hvordan de kan anvendes til at forstå den offentlige sektors økonomi, se også læringsmål nedenfor.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60207
Sidst ændret 15/08/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 20-09-2023 08:15 - 20-09-2023 10:00 i uge 38
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 20-09-2023 10:15 - 20-09-2023 12:00 i uge 38
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 27-09-2023 08:15 - 27-09-2023 10:00 i uge 39
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 27-09-2023 10:15 - 27-09-2023 12:00 i uge 39
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 04-10-2023 08:15 - 04-10-2023 10:00 i uge 40
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 04-10-2023 10:15 - 04-10-2023 12:00 i uge 40
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 11-10-2023 08:15 - 11-10-2023 10:00 i uge 41
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 11-10-2023 10:15 - 11-10-2023 12:00 i uge 41
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 18-10-2023 08:15 - 18-10-2023 10:00 i uge 42
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 18-10-2023 10:15 - 18-10-2023 12:00 i uge 42
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 25-10-2023 08:15 - 25-10-2023 10:00 i uge 43
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 25-10-2023 10:15 - 25-10-2023 12:00 i uge 43
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 01-11-2023 08:15 - 01-11-2023 10:00 i uge 44
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 01-11-2023 10:15 - 01-11-2023 12:00 i uge 44
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 08-11-2023 08:15 - 08-11-2023 10:00 i uge 45
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 08-11-2023 10:15 - 08-11-2023 12:00 i uge 45
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 15-11-2023 08:15 - 15-11-2023 10:00 i uge 46
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 15-11-2023 10:15 - 15-11-2023 12:00 i uge 46
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 22-11-2023 08:15 - 22-11-2023 10:00 i uge 47
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 22-11-2023 10:00 - Onsdag 29-11-2023 10:00 i uge 47 og uge 48
Offentlig økonomi: teori og metode - aflevering, eksamen

Onsdag 22-11-2023 10:15 - 22-11-2023 12:00 i uge 47
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Torsdag 04-01-2024 08:15 - Fredag 05-01-2024 18:00 i uge 01
Offentlig økonomi: teori og metode - mundtlig eksamen

Fredag 09-02-2024 10:00 - 09-02-2024 10:00 i uge 06
Offentlig økonomi: teori og metode - aflevering, reeksamen

Tirsdag 13-02-2024 08:15 - 13-02-2024 18:00 i uge 07
Offentlig økonomi: teori og metode - mundtlig reeksamen