PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster

Titel
Obligatorisk kursus: Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster
Oversat titel

Advanced communication in intercultural contexts

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Lene Bull Christiansen (bull@ruc.dk)
Heidi Bojsen (hbojsen@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60154
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset bygger videre på kurset ’Kommunikation i interkulturelle kontekster’. Der arbejdes både kvalitativt og kvantitativt med det komplekse sammenspil mellem nuancerede teorier og konkret praktisk kommunikation.

Kurset tager udgangspunkt i konkrete analyser af kulturmøder og kommunikationspraksisser i institutionelle og organisatoriske kontekster, såsom en given arbejdskultur, platformsøkonomi, online-kultur, velfærdsstatslogik, museumskultur, foreningskultur etc.

Formålet med kurset er at give den studerende forudsætninger for at forstå, hvordan forskellige interesser (fx globale, kommercielle, lokale og aktivistiske) påvirker både produktion af kommunikation og forskellige forståelser af kommunikation. Gennem analyser af konkrete kommunikations- og medieproduktioner gives den studerende en indføring i, hvordan magtforhold, diskurser og affekt produceres og cirkulerer. Endvidere gives de studerende en grundlæggende teoretisk indføring i, hvordan digitalisering og online-cirkulering får betydning for kulturmødeproblematikker.

Uddybende beskrivelse

Se moodle

Pensum

Se moodle

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kurset er på 5 ects hvilket svarer til en arbejdsindsats på 135 timer som fordeler sig på

 • 20 timer til kursusundervisning,
 • ca. 6 timers forberedelse pr. kursusgang
 • og 55 timer til den afsluttende skriftlige hjemmeopgave.

Læringsaktiviteter

Kurset består af holdundervisning med analytiske opgaver i grupper, herunder eventuelle fremlæggelser.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • kan selvstændigt foretage en kvalitativ og/eller kvantitativ analyse af kulturmøder og kommunikationspraksisser i institutionelle og organisatoriske kontekster, som er flersproglige og flerkulturelle

 • kan nuanceret forklare, hvordan diverse aktørers interesser påvirker kommunikationsprocesser i interkulturelle kontekster

 • har grundlæggende forståelse af digitaliseringens og onlinecirkuleringens betydning for kulturmødeproblemstillinger

 • kan formidle en analyse af interkulturel kommunikation med klarhed og præcision på skrift

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-33.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I bedømmelsen af den skriftlige hjemmeopgave vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer at de:

 • kan selvstændigt foretage en kvalitativ og/eller kvantitativ analyse af kulturmøder og kommunikationspraksisser i institutionelle og organisatoriske kontekster, som er flersproglige og flerkulturelle
 • kan nuanceret forklare, hvordan diverse aktørers interesser påvirker kommunikationsprocesser i interkulturelle kontekster
 • kan formidle en analyse af interkulturel kommunikation med klarhed og præcision på skrift
 • kan omsætte og anvende relevant teori på en konkret kommunikationsbegivenhed
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60154
Sidst ændret 16/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 15-09-2023 12:15 - 15-09-2023 16:00 i uge 37
Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Fredag 29-09-2023 12:15 - 29-09-2023 16:00 i uge 39
Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Fredag 13-10-2023 12:15 - 13-10-2023 16:00 i uge 41
Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Fredag 27-10-2023 12:15 - 27-10-2023 16:00 i uge 43
Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Fredag 10-11-2023 12:15 - 10-11-2023 16:00 i uge 45
Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Mandag 20-11-2023 10:00 - Mandag 27-11-2023 10:00 i uge 47 og uge 48
Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster - Eksamen (KOS)

Fredag 26-01-2024 10:00 - Fredag 02-02-2024 10:00 i uge 04 og uge 05
Videregående kommunikation i interkulturelle kontekster - Reeksamen (KOS)