PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Tendenser i moderne videnskabsteori

Titel
Obligatorisk kursus: Tendenser i moderne videnskabsteori
Oversat titel

Current Trends in Science Studies

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Filosofi og Videnskabsteori
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Søren Riis (soerenr@ruc.dk)
Patrick Rowan Blackburn (patrickb@ruc.dk)
Studieleder
Søren Riis (soerenr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60110
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset giver et overblik over nyere videnskabsteoretisk forskning. Det behandler væsentlige teoretiske udviklinger og diskuterer videnskabens og teknologiens rolle i den moderne verden. Vi undersøger ikke kun sammenhængen imellem videnskabelig teori og praksis, men diskuterer også videnskaben som social institution og dens betydning for resten af samfundet. Vi udforsker hvordan videnskaben og teknologen påvirker vores liv og hvordan vi kan spore denne indflydelse i verden omkring os. Vi undersøger forskellige typer af videnskab, naturvidenskaberne og de tekniske videnskaber så vel som human- og samfundsvidenskaberne. Vores tilgang til disse er problem-baseret. Kurset starter med en introduktion til nyere teoretiske tilgange i videnskaben og tager derefter fat på en række aktuelle problemer og udfordringer

Kurset gør den studerende i stand til at forholde sig selvstændigt og reflekteret til videnskaben og dens betydning for den moderne verden. Den studerende får desuden kendskab til væsentlige nye udviklinger og diskussioner indenfor videnskabsteori og lærer at tage stilling til disse.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er 10 ects, hvilket svarer til ca 270 timer fordelt på 10 undervisningsgang (20 timer), forberedelse til undervisningen (160 timer), oplæg i løbet af undervisningen (20 timer), udarbejdelse af synopsis og forberedelse til mundligt eksamen (mellem 70 timer)

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • den studerende opnår viden om faglige diskussioner og problemstillinger inden for moderne videnskabsteori

 • den studerende kan identificere og har indsigt i sammenhænge mellem forskellige faglige spørgsmål og diskussioner indenfor et videnskabsteoretisk forskningsfelt

 • den studerende kan reflektere over forskellige videnskabers måder at begrunde egen videnskabelighed

 • den studerende kan analysere og kritisk diskutere begreber, positioner og argumenter inden for moderne videnskabsteori

 • den studerende kan forbinde diskussioner og nye forskningsresultater inden for moderne videnskabsteori til aktuelle eller historiske problemstillinger i en eller flere videnskaber

 • den studerende kan overskue viden om og på selvstændig vis kombinere forskellige faglige tilgange til et videnskabsteoretisk forskningsfelt

 • den studerende kan vurdere og diskutere videnskabelige metoder indenfor et videnskabsteoretisk forskningsfelt

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 2.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne noter.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I Kurset afsluttes med en synopsiseksamen, hvor den studerende med inddragelse af tekster fra pensum skal lægge op til en diskussion. Selve synopsen på 2400 tegn må gerne indeholde en beskrivende introduktion til emnet og en efterfølgende disposition for den mundtlige eksamination.

Ved bedømmelsen lægges vægt på, at den studerende kan:

 • analysere og diskutere flere forskellige videnskabsteoretiske positioner
 • reflektere over forskellige problemstillinger vedrørende videnskaben og dens betydning for den moderne verden
 • identificere hvor og hvordan disse positioner og problemstillinger viser sig i og på tværs af pensum
 • formulere sig med sproglig klarhed og begrebslig præcision
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60110
Sidst ændret 15/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 12-09-2023 14:15 - 12-09-2023 16:00 i uge 37
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Tirsdag 19-09-2023 14:15 - 19-09-2023 16:00 i uge 38
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Tirsdag 26-09-2023 14:15 - 26-09-2023 16:00 i uge 39
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Tirsdag 03-10-2023 14:15 - 03-10-2023 16:00 i uge 40
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Tirsdag 10-10-2023 14:15 - 10-10-2023 16:00 i uge 41
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Tirsdag 17-10-2023 14:15 - 17-10-2023 16:00 i uge 42
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Tirsdag 31-10-2023 14:15 - 31-10-2023 16:00 i uge 44
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Tirsdag 07-11-2023 14:15 - 07-11-2023 16:00 i uge 45
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Tirsdag 14-11-2023 14:15 - 14-11-2023 16:00 i uge 46
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Tirsdag 28-11-2023 14:15 - 28-11-2023 16:00 i uge 48
Tendenser i moderne videnskabsteori (FILO)

Mandag 04-12-2023 10:00 - 04-12-2023 10:00 i uge 49
Tendenser i moderne videnskabsteori - Eksamens aflevering (FILO)

Mandag 11-12-2023 08:15 - Tirsdag 12-12-2023 18:00 i uge 50
Tendenser i moderne videnskabsteori - Mundtlig eksamen (FILO)

Torsdag 11-01-2024 10:00 - 11-01-2024 10:00 i uge 02
Tendenser i moderne videnskabsteori - Reeksamens aflevering (FILO)

Fredag 26-01-2024 08:15 - 26-01-2024 18:00 i uge 04
Tendenser i moderne videnskabsteori - Mundtlig reeksamen (FILO)