PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Dansk litteratur

Titel
Obligatorisk kursus: Dansk litteratur
Oversat titel

Danish Litterature

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Dansk * / Dansk
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Charlotte Engberg (engberg@ruc.dk)
Studieleder
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60066
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset giver den studerende viden om hovedtrækkene i dansk litteratur- og kulturhistorie frem til omkring 1900. Det primære er arbejdet med de litterære tekster, og der lægges vægt på ændringer i bogen og litteraturens status i det sociale liv, blandt publikum, i offentligheden, institutionerne og i forhold til andre medieformer. Litteraturen belyses gennem emner fra de sammenhænge den indgår i, eksempelvis politisk historie, kunsthistorie og socialhistorie. Litteraturen læses desuden ind i en kulturhistorisk kontekst. Kurset giver endvidere den studerende viden om teorier og metoder til at danne overblik og nye mønstre i litteratur- og kulturhistorien.

Uddybende beskrivelse

Dansk Litteratur Den overordnede fokus er en aktualisering og revitalisering af den ældre litteratur, såvel den kanoniske som den, der er blevet overset i litteraturhistoriske fremstillinger. Litteraturen vil blive læst som historisk forankret men også som bud på en (anden) fremtid. På den måde rummer tidligere tiders tekster et kritisk perspektiv på vores samtid. Den levende fortid kan efterspores i værkernes virkningshistorie, ligesom den paradoksalt nok også kan manifestere sig i en modgående, transhistorisk bevægelse, i det som den tyske litterat Hans Ulrich Gumbrecht kalder skabelse af nærvær, dvs. at ældre tekster vækker læseren både følelsesmæssigt og sanseligt. Kurset vil præsentere forskellige teoretiske og metodiske måder at åbne tekster og som sigter mod at styrke dialogen mellem fortidens og samtidens litteratur. Et gennemgående greb vil være demonstration af, hvordan historiske tekster peger frem mod problemstillinger og drømme som vi kan genkende i vores samtid og som måske rummer en fremtid.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats
Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • analysere en tekst i en historisk, kultur- og idéhistorisk sammenhæng og redegøre for dens historisk specifikke træk

 • redegøre for en tematiks eller et motivs eller et tekstelements udvikling i historisk forskellige genrer og perioder

 • forstå skønlitterære tekster i forhold til andre diskurser, kunstarter og medieformer

 • redegøre for en ældre teksts eller tematiks nutidige relevans og aktualitet

 • problematisere kultur-, idé- og litteraturhistoriske analyser og fremstillinger

 • identificere og analysere nye mønstre i litteratur-, idé og kulturhistorien

 • selvstændigt og i samarbejde med andre analysere og sammenstille tekstgrupper så de belyser vigtige periodetræk og historiske udviklinger

 • formidle viden om litteratur i samspil med andre kunstformer og medier

 • forholde sig kritisk til overleveret kultur-, idé og litteraturhistorisk viden

 • skabe nye (teori- eller empiridrevne) litteratur- og kulturhistoriske erkendelser

 • forstå litteraturens udvikling ud fra mediehistoriske perspektiver

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-33.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Besvarelsen af opgaven skal være skrevet på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60066
Sidst ændret 28/04/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 07-09-2023 10:15 - 07-09-2023 12:00 i uge 36
Dansk litteratur (DAN)

Tirsdag 12-09-2023 14:15 - 12-09-2023 16:00 i uge 37
Dansk litteratur (DAN)

Torsdag 14-09-2023 10:15 - 14-09-2023 12:00 i uge 37
Dansk litteratur (DAN)

Tirsdag 19-09-2023 14:15 - 19-09-2023 16:00 i uge 38
Dansk litteratur (DAN)

Torsdag 21-09-2023 10:15 - 21-09-2023 12:00 i uge 38
Dansk litteratur (DAN)

Tirsdag 26-09-2023 14:15 - 26-09-2023 16:00 i uge 39
Dansk litteratur (DAN)

Torsdag 28-09-2023 10:15 - 28-09-2023 12:00 i uge 39
Dansk litteratur (DAN)

Tirsdag 03-10-2023 14:15 - 03-10-2023 16:00 i uge 40
Dansk litteratur (DAN)

Torsdag 05-10-2023 10:15 - 05-10-2023 12:00 i uge 40
Dansk litteratur (DAN)

Tirsdag 10-10-2023 14:15 - 10-10-2023 16:00 i uge 41
Dansk litteratur (DAN)

Torsdag 12-10-2023 10:15 - 12-10-2023 12:00 i uge 41
Dansk litteratur (DAN)

Torsdag 26-10-2023 10:15 - 26-10-2023 12:00 i uge 43
Dansk litteratur (DAN)

Tirsdag 31-10-2023 14:15 - 31-10-2023 16:00 i uge 44
Dansk litteratur (DAN)

Torsdag 02-11-2023 10:15 - 02-11-2023 12:00 i uge 44
Dansk litteratur (DAN)

Tirsdag 07-11-2023 14:15 - 07-11-2023 16:00 i uge 45
Dansk litteratur (DAN)

Torsdag 09-11-2023 10:15 - 09-11-2023 12:00 i uge 45
Dansk litteratur (DAN)

Mandag 20-11-2023 10:00 - Mandag 27-11-2023 10:00 i uge 47 og uge 48
Dansk litteratur - Eksamen (DAN)

Mandag 12-02-2024 10:00 - Mandag 19-02-2024 10:00 i uge 07 og uge 08
Dansk litteratur - Reeksamen (DAN)