PDF til print    Find kalender

Modul 1: Anvendelse af teoretiske begreber i socialt entreprenørskab

Semester
E2022
Uddannelse
Master i Socialt Entreprenørskab (MSE)
ECTS
5
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden

 • Have viden om og systematisk forståelse for teoretiske begreber og deres anvendelse og potentialer ift. socialt entreprenørskab

 • Have viden om hvordan man systematisk opbygger en skriftlig teoretisk akademisk opgave

 • Færdigheder

 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over forskellige teoretiske begreber i belysningen af socialt entreprenørskab

 • Kunne udvælge og begrunde teoretiske begreber inden for socialt entreprenørskab til at analysere og diskutere en selvvalgt problemstilling inden for modulets fagområde

 • Kunne fremstille en akademisk redegørelse om socialt entreprenørskab i samfundsmæssig og kulturel kontekst

 • Kunne anvende formativ feedback over for medstuderende med henblik på at kunne rådgive om muligheder for gensidig læring i relation til anvendelsen af teoretiske begreber i forbindelse med analyse af socialt entreprenørskab.

 • Kompetencer

 • Selvstændigt at kunne udvælge og anvende teoretiske begreber til fordel for udviklingen af socialt entreprenante initiativer.

 • Kunne anvende det akademiske håndværk til at problemformulere og indsnævre en problemstilling

Overordnet indhold

På kurset bliver du trænet i at afgrænse og argumentere for relevansen af en socialt entreprenant problemstilling. Du går i dialog med undervisere, vejledere og medstuderende om brugen af forskellige teoretiske perspektiver, og træner din kritiske og analytiske sans for aktuelle socialt entreprenante problemstillinger.

Type

Kursus

Undervisnings- og arbejdsform
 • Foredrag
 • Tekst og teorianalyse
 • Vejledning i essayskrivning
 • Undervisning i formative feedbackmetoder
Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe eller individuelt

Portfolioen består af 3 produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback, refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger. Portfolioens eventuelle skriftlige delelementer skal være individualiseret.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Portfolioen skal for:
- 1 studerende have et omfang på 7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 9.600-14.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 14.400-18.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk inden kursets begyndelse.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.


Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UMSE017
Sidst ændret 21/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 24-08-2022 15:30 - 24-08-2022 17:00 i uge 34
Modul 1: Seminargang - Online

Fredag 26-08-2022 09:00 - 26-08-2022 17:00 i uge 34
Modul 1: Seminargang

Lørdag 27-08-2022 09:00 - 27-08-2022 16:00 i uge 34
Modul 1: Seminargang

Onsdag 28-09-2022 15:30 - 28-09-2022 17:00 i uge 39
Modul 1: Seminargang - Online

Fredag 30-09-2022 09:00 - 30-09-2022 17:00 i uge 39
Modul 1: Seminargang - Online

Lørdag 01-10-2022 09:00 - 01-10-2022 16:00 i uge 39
Modul 1: Seminargang

Onsdag 26-10-2022 15:30 - 26-10-2022 17:00 i uge 43
Modul 1: Seminargang - Online

Fredag 28-10-2022 09:00 - 28-10-2022 17:00 i uge 43
Modul 1: Seminargang

Lørdag 29-10-2022 09:00 - 29-10-2022 16:00 i uge 43
Modul 1: Seminargang

Fredag 11-11-2022 09:00 - 11-11-2022 17:00 i uge 45
Modul 1: Seminargang

Lørdag 12-11-2022 09:00 - 12-11-2022 16:00 i uge 45
Modul 1: Seminargang - Online

Onsdag 23-11-2022 15:30 - 23-11-2022 17:00 i uge 47
Modul 1: Seminargang - Online