PDF til print    Find kalender

Anbefalede studieforløb

Semester
F2023
Uddannelse
Kommunikation
Anbefalet studieforløb

1. semester

 • Strategisk kommunikation (kursus, 10 ECTS)
 • Interessenter, evaluering og impact (kursus, 10 ECTS)
 • Situationsanalyse og strategiudvikling (projekt, 10 ECTS)

2. semester

Formålet med 2. semester er, at den studerende specialiserer sig inden for et afgrænset kommunikationsvidenskabeligt område af relevans for organisationers strategiske arbejde med kommunikation. Den studerende får nuanceret forståelse for og erfaring med væsentlige teorier, metoder og praksisser inden for profilens fagområde. Den studerende kan vælge mellem følgende profiler:

 • Digitale medier
 • Forandringskommunikation
 • Oplevelseskommunikation
 • Public relations

Digitale medier

 • Digitale teknologier, medier og platforme (kursus, 10 ECTS)
 • Digitale medier: Strategi og praksis (projekt, 20 ECTS)

Forandringskommunikation

 • Forandring, dialog og magt (kursus, 10 ECTS)
 • Forandringskommunikation: Strategi og praksis (projekt, 20 ECTS)

Oplevelseskommunikation

 • Oplevelse, iscenesættelse og kultur (kursus, 10 ECTS)
 • Oplevelseskommunikation: Strategi og praksis (projekt, 20 ECTS)

Public relations

 • Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (kursus, 10 ECTS)
 • Public relations: Strategi og praksis (projekt, 20 ECTS)

3. semester

 • Projektorienteret praktikforløb (projekt, 30 ECTS) eller
 • Valgkurser (3 kurser á 10 ECTS)

Den studerende kan vælge at tage valgkurser på Roskilde Universitet, ved andre danske universiteter, eller under et udvekslingsophold på et udenlandsk universitet.

4. semester

 • Speciale (30 ECTS)
Sidst ændret 07/09/2022

Undervisningsgange: