PDF til print    Find kalender

Anbefalede studieforløb

Semester
F2023
Uddannelse
Socialpsykologi og Læring
Anbefalet studieforløb

1. semester

 • Socialpsykologisk udvikling og læring (15 ECTS)
 • Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis (15 ECTS)

2. semester

 • Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (10 ECTS)
 • Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik (5 ECTS)
 • Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst (15 ECTS)

3. semester

 • Socialpsykologisk praksisværksted (10 ECTS)
 • Valgkurser: Den studerende vælger ét 10 ECTS kursus eller to kurser af 5 ECTS i kategorien Tematisk specialiseringskursus (5 ECTS):
  • Mental og psykosocial sundhed (10 ECTS)
  • Arbejdspsykologi, organisation og læring (10 ECTS)
  • Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv (10 ECTS)
  • Tematisk specialiseringskursus (5 ECTS)
 • Specialiseringsprojekt (10 ECTS)

eller

 • Projektorienteret praktikforløb (20 ECTS)
 • Valgkurser (10 ECTS)

4. semester

 • Speciale (30 ECTS)
Sidst ændret 06/10/2022

Undervisningsgange: