PDF til print    Find kalender

Anbefalede studieforløb

Semester
F2023
Uddannelse
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Anbefalet studieforløb

1. semester

 • Kursus: Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (10 ECTS)
 • Kursus: Ulighed i sundhed (5 ECTS)
 • Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv (15 ECTS)

2. semester

 • Kursus: Betingelser for sundhedsindsatser (10 ECTS)
 • Kursus: Kvantitative metoder og epidemiologi (5 ECTS)
 • Projekt: Sundhedsindsatser (15 ECTS)

3. semester

 • Kursus: Vidensskabelse i sundhedsfeltet (5 ECTS)
 • Projekt: Analysestrategier og vidensformer i sundhedsstudier (10 ECTS)
 • Valgkursus: Sundhedsstudier i relation til en specifik tematik (5 ECTS)
 • Valgkurser på (10 ECTS)
  • Kursus: Mental og psykosocial sundhed
  • Kursus: Teknologi, sundhed og arbejde
  • Kursus: Mangfoldighed, ulighed og inklusion

eller

 • Ét af ovennævnte valgkurser på (10 ECTS)
 • Projektorienteret praktikforløb (20 ECTS)

4. semester

 • Speciale (30 ECTS)
Sidst ændret 06/10/2022

Undervisningsgange: