PDF til print    Find kalender

Anbefalede studieforløb

Semester
F2023
Uddannelse
Arbejdsliv
Anbefalet studieforløb

1. semester

 • Kursus: Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (15 ECTS)
 • Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst (15 ECTS)

2. semester

 • Kursus: Arbejdslivets rammer og betingelser (15 ECTS)
 • Projekt: Arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst (15 ECTS)

3. semester

 • Obligatorisk kursus: Arbejdspsykologi, organisation og læring (10 ECTS)
 • Litteraturstudieprojekt (10 ECTS)
 • Ét af følgende valgkurser af (10 ECTS)
  • Teknologi, sundhed og arbejde (10 ECTS)
  • Mangfoldighed, ulighed og inklusion (10 ECTS)

eller

 • Obligatorisk kursus: Arbejdspsykologi, organisation og læring (10 ECTS)
 • Projektorienteret praktikforløb (20 ECTS)

Det er også muligt at søge om udlandsophold (30 ECTS) på 3. semester.

4. semester

 • Speciale (30 ECTS)
Sidst ændret 06/10/2022

Undervisningsgange: