PDF til print Find kalender

Offentlig økonomi: teori og metode

Titel
Offentlig økonomi: teori og metode
Oversat titel

Public economics: theory and methods

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk/Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Studerende, der har en professionsbachelor i Offentlig Administration skal ikke følge kurset i Offentlig Økonimo: teori og metode, men i stedet vælge et andet metodekursus. Dokumentation for uddannelsen sendes til ise-studieadministration@ruc.dk

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
Studieleder
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60207
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og reguleringen heraf. Herunder bl.a. den offentlige sektor i samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl, indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske aspekter inden for forskellige policy områder.

Øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af offentlig økonomi kan beregnes.

Uddybende beskrivelse

Kursets fokus er teori og empiri om den offentlige sektors økonomi, med fokus på den danske offentlige sektor. En række centrale begreber og teoretiske tilgange præsenteres. Se nærmere under de enkelte kursusgange når dette up-loades på moodle.

Pensum

Fælles for alle deltagere på kursus er nedenstående lærebøger:

Bent Greve & Jesper Jespersen (red.) (2019): Den offentlige sektors økonomi. Hans Reitzels Forlag, København. Benævnt GJ ved beskrivelsen af de enkelte kursus gange, 4. udgave (5. udgave hvis denne er kommet - der er nye kapitler).

Bøgh-Andersen, Lotte m.fl. (2017): Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Hans Reitzels Forlag, 2. udgave.

Greve, B. (2022), The Role of the Public Sector, Cheltenham, Edward Elgar. (benævnt BG) Greve, B. (2021), Velfærdssamfundet - en grundbog. 6 udgave, kapitel 2., København, Hans Reitzel.

Hertil enkelte tekster i Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Holdundervisning: 20 timer

Forberedelse: ca. 70 timer

Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review): ca. 20 timer

Eksamen (skriftlig hjemmeopgave): ca. 25 timer

Timer i alt: ca.135 time

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Gennemgang af øvelser og slutevaluering

Program

Der udsendes detaljeret program før kurset starter.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Viden om den offentlige sektors samfundsmæssige rolle i et økonomisk perspektiv.

  • Viden om den økonomiske politiks påvirkning af samfundsøkonomisk effektivitet, velfærdsfordeling og makroøkonomisk stabilitet.

  • Viden om metodiske redskaber til at analysere effekter af samfundsøkonomiske politikker

  • Kendskab til økonomiske metoders anvendelse og relevans.

  • Færdighed i at analysere væsentlige samfundsøkonomiske forhold og økonomisk politik

  • Færdighed i at fremlægge og diskutere konsekvenser af økonomisk politik og forskellige velfærdsøkonomiske design mht. effektivitet, fordeling og stabilitet.

  • Færdigheder i at gennemføre kvantitative økonomiske analyser.

  • Kompetence til at vurdere anvendeligheden af økonomiske metoder.

Prøveform
Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i skriftligt produkt

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-3 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 25 minutter.
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 35 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.Tilladte hjælpemidler til prøven: personlige notater, egne rapporter og opgavebesvarelser

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Se ovenfor.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60207
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 08-02-2023 08:15 - 08-02-2023 10:00 i uge 06
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 08-02-2023 10:15 - 08-02-2023 12:00 i uge 06
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 15-02-2023 08:15 - 15-02-2023 10:00 i uge 07
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 15-02-2023 10:15 - 15-02-2023 12:00 i uge 07
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 22-02-2023 08:15 - 22-02-2023 10:00 i uge 08
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 22-02-2023 10:15 - 22-02-2023 12:00 i uge 08
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 01-03-2023 08:15 - 01-03-2023 10:00 i uge 09
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 01-03-2023 10:15 - 01-03-2023 12:00 i uge 09
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 08-03-2023 08:15 - 08-03-2023 10:00 i uge 10
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 08-03-2023 10:15 - 08-03-2023 12:00 i uge 10
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 15-03-2023 08:15 - 15-03-2023 10:00 i uge 11
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 15-03-2023 10:15 - 15-03-2023 12:00 i uge 11
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 22-03-2023 08:15 - 22-03-2023 10:00 i uge 12
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 22-03-2023 10:15 - 22-03-2023 12:00 i uge 12
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 29-03-2023 08:15 - 29-03-2023 10:00 i uge 13
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 29-03-2023 10:15 - 29-03-2023 12:00 i uge 13
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 12-04-2023 08:15 - 12-04-2023 10:00 i uge 15
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 12-04-2023 10:15 - 12-04-2023 12:00 i uge 15
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Onsdag 19-04-2023 08:15 - 19-04-2023 10:00 i uge 16
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, SV)

Onsdag 19-04-2023 10:15 - 19-04-2023 12:00 i uge 16
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, SV)

Fredag 28-04-2023 10:00 - 28-04-2023 10:00 i uge 17
Offentlig økonomi: teori og metode - Aflevering (PF, SV)

Torsdag 01-06-2023 08:15 - Fredag 02-06-2023 18:00 i uge 22
Offentlig økonomi: teori og metode - Mundlig eksamen (PF, SV)

Fredag 11-08-2023 10:00 - 11-08-2023 10:00 i uge 32
Offentlig økonomi: teori og metode - Reeksamen aflevering (PF, SV)

Tirsdag 22-08-2023 08:15 - 22-08-2023 18:00 i uge 34
Offentlig økonomi: teori og metode - Mundlig reeksamen (PF, SV)