PDF til print Find kalender

Videnskabelige metoder i journalistikforskning

Titel
Videnskabelige metoder i journalistikforskning
Oversat titel

Research Methods for Journalism Studies

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Journalistik * / Journalistik
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Eva Mayerhöffer (evamay@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60348
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset gennemgår på højt niveau de centrale videnskabelige metoder inden for journalistik- og medieforskning. Med afsæt i selvvalgte journalistikfaglige problemstillinger arbejder de studerende med at udvikle og begrunde en sammenhængende videnskabeligt projektdesign.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Se moodle

Tilrettelæggelse og indsats

5 ECTS = 135 timer fordelt mellem undervisning, forberedelse, øvelser og afsluttende opgave.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Redegøre for, udføre og kritisk vurdere centrale kvantitative og kvalitative videnskabelige metoder til indsamling og analyse af data inden for journalistikforskningen Identificere og formulere en gennemførlig og innovativ journalistikfaglig problemstilling Udvikle og begrunde et sammenhængende videnskabeligt projektdesign Udvælge relevante videnskabelige metoder og begrunde dem i forhold til problemformulering, forskningsstrategi og projektdesign Identificere og inddrage relevant teoretisk, empirisk-og metodisk litteratur i hele forskningsprocessen

Prøveform
Skriftlig hjemmeopgave udarbejdet i grupper eller individuelt.
Gruppeopgaver skal være individualiseret.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Hjemmeopgaven skal for:
- 1 studerende have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 21.600-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60348
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 20-03-2023 10:15 - 20-03-2023 14:00 i uge 12
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Onsdag 22-03-2023 08:15 - 22-03-2023 12:00 i uge 12
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Fredag 24-03-2023 08:15 - 24-03-2023 12:00 i uge 12
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Mandag 27-03-2023 08:15 - 27-03-2023 12:00 i uge 13
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Onsdag 29-03-2023 08:15 - 29-03-2023 12:00 i uge 13
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Fredag 31-03-2023 08:15 - 31-03-2023 12:00 i uge 13
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Onsdag 12-04-2023 08:15 - 12-04-2023 12:00 i uge 15
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Fredag 14-04-2023 08:15 - 14-04-2023 12:00 i uge 15
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Mandag 17-04-2023 10:00 - Mandag 24-04-2023 10:00 i uge 16 og uge 17
Videnskabelige metoder i journalistikforskning - Eksamen (JOUR)

Tirsdag 08-08-2023 10:00 - Tirsdag 15-08-2023 10:00 i uge 32 og uge 33
Videnskabelige metoder i journalistikforskning - Reeksamen (JOUR)