PDF til print    Find kalender

Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund

Semester
E2022
Uddannelse
Fagmodul i Journalistik
Aktivitetstype
Fagmodulkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Der er max. plads til 50 studerende på kurset.

Bemærk pladserne fordeles efter kriterierne for studerende med tilsagn til Journalistik, læs mere om kriterierne her

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger. 

Uddybende beskrivelse

Se temabeskrivelser under kursusgange

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Kursusaktivitet: 28 timer

Forberedelse: 97 timer

Eksamen: 12 timer

I alt = 135 timer = 5 ECTS

Pensum

Se moodle

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Eva Mayerhöffer (evamay@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse

Den studerende skal have gennemført og bestået fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 2, 3 og 4 og fagmodulprojektet i journalistik påbegyndes.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.

Ved regelmæssig deltagelse forstås:

  • Mindst 80 pct. deltagelse i kursets studieaktiviteter

Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse forstås:

  • Deltagelse i de aktiviteter, der er tilknyttet kurser heriblandt diskussioner og øvelser.

Opfylder den studerende ikke aktivitetskravene, skal den studerende deltage i kurset igen i et efterfølgende semester.

Hvis den studerende ikke opfylder kravene til aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse, vil omprøven bestå af en skriftlig prøve i form af et essay. Omfang af essay beregnes med 9.600 antal tegn inkl. mellemrum, forside, litteraturliste og litteraturliste per fraværsdag udover de tilladte 20 pct. Det skriftlige essay skal godkendes af kursusansvarlig.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om journalistikkens historiske udvikling

  • Viden om journalister og journalistikkens rolle i et demokratisk samfund

  • Viden om medieinstitutionernes praktiske forhold, herunder viden om økonomi, kilder, publikum og offentligheden.

  • Grundlæggende færdighed i anvendelse af teorier og metoder til belysning af samspillet mellem journalistik, demokrati og samfund

  • Færdighed i at overskue og diskutere forskellige teorier i forhold til hinanden.

  • Kompetence til at analysere og reflektere over journalistikkens samspil med samfundet, herunder journalistikkens demokratiske rolle

  • Kompetence til at anskue relevante problemstillinger fra forskellige teoretiske og metodiske perspektiver.

Overordnet indhold

Kurset giver en grundlæggende forståelse af journalistikkens rolle i demokratiske samfund. Kurset gennemgår forskellige teoretiske perspektiver på forholdet mellem journalistik, demokrati og samfund.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen består af forelæsninger og øvelser.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i form af et essay på baggrund af kursets pensum.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og helligdage.


Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25019
Sidst ændret 03/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 28-09-2022 08:15 - 28-09-2022 12:00 i uge 39
FMK4 Journalistik og samfund (JOUR)

Fredag 30-09-2022 08:15 - 30-09-2022 12:00 i uge 39
FMK4 Journalistik og samfund (JOUR)

Mandag 03-10-2022 08:15 - 03-10-2022 12:00 i uge 40
FMK4 Journalistik og samfund (JOUR)

Onsdag 05-10-2022 08:15 - 05-10-2022 12:00 i uge 40
FMK4 Journalistik og samfund (JOUR)

Fredag 07-10-2022 08:15 - 07-10-2022 12:00 i uge 40
FMK4 Journalistik og samfund (JOUR)

Mandag 10-10-2022 08:15 - 10-10-2022 12:00 i uge 41
FMK4 Journalistik og samfund (JOUR)

Onsdag 12-10-2022 08:15 - 12-10-2022 12:00 i uge 41
FMK4 Journalistik og samfund (JOUR)

Fredag 14-10-2022 08:15 - 14-10-2022 12:00 i uge 41
FMK4 Journalistik og samfund (JOUR)

Tirsdag 18-10-2022 10:00 - Fredag 21-10-2022 10:00 i uge 42
FMK4 Journalistik og samfund - Eksamen (JOUR)

Mandag 16-01-2023 10:00 - Torsdag 19-01-2023 10:00 i uge 03
FMK4 Journalistik og samfund - Reeksamen (JOUR)