PDF til print

Valgfag: Innovativ tur- og oplevelsesdesign

Uddannelse Diplomuddannelsen til turistfører
Undervisningssprog Dansk
Kursus starter 25-01-2022
Kursus slutter 11-03-2022
Indhold

I dette modul får du teoretisk viden og metoder inden for innovation til at arbejde praksisnært med innovationsprocesser og produkt- og konceptudvikling.

I dette modul arbejder du innovativt med egen case inden for tur- og oplevelsesdesign- såvel selvstændigt som i samarbejde med interessenter.

I modulet indgår en pitching af egen case over for eksterne repræsentanter fra branchen

Du får redskaber til at kunne identificere nye behov på markedet og udvikle strategier og løsningsforslag;

 • Analyse af markedet for tur- og oplevelsesdesign samt nye trends
 • Metoder til planlægning og gennemførelse af innovativ produkt- og konceptudvikling
 • Strategier for innovativ produkt- og konceptudvikling med henblik på optimering
 • Vurdering af den innovative platform og løsningsmodeller
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden

 • Teoretisk indsigt og en praktisk forståelse for den innovative platform, innovationsprocesser- og former

 • Viden om aktuelle trends på markedet for tur- og oplevelsesprodukter

 • Viden om praksisnære metoder til at arbejde strategisk med produkt- og konceptudvikling

Færdigheder

 • Vurdere og vælge strategiske løsningsmodeller for produkt- og konceptudvikling i relation til trends på markedet for tur- og oplevelsesdesign

 • Vurdere og anvende en innovativ platform som grundlag for udviklingsarbejdet

 • Anvende relevante metoder til planlægning og gennemførelse af innovativ produkt- og konceptudvikling

Kompetencer

 • Identificere nye behov på markedet og udvikle strategier tilpasset nye behov

 • Arbejde innovativt med tur- og oplevelsesdesign i relation til trends på markedet – såvel selvstændigt som i samarbejde med interessenter

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisnings- og arbejdsform

 • Forelæsninger

 • Workshops

 • Studieture

 • Synopsis med feedback og vejledning

Prøveform

Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i en synopsis (det skriftlige produkt). Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.

Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og prøven foregår som en dialog. Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger: - Udarbejdet af 1 studerende mindst 7.200 og højst 11.400 tegn inkl. mellemrum. - Udarbejdet af 2 studerende mindst 9.600 og højst 12.000 tegn inkl. mellemrum. - Udarbejdet af 3 studerende mindst 11.400 og højst 14.400 tegn inkl. mellemrum. - Udarbejdet af 4 studerende mindst 12.000 og højst 16.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:

 • Ved 1 eksaminander 20 minutter.

 • Ved 2 eksaminander 40 minutter.

 • Ved 3 eksaminander 60 minutter.

 • Ved 4 eksaminander 80 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale. Bedømmelse: 7-trinsskala.

Ects

5 ECTS.

Underviser Susanne Maria Haraszuk (susanhar@ruc.dk )
Paul Flemming Hartvigson (pfh@ruc.dk )
Jens Friis Jensen (jensfj@ruc.dk )
Tine Orth Gaarn-Larsen (togl@ruc.dk )
Henriette Kragh Brink (hkraghj@ruc.dk )
Jane Widtfeldt Meged (janewm@ruc.dk )
STADS stamdata
Obligatorisk kursus
Aktivitetskode : UTUR005B
Prøveform : Skriftlig (ut) Bedømmelse : 7-trinsskala Censur : Intern censur

25-01-2022 13:00 - 18:00
Valgfag 1. kursusgang - Introduktion til modulet

28-01-2022 09:30 - 15:30
Valgfag: 2. kursusgang - Innovation som arbejdsmetode & Trends i turismen - Projektideer

29-01-2022 09:30 - 14:00
Valgfag: 3. kursusgang - Iværksætteri - Projektideer fortsat

08-02-2022 15:00 - 18:00
Valgfag 4. kursusgang - Erhvervsdag på tværs af modulerne

11-02-2022 09:30 - 15:30
Valgfag: 5. kursusgang - Forretningsudvikling: plan/-modeller/strategier. Vejledning

22-02-2022 14:00 - 18:00
Valgfag 6. kursusgang - vejledning kan aftales - tilpasset vinterferien

25-02-2022 09:30 - 15:30
Valgfag: 7. kursusgang - Studietur til København sammen med diplom og TFF.

01-03-2022 15:00 - 18:00
Valgfag: 8. kursusgang - Løvens Hule

04-03-2022 11:30 - 12:00
Valgfag: 9. kursusgang - Uploadning af synopsis

11-03-2022 09:00 - 16:00
Valgfag: 10. Kursusgang - Prøve - individuelle tider