PDF til print    Find kalender

Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis(Plan, By og Proces)

Semester
E2021
Uddannelse
Plan, By og Proces *
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kurset giver indsigt og viden inden for særlige områder af videnskabelig planteori og planpraksis og inden for metodologiske tilgange til samarbejde med praksis.

Kurset har til formål at skærpe de studerendes arbejde med udviklingen af deres færdige kandidatprofil, at forberede de studerende på specialearbejdet samt at understøtte projektorienterede praktikforløb.

På kursusgangene behandles dels udvalgte planlægningsteorier og aktuelle planspørgsmål dels mere metodiske problemstillinger med særligt henblik på projektorienterede praktikforløb og forberedelse af specialer. Der arbejdes løbende med øvelser i grupper med udvikling af portfolioer. Kurser afsluttes med et seminar, hvor de studerende fremlægger og giver feedback til hinanden.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Kurset er på 5 ECTS med tilhørende arbejdsbelastning:

6 forelæsninger af 4 timer (24). Forberedelse til hver forelæsning af 5 timer (30 timer). Løbende arbejde med portfolio, aflevering af elementer til portfolio samt sparring på andre deltageres portfolio (36 timer). Afsluttende eksamen inklusiv forberedeselse (30 timer).

Pensum

Pensum vil fremgå af moodle.

Evaluering- og feedback former

Evaeluering består både af et spørgeskema via survey-exact samt mundtlig evaluering af det samlede kursus til den sidste kursusgang. Der arbejdes løbende med forskellige former for feed-back relateret til arbejdet med portfolioen - mellem undervisere og studerende og mellem studerende og studerende.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Kristian Nagel Delica (kdelica@ruc.dk)
Martin Severin Frandsen (martinfr@ruc.dk)
ECTS
5
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden:

  • Viden og indsigt i teorier om samspil mellem planlæggeruddannelser, planlægningsprofessioner og planlægningspraksis

  • Viden og indsigt i teorier om planlæggerfaglighed, planlæggerroller og planlæggeridentiteter

  • Viden og indsigt i planlægning som politisk præget praksis

  • Viden og indsigt i aktuelle byplanmæssige problemstillinger

  • Færdigheder

  • Færdigheder i at kunne begrebsliggøre og diskutere forskellige former for planlæggerfaglighed og planlæggerroller

  • Kompetencer

  • Evne til at reflektere over egne læreprocesser, sammenhænge i tværfaglige uddannelsesforløb og faglig progression

  • Evne til at kunne italesætte og formidle egen faglighed og planlæggerprofil

Overordnet indhold

Kurset har til formål at skærpe de studerendes arbejde med udviklingen og formuleringen af deres færdige kandidatprofil og planlæggeridentitet, at forberede de studerende på specialearbejdet samt at understøtte tværfaglige praktikforløb.

Kurset giver indsigt og viden i teorier om planlæggerfagligheder, planlæggerroller og planlæggeridentiteter og deres relation til planlægningspraksis. På kursusgangene behandles dels udvalgte teorier og aktuelle planspørgsmål dels mere metodiske problemstillinger med særligt henblik på tværfaglige praktikforløb og forberedelse af specialer. Der arbejdes løbende med øvelser i grupper med udvikling af portfolioer. Kurser afsluttes med et seminar, hvor de studerende fremlægger og giver feedback til hinanden.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, workshops og gruppearbejde.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41436
Sidst ændret 01/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 13-09-2021 08:15 - 13-09-2021 12:00 i uge 37
Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis (PBP)

Mandag 20-09-2021 08:15 - 20-09-2021 12:00 i uge 38
Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis (PBP)

Mandag 27-09-2021 08:15 - 27-09-2021 12:00 i uge 39
Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis (PBP)

Mandag 04-10-2021 08:15 - 04-10-2021 12:00 i uge 40
Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis (PBP)

Mandag 11-10-2021 08:15 - 11-10-2021 12:00 i uge 41
Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis (PBP)

Tirsdag 19-10-2021 10:00 - 19-10-2021 10:00 i uge 42
Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis - Aflevering af portfolio (PBP)

Torsdag 28-10-2021 12:15 - 28-10-2021 16:00 i uge 43
Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis (PBP)

Mandag 07-02-2022 10:00 - 07-02-2022 10:00 i uge 06
Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis - Omprøve - Aflevering af portfolio (PBP)