PDF til print

Vf3: Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign

Uddannelse Diplomuddannelsen til turistfører
Kursustype Seminar
Undervisningssprog Dansk
Kursus starter 26-01-2021
Kursus slutter 12-03-2021
Indhold

Læringsudbytte / bedømmelseskriterier

Viden

 • Viden om teori og metoder inden for innovation og iværksætteri

 • Forståelse for rollen som selvstændig, herunder forståelse for hvordan man benytter sig af rådgivere og netværk

 • Nyeste viden om markedsvilkår og strategier i turismebranchen

Færdigheder

 • Udarbejde og anvende en forretningsplan som grundlag for egen case

 • Analysere og vurdere bæredygtigheden af egen og andres cases og anvende dette som afsæt for læring

Kompetencer

 • Kan selvstændigt og i samarbejde med andre kunne initiere og grundlægge en værdiskabende virksomhed i en turistisk kontekst

 • Kan identificere egne læringsbehov og forholde sig til sammenhænge mellem ressourcer, relationer, proces og værdiskabelse

Overordnet indhold

 • Entreprenørskab, iværksætteri og innovation

 • Forretningsplan, herunder: Forretningsideen og produktet, kunde- og markedsforståelse, markedsføring, salg, samarbejde og netværk

Undervisnings- og arbejdsform

 • Forelæsninger

 • Workshops

 • Studieture

 • Synopsis med feedback og vejledning

Prøveform

Prøveform

Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i en synopsis (det skriftlige produkt).

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende. Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og prøven foregår som en dialog. Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:

Udarbejdet af 1 studerende mindst 7.200 og højst 11.400 tegn inkl. mellemrum.

Udarbejdet af 2 studerende mindst 9.600 og højst 12.000 tegn inkl. mellemrum.

Udarbejdet af 3 studerende mindst 11.400 og højst 14.400 tegn inkl. mellemrum.

Udarbejdet af 4 studerende mindst 12.000 og højst 16.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:

Ved 1 eksaminander 20 minutter.

Ved 2 eksaminander 40 minutter.

Ved 3 eksaminander 60 minutter.

Ved 4 eksaminander 80 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Ekstern underviser

Tine Orth Gaarn Larsen Dorte Kiilerick

Ects

ECTS-point: 5

Censur

Censur: Intern medbedømmer

Undervisningsansvarlig Susanne Maria Haraszuk (susanhar@ruc.dk )
Kursussekretær Lene Hagbert Hansen (lhh@ruc.dk )
Underviser Susanne Maria Haraszuk (susanhar@ruc.dk )
Jane Widtfeldt Meged (janewm@ruc.dk )
Jens Friis Jensen (jensfj@ruc.dk )
Paul Flemming Hartvigson (pfh@ruc.dk )
Henriette Kragh Brink (hkraghj@ruc.dk )
Trine Steffensen (trst@ruc.dk )
STADS stamdata
Seminar
Aktivitetskode : UTUR005A
Prøveform : Skriftlig (ut) Bedømmelse : 7-trinsskala Censur : Intern censur

26-01-2021 13:00 - 18:00
1. seminargang - De to første timer er en praktisk introduktion til eksterne/nye deltagere. KL. 15-18 er introduktion og inspiration til modulerne

29-01-2021 09:30 - 15:30
2. seminargang - Entreprenørskab - Turisme/trends/megatrends.

30-01-2021 09:30 - 14:00
3. seminargang - Innovation som arbejdsmetode - Projektideer

09-02-2021 15:00 - 18:00
4. seminargang - Vejledning - Feed back fordelt på projektideer

12-02-2021 09:30 - 15:30
5. seminargang - Forretningsudvikling: plan/-modeller/strategier. Feed back fordelt på de valgfrie moduler

13-02-2021 09:00 - 14:00
6. seminargang - Studietur og vejledningstider

18-02-2021 15:00 - 18:00
7. seminargang - Vejledning kan aftales

23-02-2021 13:00 - 18:00
8. seminargang - Løvens hule

27-02-2021 13:00 - 16:00
9. seminargang - Vejledning kan aftales

05-03-2021 11:30 - 12:00
10. seminargang - Uploadning af synopsis

12-03-2021 09:00 - 16:00
11. Seminargang - Prøve - individuelle tider