PDF til print    Find kalender

Rusmiddelpolicy og skadesreduktion

ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden

 • Have viden om narkotika- og alkoholpolitik i et samfundsmæssigt, institutionelt og individuelt perspektiv.

 • Have viden om policy inden for narkotika- og alkoholområdet.

 • Have forståelse for begrebet skadesreduktion teoretisk og praktisk

 • Færdigheder

 • Kunne vurdere og reflektere over rationalerne bag ved narkotika- og alkoholpolitik og -policy

 • Kunne anvende en kritisk refleksion og analyse over skadesreduktion som begreb og som praksis i forskellige kontekster og kulturer

 • Kunne reflektere over de etiske og moralske implikationer af rusmiddel policy og skadesreduktions strategier i teori og praksis

 • Kompetencer

 • Kunne analysere egen rolle som professionel og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for skadesreduktion

 • Kunne håndtere iboende politiske, kulturelle, praktiske og etiske dilemmaer i interaktioner med borgere, når rusmiddelbrug er en del af borgernes hverdag

Overordnet indhold
Pt. ingen data fra studieordning.
Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursets læringstemaer fordeler sig indenfor rusmiddelfeltets indsatsområder. Der vil være fokus på ligheder, forskelle og modsætninger mellem såvel indsatsområderne som mellem stof- og alkoholpolitik og –policy. Kurset bidrager til nuanceret og kritisk refleksion over rusmiddel-policy og skadesreduktion i teori og praksis. Skadesreduktion ses her både som indsatser rettet mod den enkelte borger, og som indsatser rettet mod samfundsrelaterede problemstillinger. På kurset arbejdes med skadesreduktion som konkrete, afgrænsede indsatser, og som grundlæggende tilgang og forståelse af borgere, der har rusmiddelbrug som en del af hverdagen. Politiske, kulturelle, praktiske og etiske dilemmaer vil løbende blive analyseret og diskuteret på kurset.
Der arbejdes og undervises under kurset på følgende måder:

 • Oplæg
 • Forelæsninger
 • Plenumdiskussioner
 • Cases
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UMSF017

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 23-04-2021 09:30 - 23-04-2021 17:00 i uge 16
Seminardag 1

Lørdag 24-04-2021 09:00 - 24-04-2021 15:00 i uge 16
Seminardag 2

Fredag 07-05-2021 08:15 - 07-05-2021 12:00 i uge 18
Aflevering af synopsis

Tirsdag 25-05-2021 08:15 - 25-05-2021 17:00 i uge 21
eksamensdag