PDF til print    Find kalender

Specialeopstartsseminar: For studerende der skal skrive speciale i efteråret 2021

Semester
F2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Virksomhedsstudier / Politik / Politik og Forvaltning / Virksomhedsledelse
Start dato
13-04-2021
Undervisningsansvarlig
Annika Agger (aagger@ruc.dk)
Sidst ændret 13/01/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 13-04-2021 08:30 - 13-04-2021 10:00 i uge 15
Fælles oplæg fra Studieadministrationen og Studievejledningen (ISE)

Tirsdag 13-04-2021 10:15 - 13-04-2021 14:00 i uge 15
Fagligt oplæg Politik og Politik og Forvaltning