PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Demokrati – teorier, analyser og cases

Semester
F2021
Uddannelse
Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

De fleste er enige om, at demokrati er godt og at alle samfund bør demokratiseres. På trods af denne konsensus er der store uenigheder om, hvad demokrati egentlig er og bør være. Samtidig er der i demokratianalyser ofte meget langt mellem analysen af normative idealer og analysen af konkrete demokratiske praksisser. Dette kursus vil dels belyse forskellige demokrati-normer og dels diskutere og illustrere, hvordan man kan lave analyser af demokratiske idealer og praksisser.

Formålet med kurset er at de studerende opnår: - Viden om centrale demokratiforståelser og -teorier og disses demokratiske idealer, normer og standarder. - Færdigheder i selvstændigt at kunne analysere og evaluere demokratiske problemstillinger knyttet til konkrete politiske systemer og processer, og - Kompetence til at diskutere metodiske dimensioner ved demokratianalyse

Kurset omhandler de mange forståelser af demokrati, de problemstillinger der er knyttet til demokratiske styringsformer samt forskellige måder at analysere demokratisk styring. Den metodiske dimension af demokratianalysen diskuteres ud fra et normativt såvel som et problematiserende perspektiv og det demokratianalytiske perspektiv bringes i anvendelse overfor en række cases/temaer. Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg mm

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

10 ECTS= 270 timer

Pensum

Cunningham, Frank. 2002. Theories of Democracy: a Critical Introduction. London: Routledge.

Grundlæggende politologi forudsættes. En fordel – men ikke nødvendigt – at have en forståelse for de væsentligste forskellige demokrati-modeller. Læs gerne: Heywood (2013) Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 80-107.

Evaluering- og feedback former

Evalueringen af studerende foregår ved eksamen, gennem øvelser, peer feedback, og diskussioner med underviser.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Allan Dreyer Hansen (adh@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger.

 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Skriftlige formidlingsfærdigheder med forskellige tidshorisonter.

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

 • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Kurser udbydes under en af følgende fire tematikker:

 1. Politik, styring og demokrati
 2. Organisation og ledelse
 3. Europæisering og globalisering
 4. Social og samfundsmæssig analyse

• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.

• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau.

• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 24,000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40765
Sidst ændret 02/07/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 08-02-2021 08:15 - 08-02-2021 10:00 i uge 06
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 15-02-2021 08:15 - 15-02-2021 10:00 i uge 07
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 22-02-2021 08:15 - 22-02-2021 10:00 i uge 08
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 01-03-2021 08:15 - 01-03-2021 10:00 i uge 09
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 08-03-2021 08:15 - 08-03-2021 10:00 i uge 10
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 15-03-2021 08:15 - 15-03-2021 10:00 i uge 11
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 22-03-2021 08:15 - 22-03-2021 10:00 i uge 12
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 12-04-2021 08:15 - 12-04-2021 10:00 i uge 15
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 19-04-2021 08:15 - 19-04-2021 10:00 i uge 16
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 26-04-2021 08:15 - 26-04-2021 10:00 i uge 17
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 03-05-2021 08:15 - 03-05-2021 10:00 i uge 18
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 17-05-2021 08:15 - 17-05-2021 10:00 i uge 20
Demokrati - teorier, analyser og cases (PF, POL)

Mandag 31-05-2021 10:00 - Mandag 14-06-2021 10:00 i uge 22 til uge 24
Demokrati - teorier, analyser og cases - Skriftlig prøve (PF, POL)

Mandag 16-08-2021 10:00 - Mandag 30-08-2021 10:00 i uge 33 til uge 35
Demokrati - teorier, analyser og cases - Skriftlig omprøve (PF, POL)