ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

ENGLISH
Lav et bogmærke

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vejledning
Vælg semester
1. Dit fag 
Virksomhedsledelse
2. Aktuelle studieaktiviteter 
Anbefalet studieforløb
Recommended study plan
Studie og semesterstart (VL, VS)
Study and semester start (EBA/BS)
Specialeseminar // For studerende som skal skrive speciale i efteråret 2019
Thesis Seminar // For students who will write master thesis in Autumm 2019
Specialeopstartsseminar: For studerende der skal skrive speciale i foråret 2020
Preperatory thesis seminar: For students writing their thesis in spring 2020
Obligatorisk kursus: Studier af virksomheder og ledelsesprocesser
Obligatorisk kursus: Videregående organisationsteori
Obligatorisk kursus: Strategisk ledelse
Obligatorisk kursus: Legitimitet og offentlighed
Obligatorisk kursus: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse
Mandatory course: Business Studies & Leadership Processes
Mandatory course: Advanced Organisation Theory
Mandatory course: Strategic Management
Mandatory course: Managing Legitimacy and Public Relations
Mandatory course: The firm's resources and value creation
Valgkursus: Temaseminar i problem-drevet ledelse
Valgkursus: Virksomhedens relationer til omverdenen - HRM, teknologi og arbejdsmarked
Optional course: The Firm's External Relations - B2B
Optional course: Thematic seminar - LeaderLab
Optional course: The Firm's External Relations - Financial risk, taxation and non-market strategies
Projekt: Virksomhedsledelse
Projekt: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse
Project in Business Management and Leadership
Project: The Firm's Resources and Value Creation
Project report (Internship) in The firm's resources and value creation
Projektorienteret praktikforløb: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse
Speciale (Virksomhedsledelse)
Thesis