PDF til print

3. kursusblok: Relationskommunikation og -branding (i perioden 19.10.-6.11.)

valgkursus.

Uddannelse Kommunikation / Kommunikation (1-fags kandidat)
Sted Se kursusgange
Undervisningssprog Dansk
Kursus starter 19-10-2015
Kursus slutter 30-10-2015
Indhold

Studiet af relationskommunikation og -branding handler om, hvordan organisationer kan udvikle stærke relationer og brands gennem en systematisk strategisk planlægning af deres interne og eksterne kommunikation.

Det er en tværfaglig disciplin, der trækker på teorier inden for kommunikation, netværk, kultur, ledelse og marketing.

I løbet af kursusforløbet bliver de studerende introduceret til de centrale teorier, modeller og begreber inden for strategisk kommunikation, relationsudvikling og branding.

De studerende vil få en forståelse for, hvordan organisationer kan arbejde strategisk med at tilrettelægge og udføre kommunikation og branding. Kurset vil ud over teori også præsentere cases og eksempler fra forskellige typer af organisationer.

Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at analysere organisationers kommunikations- og branding-udfordringer, kortlægge interessenters roller og engagement, udvikle strategier for relationsudvikling og -branding, samt anbefale og planlægge strategiske kommunikationstiltag.

Kurset består af 5 kursustemaer, der alle vil være en blanding af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. De studerende vil blive inddraget og involveret aktivt i undervisningen for at skabe et dialogisk læringsrum.

Underviser

Lars Sandstrøm er stifter og rådgiver i virksomheden Corporate Relations og ekstern lektor på Roskilde Universitet. Han er uddannet cand. scient. soc. i public relations fra RUC (1992). Corporate Relations tilbyder strategisk rådgivning, analyse og udvikling med fokus på stakeholder-kommunikation, web og branding. Lars har i over 20 år arbejdet som rådgiver for række af Danmarks største virksomheder.

Lars Sandstrøm har skrevet tre bøger om branding, web og strategi og en lang række artikler om strategisk kommunikation og branding. Han bliver ofte anvendt som foredragsholder i virksomheder og på konferencer og er medlem af bestyrelsen i Dansk Investor Relations Forening og i Dansk Kommunikationsforening.

Mål

Viden: - Indsigter i og overblik over nye teoretiske retninger, der kan bidrage til at forstå betingelserne for kommunikation og branding. - Dybtgående indblik i de problemer der knytter sig til planlægning, tilrettelæggelse og vurdering af strategisk kommunikation og branding - Overblik over udfordringerne i forbindelse med relationskommunikation i lyset af globale udfordringer, corporate branding og nye medier.

Færdigheder: - Færdighed i at analysere og evaluere effekten af kommunikation og branding. - Færdighed i at udvikle og formidle komplekse relations- og brandingstrategier til både fagfæller og ikke-specialister. - Færdighed i at afdække kommunikationsproblemer; identificere interessenterne; og beskrive problemernes art, intensitet og omfang. - Færdighed i at kunne forklare årsagerne til disse problemer og kortlægge deres mulige konsekvenser. - Udvælge og anvende metodiske tilgange som er konsistent med teorien og passende i forhold til problemets praktiske karakter. - Ræsonnere om begrænsningerne i både teorien og analysen. - Vurdere og videreudvikle teorien og analysens betydning i praksis.

Kompetencer - Kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at planlægge og projektlede brandingaktiviteter. - Kompetence til at forholde sig kritisk til nye teorier - fx inden for relationsudvikling, autenticitet og oplevelsesøkonomi. - Kompetence i at håndtere komplekse strategier til kommunikations-planlægning. - Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for kommunikation og branding.

Litteratur

Der er udarbejdet et kompendium til kurset, der skal købes i bogladen.

Øvrig litteratur til kurset (ikke inkluderet i kompendiet) Christensen, Jesper Højberg (2010): Når forretningen kommunikerer – topledelsens nye strategier. Gyldendal Business: ”Introduktion” + ”1. Strategi og integration” (49 sider, s.15 – 63). Sandstrøm, Lars (2012): Relationsstrategi – ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. Forlaget Samfundslitteratur. ”1. Et nyt relationsparadigme” (23 sider, s. 19-42), 2: Kortlægning af relationer” (19 sider, s. 45-64), ”3. Virksomheders relationsstrategi” (27 sider, s. 67-94), ”6. Sociale medier i relationsøkonomien” (18 sider, s. 137-155), ”7. Relationsstrategi og branding” (19 sider, s. 157-176).

Evaluering

En bunden individuel skriftlig hjemmeopgave på 5 normalsider (5 ECTS); 8-10 normalsider (7,5 ECTS); á 2.400 trykenheder (inkl. mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, referenceliste og eventuelle bilag medregnes ikke.

Onlineaflevering fredag den 6. november kl. 12.00.

Kursussekretær Kirsten Rasmussen (kirsten@ruc.dk )
Signe Petersen (sigpe@ruc.dk )
Underviser Lars Sandstrøm (sandstrom@ruc.dk )
STADS stamdata
Afløsningsseminar
Belastning : 7.5 / 5 ECTS Aktivitetskode : U25840 / U25841 / U40392
Prøveform : Afleveringsopgave / Hjemmeopgave Bedømmelse : 7-trinsskala Censur : Intern censur

19-10-2015 09:00 - 14:00
Relationer og branding 2015 – betingelser og fremtid

21-10-2015 09:00 - 14:00
Relationsstrategi og -branding - proces og værktøjer

23-10-2015 09:00 - 14:30
Corporate branding i et globalt perspektiv

26-10-2015 09:00 - 14:30
Employer branding - når branding understøtter innovation

28-10-2015 09:00 - 14:30
Oplevelser og autenticitet – kommunikation på nye måder