PDF til print    Find kalender

Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS) (Politik og Administration, Forvaltning)

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Praktikopholdets samlede arbejdsomfang svarer til et halvt semester, ca. 400 timer (forventelig ca. 300 timer til praktikværten og ca. 100 timer til universitetet).

Den studerende skal udarbejde en midtvejsrapport og et afsluttende praktikprojekt.

Midtvejsrapporten skal indeholde:

 1. Refleksioner over praktikopholdet bestående af én sides beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale problemstillinger disse adresserer samt den studerendes daglige opgaver i organisationen og to siders refleksioner over, hvilke af fagets teorier hhv. metoder, der har været særligt relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten og hvorfor.

 2. Praktikprojektets problemfelt og problemformulering (max. 2 sider).

 3. Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode, empiri, analyse).

 4. Forslag til minimum 300 sider af praktikprojektets samlede litteratur på 650 sider.

Praktikprojekt

Praktikprojektets problemstilling skal relatere sig til teoretiske eller empiriske problemstillinger fra fagets genstandsområde, som opholdet hos praktikværten (eller dennes aktiviteter) giver anledning til at belyse, men vælges i øvrigt frit af den studerende. Se i øvrigt beskrivelsen af praktikprojektet under prøveform.

Projektforløbet

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet gennemføres.

Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det påbegyndes. Praktikopholdets samlede arbejdsomfang svarer til et halvt semester, ca. 400 timer (forventelig ca. 300 timer til praktikværten og ca. 100 timer til universitetet). Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for fagets genstandsfelt.

Den studerende skal udarbejde en midtvejsrapport, der skal afleveres til projektvejlederen efter aftale. Midtvejsrapporten skal indholde:

 1. Refleksioner over praktikopholdet bestående af én sides beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale problemstillinger disse adresserer samt den studerendes daglige opgaver i organisationen og af to sides refleksion over, hvilke af fagets teorier hhv. metoder, der har været særligt relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten og hvorfor.
 2. Praktikprojektets problemfelt og problemformulering (maksimalt 4.800 antal tegn inkl. mellemrum)
 3. Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode, empiri, analyse)
 4. Forslag til minimum 300 sider af praktikprojektets samlede litteratur på 650 sider.

Praktikprojekt

Praktikprojektets problemstilling skal relatere sig til teoretiske eller empiriske problemstillinger fra fagets genstandsområde, som opholdet hos praktikværten (eller dennes aktiviteter) giver anledning til at belyse, men vælges i øvrigt frit af den studerende.

Se iøvrigt beskrivelsen af praktikprojektet under prøveform.

Studieleder/faglig koordinator
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aflveres de skriftlige opgaver ikke, kan den studerende ikke gå til mundtlig eksamen og regnes dermed som udeblevet.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden om samfundsforhold inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder særligt de aspekter, som den studerende vælger at skrive projekt om.

 • Viden om, hvordan en beskæftigelsesrelevant organisation som praktikstedet fungerer internt, herunder dets arbejdsopgaver, arbejdsgange og beslutningsprocesser.

 • Viden om krav til og betingelser for konkret opgaveløsning i den organisation, hvor praktikken foregår.

 • Indblik i fagets teoretiske, metodiske og analytiske tilgange og begrebers praktiske anvendelighed.

 • Indsigt i den nyeste faglitteratur relevant for at belyse praktikprojektets problemstilling.

 • Færdighed i at arbejde med en faglig relevant problemstilling inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt i forbindelse med projektarbejdet.

 • Færdighed i at kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange) fra fagene og koble disse til praktiske problemstillinger og opgaver på praktikstedet.

 • Færdighed i at gennemføre konkrete opgaver bestilt af praktikværten.

 • Færdighed i at koble akademisk indsigt og viden fra faget til praktiske problemstillinger og dynamikker på en arbejdsplads.

 • Kompetence til selvstændigt at udarbejde et praktikprojektet, herunder at planlægge og styre arbejdsprocessen.

 • Kompetence til at relatere praksisviden og -erfaring til fagets faglige teorier, begreber og metoder.Kompetence til at relatere praksisviden og -erfaring til fagenes faglige teorier, begreber og metoder.

 • Håndtere gennemførelsen af flere parallelle opgaver (opgaver hos praktikstedet samt opgaver til universitetet).

 • Ansvar for egen faglig og professionel udvikling.

 • Ansvar for at agere professionelt i et arbejdsfællesskab på en arbejdsplads.

Overordnet indhold

Læringen i praktikforløbet foregår ved en blanding af praktisk arbejde, refleksioner over mødet mellem teori og praksis og ved den selvstændige udarbejdelse af praktikprojektet. Udarbejdelsen af praktikprojektet sker under vejledning fra en praktikvejleder.

Type

Projektorienteret praktikforløb

Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet gennemføres.

Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det påbegyndes. Praktikopholdets samlede arbejdsomfang svarer til et halvt semester, ca. 400 timer (forventelig ca. 300 timer til praktikværten og ca. 100 timer til universitetet). Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for fagets genstandsfelt.

Den studerende skal udarbejde en midtvejsrapport, der skal afleveres til projektvejlederen efter aftale. Midtevejsrapporten skal indholde:

 1. Refleksioner over praktikopholdet bestående af én sides beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale problemstillinger disse adresserer samt den studerendes daglige opgaver i organisationen og af to sides refleksion over, hvilke af fagets teorier hhv. metoder, der har været særligt relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten og hvorfor.
 2. Praktikprojektets problemfelt og problemformulering
 3. Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode, empiri, analyse)
 4. Forslag til minimum 300 sider af praktikprojektets samlede litteratur på 650 sider.

Praktikprojekt

Praktikprojektets problemstilling skal relatere sig til teoretiske eller empiriske problemstillinger fra fagets genstandsområde, som opholdet hos praktikværten (eller dennes aktiviteter) giver anledning til at belyse, men vælges i øvrigt frit af den studerende.

Se iøvrigt beskrivelsen af praktikprojektet under prøveform.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40507
Sidst ændret 23/01/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 27-05-2020 10:00 - 27-05-2020 10:00 i uge 22
Eksamen - Aflevering

Mandag 15-06-2020 08:15 - Tirsdag 30-06-2020 19:00 i uge 25 til uge 27
Eksamen - Mundtlig

Mandag 03-08-2020 08:15 - Mandag 31-08-2020 19:00 i uge 32 til uge 36
Reeksamen - Mundtlig