PDF til print    Find kalender

Anbefalet studieforløb

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Anbefalet studieforløb

TEK-SAM som et-fags kandidat

1. semester

 • Obligatorisk: Grundlag for planlægning med feltstudier (10 ECTS)
 • Obligatorisk: Metoder i Planlægning (5 ECTS)
 • Projekt i Planlægning (15 ECTS)

2. semester

 • Obligatorisk: Regulering og governanceformer (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Regulering og implementering (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi- og klimaomstilling (5 ECTS)
 • Projekt i Regulering (15 ECTS) eller Projektorienteret Praktikforløb (15 ECTS)

3. semester

Version A

 • Obligatorisk: Strategier i bæredygtig omstilling (5 ECTS)
 • 2 Valgkursuser a (5 ECTS)
 • Projekt I bæredygtig omstilling (15 ECTS) eller Projektorienteret Praktikforløb (15 ECTS)

Følgende kurser udbydes kun i efterårssemestre:

 • Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer
 • Internationale relationer og bæredygtig udvikling

Følgende kurser udbydes kun i forårssemestre: - Klimatilpasning og risikostyring – planlægning og involvering

GIS Visualisering udbydes både i foråret og efteråret.

Der er også mulighed for at vælge valgkurser blandt RUC’s øvrige fag, hvis der vælges et kursus uden fra dit fagområde skal det forhåndsgodkendes af studienævnet.

Studerende kan tillige påbegynde et eksperimentelt speciale på 45 ECTS. I dette tilfælde udgår projektet på 3 semester: Projekt I bæredygtig omstilling (15 ECTS).

Version B

• Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS)

4. semester

• Speciale - TekSam - Miljøplanlægning (30 ECTS) • Eksperimentelt speciale (45 ECTS)

TEK-SAM som fag 1

1. semester

Version A (efterårssemesteret)

 • Obligatorisk: Grundlag for planlægning med feltstudier (10 ECTS)
 • Obligatorisk: Metoder i planlægning (5 ECTS)
 • Projektarbejde i Planlægning (15 ECTS)

Version B (forårssemesteret)

 • Obligatorisk: Regulering og governanceformer (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Regulering og implementering (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi- og klimaomstilling (5 ECTS)
 • Projektarbejde i Regulering (15 ECTS)

3. semester

 • Obligatorisk: Strategier i bæredygtig omstilling (5 ECTS)
 • Valgkursus (5 ECTS)

Følgende kurser udbydes kun i efterårssemestre:

 • Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer
 • Internationale relationer og bæredygtig udvikling

Følgende kurser udbydes kun i forårssemestre:

 • Klimatilpasning og risikostyring – planlægning og involvering

GIS Visualisering udbydes både i foråret og efteråret.

Der er også mulighed for at vælge valgkurser blandt RUC’s øvrige fag, hvis du vælger et kursus uden fra dit fagområde skal det forhåndsgodkendes af studienævnet.

4. semester

• Speciale - TekSam - Miljøplanlægning (30 ECTS)

TekSam som fag 2

2. semester

Version A (efterårssemesteret)

 • Obligatorisk: Grundlag for planlægning med feltstudier (10 ECTS)
 • Obligatorisk: Metoder i planlægning (5 ECTS)
 • Projektarbejde i Planlægning (15 ECTS)

Version B (forårssemesteret)

 • Obligatorisk: Regulering og governanceformer (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Regulering og implementering (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi- og klimaomstilling (5 ECTS)
 • Projektarbejde i Regulering (15 ECTS)
 1. semester
 • Obligatorisk: Strategier i bæredygtig omstilling (10 ECTS)
 • Valgkursus (5 ECTS)

Følgende valgkurser udbydes kun i efterårssemestre:

 • Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer
 • Internationale relationer og bæredygtig udvikling

Følgende valgkurser udbydes kun i forårssemestre: - Klimatilpasning og risikostyring – planlægning og involvering

Valgkurset GIS Visualisering udbydes både i foråret og efteråret.

Der er også mulighed for at vælge valgkurser blandt RUC’s øvrige fag, hvis du vælger et kursus uden fra dit fagområde, skal det forhåndsgodkendes af studienævnet.

Sidst ændret 03/12/2019

Undervisningsgange: