PDF til print    Find kalender

Studie- og semesterstart

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Indhold

Kære K2'ere (og eventuelle K1'ere) Der er semesterstart mandag d. 3/2 i lokale 11.1-047 (http://bit.ly/2EtvgSH) med fælles morgenmad og semester velkomst sammen med de bachelorstuderende.Vi håber at se jer friske og veloplagte tilbage fra vinterferien til en intensiv introuge. Mandag og tirsdag vil der være introduktion, faglige oplæg, planlægning af felttur, som opstart til en god gruppedannelsesproces. Onsdag til fredag vil der være felttur til Søminestationen ved Holbæk hvor selve gruppedannelse til semesterprojektet vil finde sted. I skal forvente at der er fuldt program med obligatorisk fremmøde hele dagen i introugen (så sørg for at have fri fra studiejob mv.!).Nærmere program kan findes på Moodle.

Kære K3’ere. Der er fælles semesterstart d. 3/2. kl 9.00 i lokale 24.1-009 med fælles morgenmad og velkomst sammen med bachelorerne og K2’ere. For jer vil der være gruppedannelse mandag og tirsdag om eftermiddagen.

Du kan finde information om projektdannelse på study.ruc.dk-siden for det projekt, som du er tilmeldt:

09.00-09.30: Fælles: Morgenmad og velkomst, lokale 11.1-047, METRIK

09.30-09.45: Fælles semesterintroduktion, lokale 11.1-047 v/ Thomas Budde Christensen, Forskningsleder METRIK

Se Studie- og semesterstart for detaljeret program

Link til K3 Projekt: I Bæredygtig Omstilling

Link til K2 Projekt: I Regulering

Du kan finde information om praktikprojekterne på study.ruc.dk-siden for det praktikprojekt, som du er tilmeldt:

Link til Projektorienteret Praktikforløb - 30 ECTS (Teksam)

Link til Projektorienteret Praktikforløb - 15 ECTS (Teksam)

Link til Projektorienteret Praktikforløb (ifm. eksperimentalt speciale) - 15 ECTS (Teksam)

Link til Tværfagligt projektorienteret praktikforløb (Arbejdslivsstudier og -Tek-sam)

Link til Tværfaglig projektorienteret praktikforløb Plan, By og Proces 3. semester (TEKSAM)

Start dato
03-02-2020
Studieleder
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Søren Lund (slund@ruc.dk)
Mark Edward Booker Nielsen (mebn@ruc.dk)
Kontaktinformation
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Sidst ændret 09/01/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 03-02-2020 08:15 - 03-02-2020 16:00 i uge 06
TekSam Semesterstart - Dag 1

Tirsdag 04-02-2020 08:15 - 04-02-2020 18:00 i uge 06
TekSam Semesterstart - Dag 2