PDF til print    Find kalender

Anbefalet studieforløb

Uddannelse
Virksomhedsledelse
Anbefalet studieforløb

1. Semester

 • Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (10 ECTS)
 • Videregående organisationsteori (5 ECTS)
 • Projekt: Virksomhedsledelse (15 ECTS)

2. Semester

For studerende der startede i september:

 • Obligatorisk kursus: Innovationsledelse (10 ECTS)
 • Valgkursus: Videregående metode (5 ECTS)
 • Projekt: Innovation og innovationsledelse (15 ECTS)

For studerende der startede i februar:

 • Obligatorisk kursus: Legitimitet og offentlighed (5 ECTS)
 • Obligatorisk kursus: Strategisk ledelse (5 ECTS)
 • Valgkursus: Temaseminar: Problem-drevet ledelse eller Leder-Lab (5 ECTS)
 • Projekt: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (15 ECTS)

3. Semester

For studerende der startede i september:

 • Obligatorisk kursus: Legitimitet og offentlighed (5 ECTS)
 • Obligatorisk kursus: Strategisk ledelse (5 ECTS)
 • Valgkursus: Temaseminar: Problem-drevet ledelse eller Leder-Lab (5 ECTS)
 • Projekt: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (15 ECTS)

For studerende der startede i februar:

 • Obligatorisk kursus: Innovationsledelse (10 ECTS)
 • Valgkursus: Videregående metode / (5 ECTS)
 • Projekt: Innovation og innovationsledelse (15 ECTS)

4. semester

 • Speciale (30 ECTS)

Overgangsregler

Studerende, der er optaget før 1. september 2018 og som har færdiggjort enten kurset i Virksomhedsledelse eller kurset i Studier af Virksomheder, skal deltage i kurset ’Studier af virksomheder og ledelsesprocesser’ og gå til eksamen efter studieordning pr. 1. september 2017. Det vil sige, at den studerende eksamineres i det kursus, der ikke tidligere er bestået (Studier af virksomheder eller Virksomhedsledelse).

Studerende, der er optaget før 1. september 2019 og som har færdiggjort enten kurset "Innovationsledelse (5 ECTS) eller "Temaseminar - Organisering af komplekse og interorganisatoriske innovationsprocesser" (5 ECTS), skal deltage i det nyoprettede kursus "Innovationsledelse" på 10 ECTS, men skal gå til eksamen efter studieordningen pr. 1 september 2018. Det vil sige, at den studerende eksamineres i det kursus, der ikke tidligere er bestået (enten Innovationsledelse på 5 ECTS eller Temaseminar - Organisering af komplekse og interorganisatoriske innovationsprocesser på 5 ECTS).

Sidst ændret 16/01/2020

Undervisningsgange: