PDF til print

Vf2: Innovativ tur- og oplevelsesdesign

Uddannelse Diplomuddannelsen til turistfører
Undervisningssprog Dansk
Kursus starter 21-01-2020
Kursus slutter 06-03-2020
Indhold

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden

 • Teoretisk indsigt og en praktisk forståelse for den innovative platform, innovationsprocesser- og former

 • Viden om aktuelle trends på markedet for tur- og oplevelsesprodukter

 • Viden om praksisnære metoder til at arbejde strategisk med produkt- og konceptudvikling

Færdigheder

 • Vurdere og vælge strategiske løsningsmodeller for produkt- og konceptudvikling i relation til trends på markedet for tur- og oplevelsesdesign

 • Vurdere og anvende en innovativ platform som grundlag for udviklingsarbejdet

 • Anvende relevante metoder til planlægning og gennemførelse af innovativ produkt- og konceptudvikling

Kompetencer

 • Identificere nye behov på markedet og udvikle strategier tilpasset nye behov

 • Arbejde innovativt med tur- og oplevelsesdesign i relation til trends på markedet – såvel selvstændigt som i samarbejde med interessenter

Overordnet indhold

 • Analyse af markedet for tur- og oplevelsesdesign samt nye trends

 • Metoder til planlægning og gennemførelse af innovativ produkt- og konceptudvikling

 • Strategier for innovativ produkt- og konceptudvikling med henblik på optimering

 • Vurdering af den innovative platform og løsningsmodeller

Undervisnings- og arbejdsform

 • Forelæsninger

 • Workshops

 • Studieture

 • Synopsis med feedback og vejledning

Prøveform

Prøveformer

Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i en synopsis (det skriftlige produkt).

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.

Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og prøven foregår som en dialog. Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:

Udarbejdet af 1 studerende mindst 7.200 og højst 11.400 tegn inkl. mellemrum.

Udarbejdet af 2 studerende mindst 9.600 og højst 12.000 tegn inkl. mellemrum.

Udarbejdet af 3 studerende mindst 11.400 og højst 14.400 tegn inkl. mellemrum.

Udarbejdet af 4 studerende mindst 12.000 og højst 16.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:

Ved 1 eksaminander 20 minutter.

Ved 2 eksaminander 40 minutter.

Ved 3 eksaminander 60 minutter.

Ved 4 eksaminander 80 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Ekstern underviser

Dorte Killerich Mette Dahl Jensen

Censur

Censur: Intern medbedømmer.

Undervisningsansvarlig Susanne Maria Haraszuk (susanhar@ruc.dk )
Kursussekretær Lene Hagbert Hansen (lhh@ruc.dk )
Underviser Susanne Maria Haraszuk (susanhar@ruc.dk )
Jane Widtfeldt Meged (janewm@ruc.dk )
Paul Flemming Hartvigson (pfh@ruc.dk )
Henriette Brink (hkraghj@ruc.dk )
Trine Steffensen (trst@ruc.dk )

21-01-2020 13:00 - 18:00
1. seminargang - De to første timer er en praktisk introduktion til eksterne/nye deltagere. Kl. 15-18 er introduktion og inspiration til modulerne.

24-01-2020 10:00 - 15:30
2. seminargang - Studietur København. Turisme/trends/megatrends

25-01-2020 09:30 - 14:00
3. seminargang - Innovation som arbejdsmetode. Underviser Trine Steffensen og Susanne Haraszuk Feed back fordelt på moduler.

28-01-2020 15:00 - 18:00
4. seminargang - Forretningsudvikling. Feed back fordelt på moduler

14-02-2020 09:30 - 15:30
5, seminargang - Forretningsplan/-modeller og strategier. Feed back fordelt på moduler

15-02-2020 09:00 - 14:00
6. seminargang - Faglig sparring og vejledning fordelt på moduler

18-02-2020 15:00 - 18:00
7. seminargang - Vejledning kan aftales

25-02-2020 13:00 - 18:00
8. seminargang - Løvens hule

28-02-2020 13:00 - 16:00
9. seminargang - Vejledning kan aftales

06-03-2020 09:00 - 16:00
10. seminargang - Prøve - individuelle tider