PDF til print

Vf3: Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign

Uddannelse Diplomuddannelsen til turistfører
Kursustype Seminar
Undervisningssprog Dansk
Kursus starter 21-01-2020
Kursus slutter 06-03-2020
Indhold

Læringsudbytte / bedømmelseskriterier

Viden

 • Viden om teori og metoder inden for innovation og iværksætteri

 • Forståelse for rollen som selvstændig, herunder forståelse for hvordan man benytter sig af rådgivere og netværk

 • Nyeste viden om markedsvilkår og strategier i turismebranchen

Færdigheder

 • Udarbejde og anvende en forretningsplan som grundlag for egen case

 • Analysere og vurdere bæredygtigheden af egen og andres cases og anvende dette som afsæt for læring

Kompetencer

 • Kan selvstændigt og i samarbejde med andre kunne initiere og grundlægge en værdiskabende virksomhed i en turistisk kontekst

 • Kan identificere egne læringsbehov og forholde sig til sammenhænge mellem ressourcer, relationer, proces og værdiskabelse

Overordnet indhold

 • Entreprenørskab, iværksætteri og innovation

 • Forretningsplan, herunder: Forretningsideen og produktet, kunde- og markedsforståelse, markedsføring, salg, samarbejde og netværk

Undervisnings- og arbejdsform

 • Forelæsninger

 • Workshops

 • Studieture

 • Synopsis med feedback og vejledning

Prøveform

Prøveform

Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i en synopsis (det skriftlige produkt).

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende. Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og prøven foregår som en dialog. Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:

Udarbejdet af 1 studerende mindst 7.200 og højst 11.400 tegn inkl. mellemrum.

Udarbejdet af 2 studerende mindst 9.600 og højst 12.000 tegn inkl. mellemrum.

Udarbejdet af 3 studerende mindst 11.400 og højst 14.400 tegn inkl. mellemrum.

Udarbejdet af 4 studerende mindst 12.000 og højst 16.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:

Ved 1 eksaminander 20 minutter.

Ved 2 eksaminander 40 minutter.

Ved 3 eksaminander 60 minutter.

Ved 4 eksaminander 80 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Ects

ECTS-point: 5

Censur

Censur: Intern medbedømmer

Undervisningsansvarlig Susanne Maria Haraszuk (susanhar@ruc.dk )
Kursussekretær Lene Hagbert Hansen (lhh@ruc.dk )
Underviser Susanne Maria Haraszuk (susanhar@ruc.dk )
Jane Widtfeldt Meged (janewm@ruc.dk )
Jens Friis Jensen (jensfj@ruc.dk )
Paul Flemming Hartvigson (pfh@ruc.dk )
Henriette Brink (hkraghj@ruc.dk )
Trine Steffensen (trst@ruc.dk )
STADS stamdata
Seminar
Aktivitetskode : UTUR005A
Prøveform : Skriftlig (ut) Bedømmelse : 7-trinsskala Censur : Intern censur

21-01-2019 13:00 - 18:00
1. seminargang - De to første timer er en praktisk introduktion til eksterne/nye deltagere. KL. 15-18 er introduktion og inspiration til modulerne

24-01-2019 10:00 - 15:30
2. seminargang - Studietur København. Turisme/trends/megatrends.

25-01-2019 09:30 - 14:00
3. seminargang - Innovation som arbejdsmetode. Underviser Trine Steffensen og Susanne Haraszuk. Feed bach fordelt på moduler

28-01-2019 15:00 - 18:00
4. seminargang - Forretningsudvikling. Feed back fordelt på moduler

14-02-2019 09:30 - 15:30
5. seminargang - Forretningsplan/-modeller og strategier. Feed back fordelt på moduler

15-02-2019 09:30 - 14:00
6. seminargang - Faglig sparring og vejledning fordelt på moduler

18-02-2019 15:00 - 18:00
7. seminargang - Vejledning kan aftales

25-02-2019 13:00 - 18:00
8. seminargang - Løvens hule

28-02-2019 13:00 - 16:00
9. seminargang - Vejledning kan aftales

06-03-2019 09:00 - 16:00
10. seminargang - Prøve-individuelle tider