PDF til print    Find kalender

Regulering og implementering

Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Tyge Kjær (tk@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden:

  • Om reguleringens udformning og organisering på udvalgte områder i relation til energi, klima, ressourcer, miljø inden for samfunds­ sektorer som energi, landbrug, transport, byggeri etc

  • Om relationer mellem offentlige og private aktører i udvikling af regulering på udvalgte områder

  • Om teori om og metoder til at udvikle og evaluere reguleringsindsats

  • Færdigheder:

  • Kan identificere problemstillinger i relation til virkemåde og effekter af reguleringsindsats

  • Kan identificere policydokumenter, lovkomplekser og reguleringsinstanser af relevans for et udvalgt problemfelt

  • Kan analysere, vurdere og foreslå reguleringsindsats og udvikling af vidensgrundlag som grundlag for regulering af samfundssektorernes udvikling

  • Kompetencer:

Kan bidrage til planlægningsopgaver i forvaltning og implementering af regulering i relation til miljø, klima, energi og ressourceproblemer

Overordnet indhold

Kursets formål er at introducere til reguleringens opbygning, principper og virkemåde, på regionalt, nationalt og internationalt niveau, primært indenfor miljø, ressourcer og klima- og energiområdet i udvalgte sektorer.

Kurset præsenterer aktuelle problemstillinger inden for forskellige samfundssektorer og de reguleringsformer der anvendes. Forskellige principper for regulering og relationer mellem politiske mål, samfundsinteresser og drivkræfter diskuteres

Kurset skal give et grundlag for at de studerende kan analysere, vurdere og foreslå reguleringstiltag i relation til afhjælpning/forebyggelse af miljøproblemer og fremme af bæredygtig udvikling. Der lægges vægt på forståelse af relationer mellem sektorudvikling og regulering, samt muligheder for at udvikle en helhedsorienteret regulering.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger med gruppearbejde og øvelser.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave udarbejdet af gruppen.

Prøven indledes med et oplæg fra hver af de studerende på maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-33.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 21.600-43.200 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 60 minutter.
Ved 4 eksaminander 80 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26998 / U41195
Sidst ændret 28/11/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 14-02-2020 14:15 - 14-02-2020 16:00 i uge 07
Regulering og implementering

Fredag 21-02-2020 14:15 - 21-02-2020 16:00 i uge 08
Regulering og implementering

Fredag 28-02-2020 14:15 - 28-02-2020 16:00 i uge 09
Regulering og implementering

Fredag 06-03-2020 14:15 - 06-03-2020 16:00 i uge 10
Regulering og implementering

Fredag 13-03-2020 14:15 - 13-03-2020 16:00 i uge 11
Regulering og implementering

Fredag 20-03-2020 14:15 - 20-03-2020 16:00 i uge 12
Regulering og implementering

Fredag 27-03-2020 14:15 - 27-03-2020 16:00 i uge 13
Regulering og implementering

Fredag 03-04-2020 14:15 - 03-04-2020 16:00 i uge 14
Regulering og implementering

Fredag 17-04-2020 14:15 - 17-04-2020 16:00 i uge 16
Regulering og implementering

Fredag 24-04-2020 14:15 - 24-04-2020 16:00 i uge 17
Regulering og implementering

Fredag 01-05-2020 10:00 - 01-05-2020 10:00 i uge 18
Regulering og implementering - Aflevering

Mandag 18-05-2020 08:15 - 18-05-2020 18:00 i uge 21
Regulering og implementering - Mundlig eksame

Mandag 10-08-2020 10:00 - 10-08-2020 10:00 i uge 33
Regulering og implementering - Aflevering reeksamen

Mandag 17-08-2020 08:15 - 17-08-2020 18:00 i uge 34
Regulering og implementering - mundlig reeksamen