PDF til print    Find kalender

Specialeopstart: For studerende som skal skrive speciale i Efterårt 2020

Uddannelse
Arbejdslivsstudier / Geografi / Informatik / plan by og proces / Psykologi / Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier / Teksam - miljøplanlægning / Sociale Interventionsstudier
Indhold

Information om kurset kan løbende blive opdateret indtil 14.2.2020

Start dato
22-10-2019
Studieleder
Erling Jelsøe (ej@ruc.dk)
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Klaus Tranetoft Nielsen (ktn@ruc.dk)
Mads Rosendahl (madsr@ruc.dk)
Maja Røn-Larsen (mrl@ruc.dk)
Kristian Nagel Delica (kdelica@ruc.dk)
Jo Krøjer (jokr@ruc.dk)
Ulla Ambrosius Madsen (uam@ruc.dk)
Thomas Theis Nielsen (nielsentt@ruc.dk)
Kontaktinformation
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Sidst ændret 16/01/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 14-04-2020 10:15 - 14-04-2020 12:00 i uge 16
Specialeopstartsseminar på IMT for foråret 2020 - Fælles oplæg fra Studieadministrationen og Studievejledningen

Tirsdag 14-04-2020 13:00 - 14-04-2020 15:00 i uge 16
Specialeopstartseminar fagspecifikt oplæg - Arbejdslivsstudier

Tirsdag 14-04-2020 13:00 - 14-04-2020 15:00 i uge 16
Specialeopstartseminar fagspecifikt oplæg - Geografi

Tirsdag 14-04-2020 13:00 - 14-04-2020 15:00 i uge 16
Specialeopstartseminar fagspecifikt oplæg - Informatik

Tirsdag 14-04-2020 13:00 - 14-04-2020 15:00 i uge 16
Specialeopstartseminar fagspecifikt oplæg - Pædagogik

Tirsdag 14-04-2020 13:00 - 14-04-2020 15:00 i uge 16
Specialeopstartseminar fagspecifikt oplæg - Plan, By og Proces

Tirsdag 14-04-2020 13:00 - 14-04-2020 15:00 i uge 16
Specialeopstartseminar fagspecifikt oplæg - Psykologi

Tirsdag 14-04-2020 13:00 - 14-04-2020 15:00 i uge 16
Specialeopstartseminar fagspecifikt oplæg - Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier

Tirsdag 14-04-2020 13:00 - 14-04-2020 15:00 i uge 16
Specialeopstartseminar fagspecifikt oplæg - Tek-Sam

Torsdag 16-04-2020 13:00 - 16-04-2020 16:00 i uge 16
Specialeopstartseminar fagspecifikt oplæg - Sociale Interventionsstudier