PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Global religion og det postsekulære samfund

Uddannelse
Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Dette kursus fokuserer på religionens indflydelse på samfundsudviklingen i Danmark og globalt. Kurset vil tage udgangspunkt i både klassiske og nyere sekulariseringsteorier i en dybere forståelse af religionens direkte og indirekte påvirkning af værdier og livssyn og de mange måder hvorpå værdier omsættes i social praksis, for eksempel i forbindelse med social og politisk mobilisering, køn og seksualitet, klasseforhold, migration. Kurset vil også behandle hvordan religion bliver til genstand for statslig regulering, hvor statens politikker i varierende grad forsøger at begrænse eller endog forbyde religiøse udtryksformer i det offentlige rum (jf. burkadebatten i Danmark). Klassiske moderniseringsteorier har ofte antaget, at religion og religiøse ritualer langsomt vil forsvinde eller miste sin betydning i forbindelse med en generel moderniseringsproces.

I de seneste årtier er der imidlertid mange studier der viser, at religionens rolle på ingen måde er svindende. Samtidig ser man en stadig udvikling i religionens former, med nye retninger og bevægelser inden og uden for de mere etablerede religiøse institutioner (som for eksempel i de ”karismatiske bevægelser” inden for kristendommen og andre former for spiritualitet, såsom New Age). Kurset vil stille skarpt på disse tendenser via udvalgte case studier diskuteret i forhold til nye teoretiske tilgange til sekularisme og postsekularisme.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bjørn Thomassen (bthomas@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Den studerende kan ikke deltage i den 48-timers skriftlige prøve, hvis vedkommende ikke har afleveret første delopgave.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for Social og samfundsanalytiske problemstillinger.

  • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

  • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Skriftlige formidlingsfærdigheder med forskellige tidshorisonter

  • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

  • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof .

  • Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften ’Social og samfundsmæssig analyse’
• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Under kursusforløbet udarbejdes en skriftlig opgave, som er en besvarelse af et spørgsmål, som udleveres ved kursusstart.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 2 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Det samlede omfang af portfolioen er maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside inden kursets begyndelse.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41394
Sidst ændret 04/12/2019

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 10-02-2020 08:15 - 10-02-2020 10:00 i uge 07
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 24-02-2020 08:15 - 24-02-2020 10:00 i uge 09
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 02-03-2020 08:15 - 02-03-2020 10:00 i uge 10
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 09-03-2020 08:15 - 09-03-2020 10:00 i uge 11
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 16-03-2020 08:15 - 16-03-2020 10:00 i uge 12
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 23-03-2020 08:15 - 23-03-2020 10:00 i uge 13
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 30-03-2020 08:15 - 30-03-2020 10:00 i uge 14
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 20-04-2020 08:15 - 20-04-2020 10:00 i uge 17
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 27-04-2020 08:15 - 27-04-2020 10:00 i uge 18
Global religion og det postsekulære samfund

Onsdag 29-04-2020 10:15 - 29-04-2020 12:00 i uge 18
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 11-05-2020 08:15 - 11-05-2020 10:00 i uge 20
Global religion og det postsekulære samfund

Onsdag 13-05-2020 10:15 - 13-05-2020 12:00 i uge 20
Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 18-05-2020 08:15 - 18-05-2020 14:00 i uge 21
Global religion og det postsekulære samfund

Torsdag 04-06-2020 10:00 - 04-06-2020 10:00 i uge 23
Eksamensaflevering: Global religion og det postsekulære samfund

Mandag 10-08-2020 10:00 - 10-08-2020 10:00 i uge 33
Re-eksamensaflevering: Global religion og det postsekulære samfund