PDF til print    Find kalender

Projekt: Innovation og Innovationsledelse

Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Et projektarbejde udarbejdes i grupper med 2-8 studerende. De studerende modtager i løbet af projektarbejdet vejledning fra vejledere i et omfang, der er fastsat af Studienævnet.

Projektforløbet

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer.

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes torsdag d. 27 februar fra kl. 14:15-16:00 i lokale 06.2-007

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, Joakim Schollert Larsen, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skriv til joakila@ruc.dk og aftal en tid. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker.

Studieleder/faglig koordinator
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Om virksomhedens innovation og innovationsprocesser som praksis og forskningsfelt

 • Om teorier om ledelse af innovation og innovationsprocesser.

 • Færdigheder:

  I at kombinere teoretiske og empiriske studier af virksomheders innovation og innovationsledelse under inddragelse af eksterne rammer og interne betingelser for innovation

 • I at gennemføre, dokumentere og fremlægge problemorienterede analyser og analyseresultater

 • I at beskrive og reflektere over et praksisorienteret og selvstændigt udført arbejde.

 • Kompetence:

  Til kritisk at formulere og vurdere virksomhedens udviklingsprocesser og ledelsesformer samt økonomiske og sociale organisering

 • Til at formulere klare problemorienterede overvejelser og vise sikker metodisk forståelse.

Overordnet indhold

Målet med projektarbejdet er, at den studerende:

 • Fokuserer på et eller flere af kandidatmodulets områder
 • Kombinerer teoretiske og praktiske studier af virksomheder
 • Inddrager eksterne og interne rammer for virksomhedens handlinger
 • Demonstrerer en overbevisende progression i forhold til bacheloruddannelsens erhvervede viden
 • Orienterer sig mod en kritisk forståelse af virksomhedens udvikling, organisation og ledelse
 • Demonstrerer klare, problemorienterede overvejelser og god metodisk forståelse.
Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Et projektarbejde udarbejdes i grupper med 2-7 studerende. De studerende modtager i løbet af projektarbejdet vejledning fra vejledere i et omfang, der er fastsat af Studienævnet.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektmodulets faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 69.600 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 69.600 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 7 studerende minimum 69.600 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.


Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
For grupper af 7 studerende 135 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40689
Sidst ændret 22/01/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: Fælles Find kalender (Fælles) PDF til print (Fælles)

Torsdag 06-02-2020 08:15 - 06-02-2020 17:00 i uge 06
VL/VS: Projektrapport i Innovation og innovationsledelse - Projektdannelse

Fredag 07-02-2020 08:15 - 07-02-2020 17:00 i uge 06
VL/VS: Projektrapport i Innovation og innovationsledelse - Projektdannelse

Onsdag 27-05-2020 10:00 - 27-05-2020 10:00 i uge 22
Eksamen - Projekt aflevering

Mandag 15-06-2020 08:15 - Tirsdag 30-06-2020 17:15 i uge 25 til uge 27
Eksamen - Oral

Mandag 03-08-2020 08:15 - Mandag 31-08-2020 19:00 i uge 32 til uge 36
Reeksamen - Mundtlig

Vis kursusgange for Hold: Klynge 2 Find kalender (Klynge 2) PDF til print (Klynge 2)

Fredag 13-03-2020 12:30 - 13-03-2020 16:30 i uge 11
VL/VS: Projektrapport i Innovation og innovationsledelse - Klynge 2

Fredag 08-05-2020 12:00 - 08-05-2020 16:00 i uge 19
VL/VS: Projektrapport i Innovation og innovationsledelse - Klynge 2

Vis kursusgange for Hold: Klynge 1 Find kalender (Klynge 1) PDF til print (Klynge 1)

Torsdag 05-03-2020 12:15 - 05-03-2020 16:00 i uge 10
VL/VS: Projektrapport i Innovation og innovationsledelse - Klynge 1

Torsdag 23-04-2020 12:15 - 23-04-2020 16:00 i uge 17
VL/VS: Projektrapport i Innovation og innovationsledelse - Klynge 1

Vis kursusgange for Hold: Klynge 3 Find kalender (Klynge 3) PDF til print (Klynge 3)

Torsdag 12-03-2020 12:15 - 12-03-2020 16:00 i uge 11
VL/VS: Projektrapport i Innovation og innovationsledelse - Klynge 3

Torsdag 30-04-2020 12:15 - 30-04-2020 16:00 i uge 18
VL/VS: Projektrapport i Innovation og innovationsledelse - Klynge 3