PDF til print    Find kalender

Kursus: GIS og Visualisering

Uddannelse
Geografi / Teksam - miljøplanlægning / Environmental Risk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Esbern Holmes (holmes@ruc.dk)
Morten Foldager Pedersen (mfp@ruc.dk)
Henriette Selck (selck@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Viden om digitale repræsentation af rumlige objekter og fænomener

 • Viden om indsamling, analyse og præsentation af GeoData til løsning af komplekse rumlige problemstillinger og planlægningsudfordringer

 • Viden om Danmarks digitale infrastruktur på GeoData området

 • Færdigheder:

 • Kan beherske relevante digitale værktøjer og teknikker til indsamling, analyse og præsentation af GeoData

 • Kan forstå muligheder og begrænsninger i den eksisterende digitale GeoData infrastruktur i forhold til en specifik problemstilling samt at specificere problemspecifikke udvidelser her til

 • Kan anvende relevante digitale værktøjer og tekniker til indsamling, analyse og præsentation af GeoData.I at relatere analyser af rumlige fænomener til aktuelle geografiske problemstillinger og udfordringer

 • Kan klart og præcist at kravspecificere rammer om rumlige analyser

 • Kompetencer:

 • Kan anvende digitale værktøjer og tekniker i løsning af komplekse rumlige problemstillinger samt planlægningsmæssige udfordringer

 • Kan vha. digitale værktøjer at kunne kommunikere rummelige problemstillinger og deres løsning

Overordnet indhold

Kurset indfører den studerende i grundlæggende digitale værktøjer og tekniker til indsamling, analyse og præsentation af GeoData.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af et antal forelæsninger. Til en del af disse vil der være tilknyttet øvelsesværksteder. Den studerende deltager i øvelsesværksteder efter hver forelæsning.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 4.800 og maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset. Afleveringstidspunktet vil fremgå af universitets hjemmeside.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40824
Sidst ændret 24/01/2020

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 11-02-2020 14:15 - 11-02-2020 18:00 i uge 07
GEO: GIS Visualisering

Tirsdag 18-02-2020 14:15 - 18-02-2020 18:00 i uge 08
GEO: GIS Visualisering

Tirsdag 10-03-2020 14:15 - 10-03-2020 18:00 i uge 11
GEO: GIS Visualisering

Tirsdag 17-03-2020 14:15 - 17-03-2020 18:00 i uge 12
GEO: GIS Visualisering

Tirsdag 24-03-2020 14:15 - 24-03-2020 18:00 i uge 13
GEO: GIS Visualisering

Tirsdag 31-03-2020 14:15 - 31-03-2020 18:00 i uge 14
GEO: GIS Visualisering

Tirsdag 07-04-2020 14:15 - 07-04-2020 18:00 i uge 15
GEO: GIS Visualisering

Tirsdag 14-04-2020 14:15 - 14-04-2020 18:00 i uge 16
GEO: GIS Visualisering

Tirsdag 21-04-2020 14:15 - 21-04-2020 18:00 i uge 17
GEO: GIS Visualisering

Tirsdag 28-04-2020 14:15 - 28-04-2020 18:00 i uge 18
GEO: GIS Visualisering

Torsdag 07-05-2020 10:00 - 07-05-2020 10:00 i uge 19
GEO: GIS Visualisering - Eksamen

Mandag 03-08-2020 10:00 - Mandag 31-08-2020 10:00 i uge 32 til uge 36
GEO: GIS Visualisering - Reeksamen