PDF for print    Find calendar

BK3 Theory of natural science (NIB)

Subject
International Bachelor Study Programme in Natural Science
Activitytype
basic course
Teaching language
English
Registration

Der sker løbende opdatering af informationer omkring aktiviteten frem til d. 30. maj, hvorfor der kan forekomme ændringer. Fra 1. juni kan du se den samlede og gældende beskrivelse/engelsk version.

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

English:

The information about the activity will be continuously updated until 30 May, changes may occur. The final description will be available from 1 June

Registration is happing through stads selvbetjening within the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Objectives description (assessment criteria)

Viden:

  • om videnskabsteoretiske aspekter af naturvidenskabelige fag, og

  • om filosofiske, historiske, fagdidaktiske og etiske aspekter af naturvidenskab

Færdigheder:

  • til at udvælge og inddrage relevant litteratur, herunder videnskabsteoretisk litteratur og relevante originale videnskabelige kilder,

  • til at beskrive et naturvidenskabeligt område eller en naturvidenskabelig problemstilling så det/den bliver tilgængelig for videnskabsteoretisk analyse og refleksion og

  • til at kunne gennemføre undersøgelser af og refleksioner over naturvidenskaberne og deres roller og funktioner i uddannelse, forskning og anvendelse.

Kompetencer:

  • til at analysere videnskabsteoretisk en afgrænset naturvidenskabelig problemstilling

  • til at formidle undersøgelser af og refleksioner over videnskabsteoretiske aspekter ved naturvidenskabelige fag og problemstillinger.

Overall content

Kurset er bygget op om en række videnskabsteoretiske temaer med tilhørende cases. Det vil blandt andet omhandle traditionelle videnskabsteoretiske positioner som f.eks. logisk positivisme, Kuhns teori om videnskabelige revolutioner og Poppers falsifikationisme, samt kernebegreber som pseudovidenskab, empirisme, realisme, objektivitet, sandhed, virkelighed og etik.

Teaching and working methods

Forelæsninger og gruppearbejde med rapporter for casene.

Course material and reading list

Kompendium som findes på Moodle.

Prerequisite for taking the exam

Seks rettidigt afleverede og godkendte gruppeopgaver

Hvis forudsætninger for at gå til eksamen ikke er opfyldt Ved ikke godkendte gruppeopgaver, er der mulighed for genaflevering, men i så fald vil en ekstraopgave skulle besvares. Ved ikke godkendte genafleverede gruppeopgaver eller manglende rettidig genaflevering får gruppens medlemmer ikke adgang til at deltage i prøven. Afleveringsfristen fremgår af study.ruc.dk.

Form of examination

Skriftlig stedprøve

Individuel skriftlig stedprøve af en times varighed med korte spørgsmål, hovedsageligt multiple-choice.

Form of re-examination

Samme som ordinære prøve

Examination type
Individual examination
Exam aids

Ingen

Assessment
Pass / No pass
Moderation
None (i.e. course lecturer assesses)
Evaluation- and feedback forms

der vil blive givet feedback på opgaverne der stilles i løbet af kurset. Der finder en elektronisk evaluering sted ved kursets afslutning

The responsible course lecturer
Morten Blomhøj (blomhoej@ruc.dk)
Torben Braüner (torben@ruc.dk)
Teacher
Torben Braüner (torben@ruc.dk)
Martin Niss (maniss@ruc.dk)
Hans Ramløv (hr@ruc.dk)
Administration of exams
Charlotte Levin Pedersen (chle@ruc.dk)
Eline Bjerrum Brandrup (elbjni@ruc.dk)
Christian Hestbæk (chrh@ruc.dk)
Gritt Bykilde (gritt@ruc.dk)
STADS stamdata
Basiskursus
Belastning : 5 ECTS Aktivitetskode : U26533
Prøveform : Stedprøve skriftlig (sp) Bedømmelse : Bestået/ikke bestå Censur : ingen censur
Last changed 15/08/2018

lecture list:

Show lessons for Subclass: 1 Find calendar (1) PDF for print (1)

Monday 03-09-2018 10:15 - 03-09-2018 12:00 in week 36
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 1

Tuesday 04-09-2018 10:15 - 04-09-2018 12:00 in week 36
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 2

Friday 07-09-2018 10:15 - 07-09-2018 12:00 in week 36
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 3

Friday 14-09-2018 10:15 - 14-09-2018 12:00 in week 37
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 4

Friday 21-09-2018 10:15 - 21-09-2018 12:00 in week 38
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 5

Friday 28-09-2018 10:15 - 28-09-2018 12:00 in week 39
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 6

Friday 05-10-2018 10:15 - 05-10-2018 12:00 in week 40
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 7

Friday 12-10-2018 10:15 - 12-10-2018 12:00 in week 41
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 8

Friday 19-10-2018 10:15 - 19-10-2018 12:00 in week 42
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 9

Friday 26-10-2018 10:15 - 26-10-2018 12:00 in week 43
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 10

Friday 02-11-2018 10:15 - 02-11-2018 12:00 in week 44
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 11

Friday 09-11-2018 10:15 - 09-11-2018 12:00 in week 45
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Lecture 12

Friday 16-11-2018 10:00 - 16-11-2018 11:00 in week 46
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Exam

Monday 28-01-2019 10:00 - 28-01-2019 11:00 in week 05
NIB: BK3 Theory of Natural Science - Re-exam

Thursday 15-11-2018 10:00 - 15-11-2018 10:00 in week 46
NIB: BK3 Theory of Natural Science - resubmission of assignments