Semester:
 

Virksomhedsledelse

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Anbefalet studieforløb/Recommended study plan

e2018
Dansk

Study and semester start (EBA, BS)

e2018
Dansk

Studie og semesterstart (VL, VS)

e2018
English

Fælles intro for ISE kandidatuddannelser

e2018
Dansk

Joint introduction for ISE Master's Programmes

e2018
Dansk

Obligatorisk kursus: Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

5 / 10 ECTS
e2018
Dansk

Obligatorisk kursus: Videregående organisationsteori

5 ECTS
e2018
Dansk

Obligatorisk kursus: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse

10 ECTS
e2018
Dansk

Obligatorisk kursus: Strategisk ledelse (VL)

5 ECTS
e2018
Dansk

Obligatorisk kursus: Legitimitet og offentlighed (VL)

5 ECTS
e2018
Dansk

Mandatory course: Business Studies & Leadership Processes (BS, EBA)

10 ECTS
e2018
English

Mandatory course: Advanced Organisation Theory (BS, EBA)

5 ECTS
e2018
English

Mandatory course: The firm's resources and value creation (BS, EBA)

10 ECTS
e2018
English

Mandatory course: Strategic Management (EBA)

5 ECTS
e2018
English

Mandatory course: Managing Legitimacy and Public Relations (EBA)

5 ECTS
e2018
English

Valgkursus: Temaseminar i problemdrevet ledelse (VL)

5 ECTS
e2018
Dansk

Valgkursus: Virksomhedens relationer til omverdenen - HRM, teknologi og arbejdsmarked (VL, VS)

5 ECTS
e2018
Dansk

Optional course: Thematic seminar - LeaderLab (A) (EBA)

5 ECTS
e2018
English

Optional course: Thematic seminar - LeaderLab (B) (EBA)

5 ECTS
e2018
English

Optional course: The Firm's External Relations - B2B

5 ECTS
e2018
Dansk

Optional course: The Firm's External Relations - Financial risk, taxation and non-market strategies

5 ECTS
e2018
Dansk

Specialeopstart // For studerende som skal skrive speciale i foråret 2019

e2018
Dansk

Preparatory Thesis Seminar // For students who will write master thesis spring 2019

e2018

Specialeseminar // For studerende der skriver speciale i efteråret 2018

e2018
Dansk

Thesis seminar (for students writing their thesis autumn 2018)

e2018
English

Projekt i Virksomhedsledelse (VS, VL)

e2018
English

Projektorienteret praktikforløb: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse

e2018
Dansk

Projekt i Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse

e2018
English

Project: The Firm's Resources and Value Creation

e2018
English

Project report (Internship) in The firm's resources and value creation

e2018
English

Project in Business Management and Leadership

e2018
English