Semester:
 

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Studie- og Semesterstart

e2018

Specialeforberedende seminar

e2018
Dansk

Sundhed i kontekst og sundhedspolitik

10 ECTS
e2018
Dansk

Kvantitativ metode og epidemiologi

5 ECTS
e2018
Dansk

Betingelser for sundhedsfremmetiltag

10 ECTS
e2018
Dansk

Sundhedsfremme i relation til en specifik tematik: Natur og sundhed

5 ECTS
e2018
Dansk

Sundhedsfremme i relation til en specifik tematik: Mennesker, teknologi og sundhed

5 ECTS
e2018
Dansk

Sundhedsfremme i relation til en specifik tematik: Fødevarer, bæredygtighed og sundhed

5 ECTS
e2018
Dansk

Sundhedsfremme i relation til en specifik tematik: Global Health

5 ECTS
e2018
English

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier: Studie - og semesterstart

e2018
Dansk

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier - Projekt

15 ECTS
e2018
Dansk

Sundhedsfremme i teori og praksis - Projekt

15 ECTS
e2018
Dansk

Projektorienteret praktikforløb - Projekt

15 ECTS
e2018
Dansk

Speciale (ny studieordning)

30 ECTS
e2018
Dansk

Specialeopstartsseminar på IMT for foråret 2019

e2018

Sundhed i kontekst (samlæses med Sundhed i kontekst og sundhedspolitik)

e2018
Dansk

Sundhedsfremmepolitik, - planer og interventioner (samlæses med Sundhed i kontekst og sundhedspolitik)

e2018
Dansk