Semester:
 

Pædagogik og uddannelsesstudier

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Analysestrategier og fremstillingsformer i pædagogisk forskning (FAG 1/FAG 2 - 3. sem. valgkursus)

5 ECTS
e2018
Dansk

Læringsrum, deltagelse og deltagere i pædagogisk belysning (1. og 2. sem.)

5 ECTS
e2018
Dansk

Pædagogik og uddannelse i samfundet

10 ECTS
e2018
Dansk

Pædagogisk faglighed og social forandring i et arbejdsrettet perspektiv

10 ECTS
e2018
Dansk

Pædagogisk metodologi (FAG 1/ FAG 2 - 3. sem. valgkursus)

5 ECTS
e2018
Dansk

Projekt - Pædagogik, læring, arbejde og forandring (FAG 2 - 3. sem.)

15 ECTS
e2018
Dansk

Projekt: Samfundsmæssige og kulturelle rammer for uddannelse, pædagogik og læreprocesser (1. og 2. sem.)

15 ECTS
e2018
Dansk

Projektorienteret praktikforløb (FAG 2)

15 ECTS
e2018
Dansk

Tværfagligt projektorienteret praktikforløb 3. semester A-liv/ pæd (10+10)

20 / 10 ECTS
e2018
Dansk

Praktikunderstøttende kursus (3. sem - FAG 1)

5 ECTS
e2018
Dansk

Speciale (ny studieordning)

30 ECTS
e2018
Dansk

Specialeforberedende seminar

e2018
Dansk

Anbefalet studieforløb

e2018
Dansk

Pædagogiske bevægelser og modbevægelser (samlæses med Pædagogik og uddannelse i samfundet)

5 ECTS
e2018
Dansk

Uddannelse, Institution og Samfund (samlæses med Pædagogik og uddannelse i samfundet)

e2018
Dansk