Semester:
 

Journalistik

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Anbefalet studieforløb

e2018
Dansk

Teorier om journalistisk praksis

5 ECTS
e2018
Dansk

Intro til undersøgende journalistiske produktioner på TV, radio og skrift

e2018
Dansk

Undersøgende journalistiske produktioner på TV

10 ECTS
e2018
Dansk

Undersøgende journalistiske produktioner på radio

10 ECTS
e2018
Dansk

Undersøgende journalistiske produktioner på skrift

10 ECTS
e2018
Dansk

Projekt i journalistiske produktionsbetingelser

15 ECTS
e2018
Dansk

Praktiksøgning

e2018
Dansk

Praktik hold 39 - 2. semester (første halvdel af praktikken)

e2018
Dansk

Praktik hold 38 - 3. semester (anden halvdel af praktikken)

60 ECTS
e2018
Dansk

Videnskabelige metoder i journalistiskforskning

5 ECTS
e2018
Dansk

Journalistisk specialisering og innovation

10 ECTS
e2018
Dansk

Speciale

30 ECTS
e2018
Dansk

Specialeopstart // For studerende som skal skrive speciale i foråret 2019

e2018
Dansk