Semester:
 

Geografi

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Anbefalet studieforløb

e2018
Dansk

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

Geografiske processer

5 ECTS
e2018
Dansk

Kritisk urban geografi

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Miljøproblemers Naturgeografiske Grundlag

5 ECTS
e2018
Dansk
English

GIS & Visualization

5 ECTS
e2018
Dansk

Geografiske feltmetoder

e2018
Dansk
English

Feltkursus - udbydes først til foråssemesteret

10 ECTS
e2018
Dansk

Specialiseringskursus: Politisk Geografi: Grænser, sikkerhed og den nye militære urbanisme

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagprojekt

15 ECTS
e2018
Dansk

Projektorienteret praktikforløb

15 ECTS
e2018
Dansk

Speciale (ny studieordning)

30 ECTS
e2018
Dansk

Specialeseminar

e2018
Dansk

Specialeopstartsseminar for studerende, der skal skrive speciale i foråret 2019

e2018
Dansk