Semester:
 

Dansk

Se mere om studieretningerne og sammensætning af kurser på fagets Intranet https://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/dansk/

Kandidatniveau

Se samlet kursus- og eksamensplan på fagets Intranetsider: https://intra.ruc.dk/index.php?id=29856

Kandidatniveau

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Anbefalet Studieforløb

e2018
Dansk

Projekt: Danskdidaktik

15 ECTS
e2018
Dansk

Projekt: Medieanalyse & Medieteori

15 ECTS
e2018
Dansk

Projekt: Videregående Litteratur

15 ECTS
e2018
Dansk

Projekt: Videregående Sprog & Sprogbrug

15 ECTS
e2018
Dansk

Praktikprojekt

15 ECTS
e2018
Dansk

Dansk Litteratur-, Kultur- og Idéhistorie før 1900

5 ECTS
e2018
Dansk

Emnekursus i Skandinavisk med hovedvægt på Svensk & Norsk

5 ECTS
e2018
Dansk

Kulturjournalistik

5 ECTS
e2018
Dansk

Kultur- & Litteraturteori

5 ECTS
e2018
Dansk

Mediehistorie

5 ECTS
e2018
Dansk

Mediehistorie, -teori & -æstestik

10 ECTS
e2018
Dansk

Skriftlig Kommunikation og Kreativitet

5 ECTS
e2018
Dansk

Sprog og Kommunikation

5 ECTS
e2018
Dansk

Sprog, Kultur & Kognition

5 ECTS
e2018
Dansk

Videregående Dansk Litteratur-, Kultur- & Idéhistorie

10 ECTS
e2018
Dansk

Videregående Sprog & Kommunikation

10 ECTS
e2018
Dansk

Speciale

30 ECTS
e2018
Dansk

Specialeopstart // For studerende som skal skrive speciale i foråret 2019

e2018
Dansk