Semester:
 

Arbejdslivsstudier

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Anbefalet studieforløb

e2018
Dansk

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

Arbejde og forandringsmetoder (1. og 2. semester)

5 ECTS
e2018
Dansk

Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (1. og 2. semester)

10 ECTS
e2018
Dansk

Arbejde og reguleringsformer (samlæst med Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring)

5 ECTS
e2018
Dansk

Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (3. semester)

10 ECTS
e2018
Dansk

Arbejde og subjektivitet i senkapitalismen (3. semester)

5 ECTS
e2018
Dansk

Projekt – Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst (1. og 2. semester)

15 ECTS
e2018
Dansk

Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS) - Projekt (3. semester)

15 ECTS
e2018
Dansk

Tværfagligt projektorienteret praktikforløb 3. semester A-liv/ pæd (10+10)

20 / 10 ECTS
e2018
Dansk

Speciale (ny studieordning)

30 ECTS
e2018
Dansk

Specialeopstartsseminar på IMT for foråret 2019

e2018
Dansk

Integreret praktikforløb Aliv/ Teksam (20 ECTS)

10 ECTS
e2018
Dansk