ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

ENGLISH
Lav et bogmærke

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vælg semester

Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse er en tværvidenskabelig heltidsuddannelse på 180 ECTS-point, som indeholder elementer fra flere fag. Bacheloruddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS-point, fagmoduler på i alt 70 ECTS-point, valgfrie kurser på i alt 10 ECTS-point, og et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til et fuldtidsstudie i 1 år, hvorved uddannelsen er normeret til 3 år.

Basiskurser og projekter

I løbet af den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse skal du følge otte basiskurser og tre basisprojekter. Basiskurserne er en obligatorisk del af din bacheloruddannelse og skal gennemføres i den rækkefølge, som er angivet i studieordningen. se studieordningen her

Basiskurserne og basisprojekterne er ikke mulige at vælge på tværs af bacheloruddannelser på RUC.

Basiskurser og projekter

Studie- og semesterstart: 2. semester SAB-A-18

f2019
Dansk

Studie- og semesterstart: 2. semester SAB-B-18

f2019
Dansk

Studie- og semesterstart: 2. semester SAB-C-18

f2019
Dansk

Studie- og semesterstart: 2. semester SAB-D-18

f2019
Dansk

Basiskursus 4: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i økonomi

5 ECTS
f2019
Dansk

Basiskursus 5: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i planlægning, rum og ressourcer

5 ECTS
f2019
Dansk

Basiskursus 6: Kvalitativ metode

5 ECTS
f2019
Dansk

Basiskursus 8: Kvantitativ metode

5 ECTS
f2019
Dansk

Basisprojekt 2

15 ECTS
f2019
Dansk

Sprogprofil // Fransk (F2019)

f2019
Dansk
Fransk

Sprogprofil // Spansk (F2019)

f2019
Dansk
spansk

Sprogprofil // Tysk (F2019)

f2019
Dansk
Tysk

Fagmodulkurser og projekter

I løbet af din bacheloruddannelse skal du vælge to fagmoduler. Det er muligt for alle bachelorstuderende på RUC at vælge fagmoduler på tværs af de fire hovedområder: Humaniora, Humanistisk Teknologi, Naturvidenskab samt Samfundsvidenskab. Dog er det vigtigt at huske, at ÉT af dine to fagmoduler skal være indenfor dit eget hovedområde. Under hvert fagmodul fremgår det, hvilket hovedområde fagmodulet tilhører. Hvis du vælger et fagmodul, som er godkendt som ét-fags bacheloruddannelse, skal begge fagmoduler dog placeres i dette fag – hvilke fagmoduler, det drejer sig om, fremgår af fagmodulsbeskrivelserne. Du vælger selv, hvornår fagmodulkurserne skal placeres på dit 2. og 3. år af din bacheloruddannelse, dog skal du være opmærksom på, at der kan være krav om kursusrækkefølge på bestemte fagmoduler. Dette fremgår af fagmodulbeskrivelsen, samt af de enkelte kursusbeskrivelser.

Derudover har enkelte fagmoduler yderligere adgangskrav i form af gymnasiale fag, der skal være bestået inden du læser hele fagmodulet på dit 4. eller 5. semester. Find disse fag her

Fagmodulkurser og projekter

Fagmodul i Almen Biologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Almen biologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Genetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Human fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og dataanalyse (5 ECTS)

Academic Intro Day, February 1.st at 9:00-10:30

f2019
Dansk

Subject module project in General Biology

15 ECTS
f2019
Dansk
English

Subject module course 3: Genetics

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 4: Field Course and Data Analysis

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Arbejdslivsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier kursus 1: Arbejde og Organisation kursus 2: Individet i arbejdslivet kursus 3: Arbejdsmarked, kursus 4 som udbydes i 3 varianter, hvor kun ét af de tre kursus kan vælges: kursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv kursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode kursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi.

Den studerende vælger selv, hvilket af kurserne 4a, 4b eller 4c der gennemføres. Såfremt den studerende ønsker at følge et af de samfundsvidenskabelige metodekurser – 4b eller 4c – men har fulgt ét af kurserne på sit andet fagmodul, vælges det kursus, som mangler. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4c tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4b bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende, der kombinerer et Arbejdslivsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, anbefales at vælge fagmodulskursus 4c - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre ét af følgende fagmodulkurser; fagmodulkursus 4a eller fagmodulkursus 4b. Det anbefales, at det valgte kursus gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Arbejdslivsstudier.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Fagmodulkursus 1: Arbejde og Organisation

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2: Individet i arbejdslivet

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af Arbejdsliv

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Dansk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Dansk

Fagmodulkursus 1: Tekstanalyse

Fagmodulkursus 2: Sprog og diskurs

Fagmodulkursus 3: Moderne dansk litteratur og kultur

Fagmodulkursus 4: Diskursanalyse og sprog

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Tekstanalyse

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2 – Medieanalyse

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3 – Moderne Dansk Litteratur og Kultur

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4 – Sprog og diskurs

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Dansk

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Datalogi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddanne. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Datalogi (15 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 1: Essential Computing (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 2: Software Engineering (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 3: Interactive Digital Systems (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4: Essential Computing II (5 ECTS-point)

Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulprojektet begyndes, dog kan fagmodulkursus 1 følges samtidig med fagmodulprojektet såfremt ekstra arbejdsindsats påregnes.

Det anbefales at den studerende følger fagmodulkursus 1 senest samtidig med at fagmodulkursus 2 følges. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 3 og 4 begyndes.

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Subject module course 2: Software Engineering

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 3: Interactive Digital Systems

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 4: Essential Computing II

5 ECTS
f2019
English

Subject module project in Computer Science

15 ECTS
f2019
English

Fagmodul i Engelsk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i engelsk

Fagmodulkursus 1: Creative Writting

Fagmodulkursus 2: English around the World: Linguistic Description and analysis

Fagmodulkursus 3: English Language and Society

Fagmodulkursus 4: English Literature and Culture

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Study- and semesterstart

f2019
English

Subject Module Course 2: English Around the World: Linguistic Description and Analysis

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 3: English Language and Society

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 4: English Literature and Culture

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Project in English

15 ECTS
f2019
English

Fagmodul i Erhvervsøkonomi – HA, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Erhvervsøkonomi/HA kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi-HA
Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi-HA
kursus 1: Virksomhedens Økonomi
kursus 2: Virksomhedens Organisation
kursus 3: Marketing Management (kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 4: Finance (kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 5: Projektledelse
kursus 6: Strategy (kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 7: Videregående samfundsvidenskabelig metode
kursus 8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

• den studerende kan - efter gennemførelse af denne faguddannelse - selvstændigt anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder.

• den studerende uddannes til en tværvidenskabelig tilgang til analyse af virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det erhvervsøkonomiske felt. Den tværvidenskabelige tilgang omfatter også samfundsøkonomiske, sociologiske og planlægningsmæssige perspektiver.

• den studerende vil have kendskab til projektstyringsteorier og metoder, og være i stand til at forklare og analysere projektarbejde og projektledelse i virksomheder i både sociologisk og økonomisk perspektiv.

• den studerende skal kunne deltage i og tilrettelægge projektarbejde.

• den studerende får igennem uddannelsen evne til at overskue komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og i at udfærdige analyser og troværdige konklusioner i forbindelse med erhvervsøkonomiske situationer, herunder i forbindelse med projektsamfundet og projektorganisering i virksomheder og organisationer.

Fagmodulet i Erhvervsøkonomi - HA har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsledelse, (herunder Social Sciences in Economics and Business Administration), den internationale kandidatuddannelse i Social Entrepreneurship and Management eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår i Roskilde Universitets Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til i alt 70 ECTS-point.

Fagmodulkursus 2: Virksomhedens organisation

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Virksomhedens Marketing

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 5: Projektledelse

5 ECTS
f2019
Dansk

Subject module course 1: Accounting

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 2: Organisation Theory

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3: Marketing Management

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 5: Project Management

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 6: Strategy

5 ECTS
f2019
English

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Subject module course 4b/4c/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi

15 ECTS
f2019
Dansk

Subject module project A

15 ECTS
f2019
English

Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi - HA

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodulkursus 1: Filosofi- og Videnskabshistorie indtil 1600

Fagmodulkursus 2: Filosofihistorie 1600-1900

Fagmodulkursus 3: Etik og Politisk Filosofi

Fagmodulkursus 4: Metafysik og Erkendelsesteori

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Filosofi‐ og Videnskabshistorie indtil 1600

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulkursus 2 - Filosofihistorie 1600‐1900

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulkursus 3 - Etik og Politisk Filosofi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulkursus 4 - Metafysik og Erkendelsesteori

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Filosofi og Videnskabsteori

15 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodul i Fysik

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Fysik, enten eksperimentel eller teoretisk variant (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Termodynamik og statistisk mekanik (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Fysisk modellering (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Fysisk problemløsning Ia (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Fysisk problemløsning Ib (5 ECTS) OBS: Det er en forudsætning for at kunne vælge fagmodulprojektet i den teoretiske variant, at den studerende tidligere i sin bacheloruddannelse har gennemført mindst ét projekt med eksperimentelt indhold af passende niveau og omfang. Påbegyndelsen af et projekt i en teoretisk variant skal derfor godkendes af Fagstudienævnet for Fysik under hensyntagen til tidligere gennemførte eksperimentelle projekter i bachelorstudiet.

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Introduktion til faget d 4. februar 2019 kl. 10.30-11.00

f2019
English

Academic Intro Day, February 1.st at 9:00-10:30

f2019
Dansk

Subject module course 3: Problem Solving in Physics 1

10 ECTS
f2019
English

Fagmodulprojekt i Fysik / Subject module project in Physics

15 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodul i Geografi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Fagmodulet i geografi er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer :

 • Fagmodulprojekt i Geografi (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Samfundsgeografi: Rum, samfund og magt (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Naturgeografi: Landskab, klima og miljø (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi: Steder, spor og kultur (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4a: Geografi i praksis (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4e: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4f: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS-point)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1: Rum, samfund og magt

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulkursus 2: Landskab, klima og miljø

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulkursus 3: Sted, spor og kultur

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulkursus 4a: Geografi i Praksis

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Subject module course 4b/4c/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Geografi

15 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodul i Historie

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Historie

Fagmodulkursus 1: Historie NU

Fagmodulkursus 2: Lange linjer efter 1750

Fagmodulkursus 3: Historisk metode og arkivkundskab

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1 – Historie NU

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Lange Linier efter 1750

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Historisk Metode og Arkivkundskab

10 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Historie

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Informatik

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Informatik (15 ECTS)

Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it (5 ECTS)

Fagmodulkursus 2: Software Engineering (5 ECTS)

Fagmodulkursus 3: a) Webbaserede it-systemer (5 ECTS) eller b) Interaktive Installationer (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4: Brugerdrevet Design: It-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

Særlige uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B!

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Subject module course 2: Software Engineering

5 ECTS
f2019
English

Fagmodulkursus 3b: Interaktive installationer

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4: Brugerdrevet design: It-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Informatik

15 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodul i Internationale Studier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra dette fagmodul i Internationale studier.

Studerende der ønsker at læse Internationale studier som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier, ét fags fagmodul.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende uddannelseselementer (1 projekt og 4 kurser):

_Fagmodulprojekt i Internationale studier
Kursus 1: International Politik
Kursus 2: International økonomisk politik
Kursus 3 som udbydes i otte varianter, hvor den studerende vælger ét af de otte;

3a: EU Institutions and Governance

3b: Political Economy of Development

3c: International Institutions and Global Governance

3d: Global Sociology

3e: EU som global aktør

3f: International Ret for Samfundsvidenskaberne

3g: International udvikling; Kultur, magt og samfund

3h: Krig, fred og usikkerhed

Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges;
- Kursus 4a: Videregående samfundsvidenskabelig metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi_

Den studerende vælger selv, hvilket ét af fagmodulkurserne 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g eller 3h, som gennemføres.

Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal både gennemføre kursus 4a og kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre kursus 4a. Det anbefales at kursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Internationale studier.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at: • sætte den studerende i stand til på et grundlæggende plan at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt. • give den studerende en grundlæggende forståelse af de politologiske, politisk- økonomiske og sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde, og styring. • udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet kan indgå i de kombinationer, som fremgår af kombinationslisten på RUCs hjemmeside.

Fagmodulet har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Globale studier, Internationale udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet udbydes på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

Subject module course 2: International Political Economy

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3a/3: EU Institutions and Governance

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3e/5a: The EU as a Global Actor

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3b/5b: Political Economy of Development

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3c/5c: International Institutions and Global Governance

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 4b/4c/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
f2019
English

Fagmodul i Internationale Studier, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet udbydes på engelsk.

Internationale studier, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier
Fagmodulprojekt 2 i Internationale Studier
Kursus 1: International Politik
Kursus 2: International økonomisk politik Kursus 3: EU institutioner og governance Kursus 4: Global sociologi Kursus 5 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kurser kan vælges;

5a: EU som global aktør

5b: Political Economy of Development

5c: International Institutions and Global Governance

Kursus 6 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kurser kan vælges;

6a: International Ret for Samfundsvidenskaberne

6b: International udvikling; Kultur, magt og samfund

6c: Krig, fred og usikkerhed

Kursus 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
Kursus 8 Samfundsvidenskabelig Analysestrategi_

Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 5a, 5b eller 5c, som gennemføres, samt hvilket af fagmodulkurserne 6a, 6b eller 6c som gennemføres.

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulkursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulet i Internationale studier har til formål, at

• sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt, • give den studerende en indgående forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international og europæisk udvikling, samarbejde, styring og konflikt, • udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet kan indgå i de kombinationer, som fremgår af kombinationslisten på RUCs hjemmeside.

Fagmodulet har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidat-uddannelse i Globale studier, Internationale udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet udbydes på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
f2019
English

Subject module course 2: International Political Economy

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3a/3: EU Institutions and Governance

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3b/5b: Political Economy of Development

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3c/5c: International Institutions and Global Governance

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3e/5a: The EU as a Global Actor

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 4b/4c/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodul i Journalistik

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Journalistik

Fagmodulkursus 1: Journalistisk teori og praksis

Fagmodulkursus 2: Journalistiske arbejdsmetoder

Fagmodulkursus 3: Journalistiske produktioner Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Journalistik

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Journalistisk Teori og Praksis

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Journalistisk Arbejdsmetoder

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Journalistiske Produktioner

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4 - Journalistik og Samfund

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Kemi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Kemi (15 ECTS)

Fagmodulkursus 1: Chemical Thermodynamics and Kinetics (5 ECTS)

Fagmodulkursus 2: Atoms and Molecules (5 ECTS)

Fagmodulkursus 3: Analytical Chemistry (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4: Applied Spectroscopy (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Introduktion til faget d 1. februar 2019 kl. 10.45-12.45

f2019
Dansk

Academic Intro Day, February 1.st at 9:00-10:30

f2019
Dansk

Subject module course 1: Chemical Thermodynamics and Kinetics

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 4: Applied Spectroscopy

5 ECTS
f2019
English

Fagmodulprojekt i Kemi / Subject module project in Chemistry

15 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodul i Kommunikation

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Kommunikation

Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation

Fagmodulkursus 2: Aktører, processer, kontekster

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Kommunikation

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Aktører, Processer, Kontekster

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4 - Workshop i faglig planlagt kommunikation

f2019
Dansk

Study- and semesterstart

f2019
English

Subject Module Project in Communication Studies

15 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 1 - Theoretical Perspectives on Communication

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 2 - Participants, Processes and Contexts

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 3 - Print Media

f2019
English

Subject Module Course 4 - Workshop in Planned Subject Specific Communication

f2019
English

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Kultur- og sprogmødestudier

Fagmodulkursus 1: Kategorisering og magt

Fagmodulkursus 2: Kulturteori

Fagmodulkursus 3: Kulturanalyse

Fagmodulkursus 4: Globalisation and the Transnational (udbydes kun på engelsk)

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart/ Study- and semester start

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Kategorisering & Magt

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Kulturteori

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Kulturanalyse

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Kultur- & sprogmødestudier

15 ECTS
f2019
Dansk

Subject Module Course 1 - Categorisation & Power

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 2 - Cultural Theory

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 3 - Cultural Analysis

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Course 4 - Globalisation & the Transnational

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Project in Cultural Encounters

15 ECTS
f2019
English

Fagmodul i Matematik

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Matematik (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Matematisk modellering og dynamiske systemer (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Algebra (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Matematisk analyse I – grundlæggende teori (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Matematisk analyse II – videregående teori (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Introduktion til faget d 1. februar 2019 kl. 11.30-12.00

f2019
Dansk

Academic Intro Day, February 1.st at 9:00-10:30

f2019
Dansk

Subject module course 2: Algebra

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 4: Mathematical Analysis II

5 ECTS
f2019
English

Subject module project in Mathematics

15 ECTS
f2019
English

Fagmodul i Medicinalbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Medicinalbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Human fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Medicinsk mikrobiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Human anatomi og vævslære (5 ECTS) OBS: Studerende, som kombinerer Medicinalbiologi med Molekylærbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: Livets molekyler i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser: Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi: Ioners analytiske kemi (se under fagmodul Kemi) Kvantekemi og spektroskopi (se under fagmodul Kemi) Blandinger og separation (se under fagmodul Kemi) Populationsbiologi (se under fagmodul Miljøbiologi) An introduction to Ecosystems (se under fagmodul Miljøbiologi) Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser) eller valgkursus fra Molekylærbiologi: Fordybelse i Molekylærbiologi (se under valgfri kurser).

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Academic Intro Day, February 1.st at 9:00-10:30

f2019
Dansk

Introduktion til faget d 1. februar 2019 kl. 10.30-11.00

f2019
Dansk

Subject module course 3: Medical Microbiology

5 ECTS
f2019
English

Fagmodulskursus 4: Human Anatomi og Vævslære

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Medicinalbiologi

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Miljøbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Miljøbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Populationsbiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Dyr og planters fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og dataanalyse (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Academic Intro Day, February 1.st at 9:00-10:30

f2019
Dansk

Introduktion til faget d 1. februar 2019 kl. 11.30-12.00

f2019

Subject module project in Environmental Biology

15 ECTS
f2019
English

Subject module course 1: An Introduction to Ecosystems

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3: Animal and Plant Physiology

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 4: Field Course and Data Analysis

5 ECTS
f2019
English

Fagmodul i Molekylærbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Molekylærbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Biokemi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Genetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Molekylærbiologiske metoder (5 ECTS) OBS: Studerende, som kombinerer Molekylærbiologi med Medicinalbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: Livets molekyler i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser: Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi: Ioners analytiske kemi (se under fagmodul Kemi) Kvantekemi og spektroskopi (se under fagmodul Kemi) Blandinger og separation (se under fagmodul Kemi) Populationsbiologi (se under fagmodul Miljøbiologi) An introduction to Ecosystems (se under fagmodul Miljøbiologi) Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser) Eller Valgkursus fra Molekylærbiologi: Fordybelse i Molekylærbiologi (se under valgfri kurser)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Academic Intro Day, February 1.st at 9:00-10:30

f2019
Dansk

Introduktion til faget d 1. februar 2019 kl. 10.30-11.00

f2019
Dansk

Subject module course 3: Genetics

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Project in Molecular Biology

15 ECTS
f2019
English

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Vær opmærksom på at Pædagogik og Uddannelsesstudier ikke udbyder hele fagmodulet på engelsk.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1: Menneskers læring og erfaringsdannelse

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2: Børn og unges læreprocesser

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Læreprocesser i voksen- og arbejdsliv

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4: Pædagogisk feltforskning

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Pædagogik og Uddannelsesstudier

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Performance Design

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Performance Design

Fagmodulkursus 1: Performance Design

Fagmodulkursus 2: Designmetoder og projektledelse

Fagmodulkursus 3: Analyse og Dokumentation

Fagmodulkursus 4: Performancestudier

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Performance-design

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Performance-design

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Designmetoder og Projektledelse

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Analyse og Dokumentation

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4 - Performancestudier

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Plan, by og proces

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samsfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Planlovgivning og fysisk planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Komparativt feltkursus (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS) eller 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ects) eller 4c: Byen, byplanlægning og byliv (5 ects)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1: Planlovgivning og fysisk planlægning

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og Paradigmer

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Komparativt Feltkursus

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4c: Byliv og byplanlægning - introduktion til det urbane

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Politik og Administration, B1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Administration med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Politik og Administration B1 hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Politik og Administration som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Politik og Administration b1 og fagmodulet: Politik og Administration b2.

Fagmodulet: Politik og Administration b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration
Kursus 1: Politiske institutioner og deres samspil
Kursus 2: Styring i offentlige organisationer
Kursus 3: Forvaltningsret
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Politik og Administration B1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Politik og Administration.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Forvaltningsret

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt 1: Politik og Administration

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Politik og Administration b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Administration med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Politik og Administration b1.

Fagmodulet: Politik og Administration b2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt PA-B2 i Politik og Administration
Kursus 1: Offentlig Økonomi og Regulering
Kursus 2: Politisk System og Indflydelse
Kursus 3: Ledelse i Politiske Organisationer
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulkursus 1: Offentlig økonomi og regulering

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Ledelse i politiske organisationer

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt 2: Politik og Administration

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Psykologi

Hovedområdetilknytning: Den Humanistiske Bacheloruddannelse

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Study and Semester start (GH)

f2019
English

Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger

10 ECTS
f2019
Dansk

Gammel STO Fagmodulkursus 2 Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Psykologisk metodologi og forskningspraksis

5 ECTS
f2019
Dansk

Gammel STO Fagmodulkursus 3 Psykologiske fokusområder: social-, udviklings-, personligheds-, og kognitionspsykologi

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulprojekt i Psykologi

15 ECTS
f2019
Dansk

Subject module course 1: Psychology of everyday life

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 2: Cultural and social dimensions of Psychology – theoretical perspectives and themes

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3: Developmental, Personality and Social Psychology

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 4: Psychological methodology and research practice

5 ECTS
f2019
English

Subject Module Project in Psychology

15 ECTS
f2019
English

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodul i Socialvidenskab, B1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Socialvidenskab b1, hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Socialvidenskab som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Socialvidenskab b1 og fagmodulet: Socialvidenskab b2, étfags fagmodul.

Fagmodulet: Socialvidenskab b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt SV-B1 i Socialvidenskab
Kursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering
Kursus 2: Social risici, frygt og tryghed
Kursus 3: Velfærd regulering og institutioner
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Socialvidenskab b1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Socialvidenskab.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulkursus 2: Sociale ricisi, frygt og tryghed

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulskursus 3: Velfærd, regulering og institutioner

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt 1: Socialvidenskab

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Socialvidenskab, B2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Socialvidenskab b1.

Fagmodulet: Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt SV-B2 i Socialvidenskab
Kursus 1: Retssociologi, normer og praksis
Kursus 2: Ulighed, marginalisering og stigmatisering
Kursus 3: Klasse, køn, etnicitet og generation
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulkursus 1: Retssociologi, normer og praksis

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt 1: Socialvidenskab

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulprojekt 2: Socialvidenskab

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Hovedområde: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

Bemærk! Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- & interessefelt

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt teoretisk perspektiv

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4a Kvantitativ metode

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

To-fags bachelorer kan tage enten: Teksam I: Miljø og Innovation eller Teksam II: Miljø og planlægning.

Et-fagsbachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodulet i Teksam I - Miljø og innovation er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Teksam I – Miljø og innovation (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Bæredygtig samfundsudvikling - natur, teknologi og samfund (5 ECTS) eller Bæredygtig omstilling – politik og planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i Miljø og innovation (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Samfundets energi- og ressourceanvendelse (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Metoder i miljø- og teknologivurdering (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb for teksam I her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 2: Grundkursus i Miljø og innovation

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Samfundets energi- og ressourceanvendelse

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulkursus 4a: Teknologi og miljøvurdering

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Subject module course 4b/4c/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning I, Miljø og innovation

15 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodul i Teksam II - Miljø og Planlægning

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Et-fags bachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodul Teksam II består af følgende aktiviteter: Fagmodulprojekt i Teknologisk Samfundsvidenskabelig planlægning II, Miljø og – planlægning (15 ECTS).

Fagmodulkursus 1 udbydes i 2 varianter: 1a: Natur, teknologi og samfund (5 ECTS). 1b: Planlægning af bæredygtig omstilling: Energi og klima (5 ECTS).

Den studerende vælger, hvilket af fagmodulkurserne 1a og 1b som skal gennemføres. Hvis den studerende vælger også at følge fagmodulet Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning I, Miljø og innovation, skal begge kurser gennemføres.

Fagmodulkursus 4 udbydes i 3 forskellige varianter: Fagmodulkursus 4a: Teorier og metoder for cirkulær økonomi (5 ECTS). Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS). Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS).

Studerende vælger et (1) af ovenstående fagmodulkurser.

Se vejledende studieforløb for Teksam II her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4a: Teorier og metoder for cirkulær økonomi

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Subject module course 4b/4c/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodul i Virksomhedsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet består følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier
kursus 1: Virksomhedens økonomi
kursus 2: Virksomhedens organisation
kursus 3: Marketing Management (udbydes kun på engelsk)
kursus 4 som udbydes i to varianter, hvoraf kun ét af de to kurser kan vælges:
- kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Virksomhedsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Virksomhedsstudier.

Se anbefalede studieforløb

se anbefalede studieforløb

Formål:

Formålet med fagmodulet i Virksomhedsstudier er, at den studerende opnår indsigt i erhvervsøkonomiske tilgange til virksomhedsstudier, herunder relevante aspekter af virksomhedens økonomi, virksomhedens organisation og virksomhedens afsætning. Fagmodulet i Virksomhedsstudier har til formål at:
• sætter den studerende i stand til at anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder. Den studerende kan udvikle og begrunde viden om virksomhedsprocesser og erhvervsøkonomiske problemstillinger.
• giver den studerende en forståelse af en tværvidenskabelig tilgang, herunder virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det virksomhedsmæssige felt.
• udvikler den studerendes færdigheder i at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser indenfor aspekter af virksomhedsstudier.

Fagmodulet i Virksomhedsstudier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsstudier (og for samfundsvidenskabelige bachelorer også kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse og kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management) eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Fagmodulkursus 2: Virksomhedens organisation

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 3: Virksomhedens Marketing

5 ECTS
f2019
Dansk

Fagmodulkursus 4b/4c/8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier

15 ECTS
f2019
Dansk

Subject module course 1: Accounting

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 2: Organisation Theory

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 3: Marketing Management

5 ECTS
f2019
English

Subject module course 4b/4c/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
f2019
Dansk
English

Subject module project in Business Studies

15 ECTS
f2019
English

Valgfri kurser

I løbet af din bacheloruddannelse skal du følge to valgfrie kurser, uanset hvilken bacheloruddannelse du går på. Du kan bruge de valgfrie kurser til enten at tone din uddannelse i en selvvalgt retning, at kvalificere dig i en praktisk og/eller teoretisk retning til dit fagmodul eller til at opfylde fagmodulernes eventuelle anbefalede studiemæssige forudsætninger. Du vælger selv, hvornår de valgfrie kurser skal placeres på bacheloruddannelsens 2. og 3. år. De valgfrie kurser kan både vælges blandt nedenstående kurser og blandt alle fagmodulkurser, med mindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. Desuden vil det være muligt at vælge den naturvidenskabelige bacheloruddannelses basiskurser og den humanistiske teknologiske bacheloruddannelses profilkurser som valgfrie kurser. Du skal være opmærksom på, at der på nogle kurser vil være et begrænset antal pladser, dette kan du læse mere om under det enkelte kursus.

Valgfri kurser

Valgkursus: Bydesign I - Etnografi, byrum og fotografering

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: (Re)defining Humanity: The Making of the Modern Humanities, 1750-1950

5 ECTS
f2019
English

Valgfrit kursus: Academic English Writing

5 ECTS
f2019
English

Valgfrit kursus: Digital Humaniora

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Fashion Performance

5 ECTS
f2019
English

Valgfrit kursus: Fra uddannelsestænkning til konkret undervisning

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Journalistisk Formidling

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Kønsteori for begyndere og letøvede

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Kreativ Skrivning & Imagination

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Kvantitative metoder

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Whose Problems, Whose Solutions?

5 ECTS
f2019
English

Valgfrit kursus: World Englishes and Global Language Studies

5 ECTS
f2019
English

Elective course: Understanding the Universe - Blok D

5 ECTS
f2019
English

Elective course: International Business Law

5 ECTS
f2019
English

Valgfrit kursus: Borgere, Forvaltning og Organisationer i den Digitale Revolution

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Human Resource Management

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Politisk Kommunikation

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Politiske tænkere -klassisk og moderne

5 ECTS
f2019
Dansk

Valgfrit kursus: Videregående Sociologi

5 ECTS
f2019
Dansk

Elective course: Research in Molecular Biology (Intensiv)

5 ECTS
f2019
English

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet skal skrives indenfor dit eget hovedområde, og det kan inddrage et eller begge valgte fagmoduler. Hvis bachelorprojektet inddrager begge fag, og et af fagene ligger udenfor dit eget hovedområde, skal hovedvægten være på det fag, som ligger indenfor dit eget hovedområde. Bachelorprojektet skal placeres på uddannelsens 3. studieår, og det anbefales, at bachelorprojektet placeres på 6. semester og gennemføres samtidig med fagmodulkurset i Analysestrategier.

Bachelorprojekt

Bachelorprojekt

15 ECTS
f2019
Dansk