ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

ENGLISH
Lav et bogmærke

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vælg semester

Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse er en tværvidenskabelig heltidsuddannelse på 180 ECTS-point, som indeholder elementer fra flere fag. Bacheloruddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS-point, fagmoduler på i alt 70 ECTS-point, valgfrie kurser på i alt 10 ECTS-point, og et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til et fuldtidsstudie i 1 år, hvorved uddannelsen er normeret til 3 år.

Basiskurser og projekter

I løbet af den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse skal du følge otte basiskurser og tre basisprojekter. Basiskurserne er en obligatorisk del af din bacheloruddannelse og skal gennemføres i den rækkefølge, som er angivet i studieordningen. se studieordningen her

Basiskurserne og basisprojekterne er ikke mulige at vælge på tværs af bacheloruddannelser på RUC.

Basiskurser og projekter

Basiskursus 7 (BK 7): Samfundsvidenskabelig videnskabsteori

5 ECTS
E2019
Dansk

Fagmodulkurser og projekter

I løbet af din bacheloruddannelse skal du vælge to fagmoduler. Det er muligt for alle bachelorstuderende på RUC at vælge fagmoduler på tværs af de fire hovedområder: Humaniora, Humanistisk Teknologi, Naturvidenskab samt Samfundsvidenskab. Dog er det vigtigt at huske, at ÉT af dine to fagmoduler skal være indenfor dit eget hovedområde. Under hvert fagmodul fremgår det, hvilket hovedområde fagmodulet tilhører. Hvis du vælger et fagmodul, som er godkendt som ét-fags bacheloruddannelse, skal begge fagmoduler dog placeres i dette fag – hvilke fagmoduler, det drejer sig om, fremgår af fagmodulsbeskrivelserne. Du vælger selv, hvornår fagmodulkurserne skal placeres på dit 2. og 3. år af din bacheloruddannelse, dog skal du være opmærksom på, at der kan være krav om kursusrækkefølge på bestemte fagmoduler. Dette fremgår af fagmodulbeskrivelsen, samt af de enkelte kursusbeskrivelser.

Derudover har enkelte fagmoduler yderligere adgangskrav i form af gymnasiale fag, der skal være bestået inden du læser hele fagmodulet på dit 4. eller 5. semester. Find disse fag her

Fagmodulkurser og projekter

Subject Module in Social Psychology of everyday life

Subject module project in Psychology

15 ECTS
E2019

Valgfri kurser

I løbet af din bacheloruddannelse skal du følge to valgfrie kurser, uanset hvilken bacheloruddannelse du går på. Du kan bruge de valgfrie kurser til enten at tone din uddannelse i en selvvalgt retning, at kvalificere dig i en praktisk og/eller teoretisk retning til dit fagmodul eller til at opfylde fagmodulernes eventuelle anbefalede studiemæssige forudsætninger. Du vælger selv, hvornår de valgfrie kurser skal placeres på bacheloruddannelsens 2. og 3. år. De valgfrie kurser kan både vælges blandt nedenstående kurser og blandt alle fagmodulkurser, med mindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. Desuden vil det være muligt at vælge den naturvidenskabelige bacheloruddannelses basiskurser og den humanistiske teknologiske bacheloruddannelses profilkurser som valgfrie kurser. Du skal være opmærksom på, at der på nogle kurser vil være et begrænset antal pladser, dette kan du læse mere om under det enkelte kursus.

Valgfri kurser

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet skal skrives indenfor dit eget hovedområde, og det kan inddrage et eller begge valgte fagmoduler. Hvis bachelorprojektet inddrager begge fag, og et af fagene ligger udenfor dit eget hovedområde, skal hovedvægten være på det fag, som ligger indenfor dit eget hovedområde. Bachelorprojektet skal placeres på uddannelsens 3. studieår, og det anbefales, at bachelorprojektet placeres på 6. semester og gennemføres samtidig med fagmodulkurset i Analysestrategier.

Bachelorprojekt