ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

ENGLISH
Lav et bogmærke

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vælg semester

Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS point. Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS point, et eller to fagmoduler på i alt 70 ECTS point, to valgfrie kurser på i alt 10 ECTS point samt et bachelorprojekt på 15 ECTS point.

Basiskurser og projekter

Basiskurserne og projekterne er en obligatorisk del af din bacheloruddannelse.

I løbet af dit 2. og/eller 3. år skal du tage mindst 1 profilkursus-I og 1 profilkursus-II. Du må gerne tage et ekstra profilkursus, som et valgfrit kursus. Husk at du max må tage 2 valgkurser.

Basiskurser og projekter

Studie- og semesterstart // Hold HUMT-A-18 (1. semester)

e2018
Dansk

Studie- og semesterstart // Hold HUMT-B-18 (1. semester)

e2018
Dansk

Introduktion til HumTeks faglighed 1

e2018
Dansk

Studie- og semesterstart // Hold HUMT-A-17 (3. semester)

e2018
Dansk

Studie- og semesterstart // Hold HUMT-B-17 (3. semester)

e2018
Dansk

Basisprojekt 1 (1. semester)

15 ECTS
e2018
Dansk

Introduktion til Fablab for humtek - 1. semester

e2018
Dansk

Basisprojekt 3 (3. semester)

15 ECTS
e2018
Dansk

Introduktion til Fablab for humtek - 3. semester

e2018
Dansk

Basiskursus 1: Design og konstruktion I (1. semester)

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 01 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Produktdesign - Fuzzy to Final/Brun stol

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 02 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Æstetik og den visuelle designproces

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 03 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Programmering af mobil applikationer med der reagerer på brugerens position

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 04 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Analoge simulationsspil

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 05 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Rum, design og visualisering

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 06 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Postcards from Mars

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 07 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Levendegør robotter

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 08 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Design af fremtidens energisystem - innovation, teknologier, syetemer og urban energiplanlægning

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 09 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Noob to Master Programmer in 10 Days

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 10 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Biofablab

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 11 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Design eksperimenter og prototyping - design som udvikling, kritik og undersøgelsesredskab

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Workshop 12 (i relation til basiskursus 1 eller 4) - Lokalsamfund og byrumsdesign

2.5 ECTS
e2018
Dansk

Basiskursus 2: Subjektivitet, teknologi og samfund I (1. semester)

5 ECTS
e2018
Dansk

Basiskursus 3: Teknologiske systemer og artefakter I (1. semester)

5 ECTS
e2018
Dansk

Profilkursus I - Videnskabsteori (3. semester)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkurser og projekter

I løbet af din bacheloruddannelse skal du vælge to fagmoduler. Det er vigtigt at huske, at som humtek-studerende SKAL ÉT af dine to fagmoduler være indenfor fagene datalogi, informatik, teksam, geografi, sundhedsfremme eller plan, by og proces. For studerende optaget FØR sommer 2015 er der fortsat frit kombivalg.

For studerende optaget sommer 2015: Dit humtek-fagmodul kan kombineres med nogle bestemte andre fagmoduler, som du kan se her

Under hvert fagmodul fremgår det, hvilket hovedområde fagmodulet tilhører. Du vælger selv, hvornår fagmodulkurserne skal placeres på dit 2. og 3. år af din bacheloruddannelse, dog skal du være opmærksom på, at der kan være krav om kursusrækkefølge på bestemte fagmoduler. Dette fremgår af fagmodulbeskrivelsen, samt af de enkelte kursusbeskrivelser. Du kan se alle fagmodulbeskrivelser her: Fagmodulbeskrivelser

Derudover har enkelte fagmoduler yderligere adgangskrav i form af gymnasiale fag, der skal være bestået inden du læser hele fagmodulet på dit 4. eller 5. semester. Find disse fag her: Adgangskrav

Fagmodulkurser og projekter

Fagmodul i Almen Biologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Almen biologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Genetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Human fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og dataanalyse (5 ECTS)

FK1 Molecules of life (Blok C)

5 ECTS
e2018
English

FK2 Human fysiologi (Blok D)

5 ECTS
e2018
Dansk

Studie- og semesterstart fælles for alle kandidatstuderende og 4. semester fagmodulstuderende på INM / Study and semester start common for all master students and 4th semester subject module students at INM

e2018
Dansk
English

Subject module project in Molecular Biology - Project Market

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Welcome to Molecular Biology / Velkommen til Medicinalbiologi og Almen Biologi

e2018
Dansk
English

Fagmodul i Arbejdslivsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier kursus 1: Arbejde og Organisation kursus 2: Individet i arbejdslivet kursus 3: Arbejdsmarked, kursus 4 som udbydes i 3 varianter, hvor kun ét af de tre kursus kan vælges: kursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv kursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode kursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi.

Den studerende vælger selv, hvilket af kurserne 4a, 4b eller 4c der gennemføres. Såfremt den studerende ønsker at følge et af de samfundsvidenskabelige metodekurser – 4b eller 4c – men har fulgt ét af kurserne på sit andet fagmodul, vælges det kursus, som mangler. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4c tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4b bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende, der kombinerer et Arbejdslivsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, anbefales at vælge fagmodulskursus 4c - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre ét af følgende fagmodulkurser; fagmodulkursus 4a eller fagmodulkursus 4b. Det anbefales, at det valgte kursus gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Arbejdslivsstudier.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Arbejde og organisation

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Individet i arbejdslivet

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodul i Dansk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Dansk

Fagmodulkursus 1: Tekstanalyse

Fagmodulkursus 2: Sprog og diskurs

Fagmodulkursus 3: Moderne dansk litteratur og kultur

Fagmodulkursus 4: Diskursanalyse og sprog

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Fagmodulkursus 1: Tekstanalyse

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Medieanalyse

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Moderne dansk litteratur & kultur

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4: Sprog & diskurs

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt: Dansk

15 ECTS
e2018
Dansk

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodul i Datalogi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddanne. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Datalogi (15 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 1: Essential Computing I (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 2: Software Engineering (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 3: Interactive Digital Systems (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4: Essential Computing II (5 ECTS-point)

Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulprojektet begyndes, dog kan fagmodulkursus 1 følges samtidig med fagmodulprojektet såfremt ekstra arbejdsindsats påregnes.

Det anbefales at den studerende følger fagmodulkursus 1 senest samtidig med at fagmodulkursus 2 følges. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 3 og 4 begyndes.

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Study and Semester start

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Essential Computing I

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulkursus 2: Software Engineering (tidligere MKM)

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulkursus 3: Interactive digital systems

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulkursus 4: Essential Computing II

5 ECTS
e2018
English

Subject module project in Computer science

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodul i Engelsk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i engelsk

Fagmodulkursus 1: Creative Writting

Fagmodulkursus 2: English around the World: Linguistic Description and analysis

Fagmodulkursus 3: English Language and Society

Fagmodulkursus 4: English Literature and Culture

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Study and Semester Start

e2018
English

Subject Module Course 1: Creative Writing

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Course 2: English Around the World: Linguistic Description and Analysis

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Course 3: English Language and Society

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Course 4: English Literature and Culture

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Project in English

15 ECTS
e2018
English

Fagmodul i Erhvervsøkonomi – HA, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Erhvervsøkonomi/HA kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi-HA
Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi-HA
kursus 1: Virksomhedens Økonomi
kursus 2: Virksomhedens Organisation
kursus 3: Marketing Management (kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 4: Finance (kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 5: Projektledelse
kursus 6: Strategy (kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 7: Videregående samfundsvidenskabelig metode
kursus 8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

• den studerende kan - efter gennemførelse af denne faguddannelse - selvstændigt anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder.

• den studerende uddannes til en tværvidenskabelig tilgang til analyse af virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det erhvervsøkonomiske felt. Den tværvidenskabelige tilgang omfatter også samfundsøkonomiske, sociologiske og planlægningsmæssige perspektiver.

• den studerende vil have kendskab til projektstyringsteorier og metoder, og være i stand til at forklare og analysere projektarbejde og projektledelse i virksomheder i både sociologisk og økonomisk perspektiv.

• den studerende skal kunne deltage i og tilrettelægge projektarbejde.

• den studerende får igennem uddannelsen evne til at overskue komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og i at udfærdige analyser og troværdige konklusioner i forbindelse med erhvervsøkonomiske situationer, herunder i forbindelse med projektsamfundet og projektorganisering i virksomheder og organisationer.

Fagmodulet i Erhvervsøkonomi - HA har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsledelse, (herunder Social Sciences in Economics and Business Administration), den internationale kandidatuddannelse i Social Entrepreneurship and Management eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår i Roskilde Universitets Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til i alt 70 ECTS-point.

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

Study and Semester Start

e2018
English

Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi - HA

15 ECTS
e2018
Dansk

Subject module project B (Business Administration)

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi (VS, BS, HA, BA)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Subject module course 1: Accounting (VS, BS, BA)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3: Marketing Management (VS, BS, HA, BA)

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Subject module course 4: Finance

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Subject module course 6: Strategy

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Prerequisite Course: Organization Theory (HA, VS) (Suppleringskursus)

5 ECTS
e2018
English

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodulkursus 1: Filosofi- og Videnskabshistorie indtil 1600

Fagmodulkursus 2: Filosofihistorie 1600-1900

Fagmodulkursus 3: Etik og Politisk Filosofi

Fagmodulkursus 4: Metafysik og Erkendelsesteori

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Fagmodulkursus 1: Filosofi‐ og Videnskabshistorie indtil 1600

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodulkursus 2: Filosofihistorie 1600‐1900

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodulkursus 3: Etik og Politisk Filosofi

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodulkursus 4: Metafysik og Erkendelsesteori

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Filosofi og Videnskabsteori

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodul i Fysik

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Fysik, enten eksperimentel eller teoretisk variant (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Termodynamik og statistisk mekanik (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Fysisk modellering (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Fysisk problemløsning Ia (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Fysisk problemløsning Ib (5 ECTS) OBS: Det er en forudsætning for at kunne vælge fagmodulprojektet i den teoretiske variant, at den studerende tidligere i sin bacheloruddannelse har gennemført mindst ét projekt med eksperimentelt indhold af passende niveau og omfang. Påbegyndelsen af et projekt i en teoretisk variant skal derfor godkendes af Fagstudienævnet for Fysik under hensyntagen til tidligere gennemførte eksperimentelle projekter i bachelorstudiet.

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Studie- og semesterstart fælles for alle kandidatstuderende og 4. semester fagmodulstuderende på INM / Study and semester start common for all master students and 4th semester subject module students at INM

e2018
Dansk
English

FK2 Modelling of Physical Systems (Blok A)

5 ECTS
e2018
English

FK1 Thermodynamics and statistical mechanics (Blok D)

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulprojekt i fysik / Subject Module project in Psysics - Project Markets

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodul i Geografi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Fagmodulet i geografi er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer :

 • Fagmodulprojekt i Geografi (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Samfundsgeografi: Rum, samfund og magt (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Naturgeografi: Landskab, klima og miljø (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi: Steder, spor og kultur (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4a: Geografi i praksis (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4e: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4f: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS-point)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

FMK 1: Samfundsgeografi: Rum, samfund og magt

5 ECTS
e2018
Dansk
English

FMK 2: Naturgeografi: Landskab, klima og miljø

5 ECTS
e2018
Dansk
English

FMK 3: Kulturgeografi: Steder, spor og kultur

5 ECTS
e2018
Dansk
English

FMK 4a: Geografi i praksis

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Geografi

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodul i Historie

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Historie

Fagmodulkursus 1: Historie NU

Fagmodulkursus 2: Lange linjer efter 1750

Fagmodulkursus 3: Historisk metode og arkivkundskab

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Historie NU

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Lange linier efter 1750

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Historisk metode og arkivkundskab

10 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt i Historie

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodul i Informatik

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Informatik (15 ECTS)

Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it (5 ECTS)

Fagmodulkursus 2: Software Engineering (5 ECTS)

Fagmodulkursus 3: a) Webbaserede it-systemer (5 ECTS) eller b) Interaktive Installationer (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4: Brugerdrevet Design: It-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

Særlige uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B!

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodulkursus 2: Software Engineering (tidligere MKM)

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulkursus 3a: Webbaserede it-systemer

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodulkursus 4: Brugerdrevet design: It-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Informatik

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodul i Internationale Studier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra dette fagmodul i Internationale studier.

Studerende der ønsker at læse Internationale studier som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier, ét fags fagmodul.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende uddannelseselementer (1 projekt og 4 kurser):

_Fagmodulprojekt i Internationale studier
Kursus 1: International Politik
Kursus 2: International økonomisk politik
Kursus 3 som udbydes i otte varianter, hvor den studerende vælger ét af de otte;

3a: EU Institutions and Governance

3b: Political Economy of Development

3c: International Institutions and Global Governance

3d: Global Sociology

3e: EU som global aktør

3f: International Ret for Samfundsvidenskaberne

3g: International udvikling; Kultur, magt og samfund

3h: Krig, fred og usikkerhed

Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges;
- Kursus 4a: Videregående samfundsvidenskabelig metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi_

Den studerende vælger selv, hvilket ét af fagmodulkurserne 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g eller 3h, som gennemføres.

Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal både gennemføre kursus 4a og kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre kursus 4a. Det anbefales at kursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Internationale studier.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at: • sætte den studerende i stand til på et grundlæggende plan at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt. • give den studerende en grundlæggende forståelse af de politologiske, politisk- økonomiske og sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde, og styring. • udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet kan indgå i de kombinationer, som fremgår af kombinationslisten på RUCs hjemmeside.

Fagmodulet har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Globale studier, Internationale udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet udbydes på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

Study and Semester Start (IS)

e2018
English

Subject module project 1 in International Studies (IS)

15 ECTS
e2018
English

Subject module course 1: International Politics (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 2: International Political Economy (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3d / 4: Global Sociology (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3f / 6a: International Law for Social Sciences (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3g / 6b: International Development: Culture, Power and Society (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3h / 6c: War, Peace and Insecurity (IS)

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodul i Internationale Studier, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet udbydes på engelsk.

Internationale studier, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier
Fagmodulprojekt 2 i Internationale Studier
Kursus 1: International Politik
Kursus 2: International økonomisk politik Kursus 3: EU institutioner og governance Kursus 4: Global sociologi Kursus 5 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kurser kan vælges;

5a: EU som global aktør

5b: Political Economy of Development

5c: International Institutions and Global Governance

Kursus 6 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kurser kan vælges;

6a: International Ret for Samfundsvidenskaberne

6b: International udvikling; Kultur, magt og samfund

6c: Krig, fred og usikkerhed

Kursus 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
Kursus 8 Samfundsvidenskabelig Analysestrategi_

Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 5a, 5b eller 5c, som gennemføres, samt hvilket af fagmodulkurserne 6a, 6b eller 6c som gennemføres.

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulkursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulet i Internationale studier har til formål, at

• sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt, • give den studerende en indgående forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international og europæisk udvikling, samarbejde, styring og konflikt, • udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet kan indgå i de kombinationer, som fremgår af kombinationslisten på RUCs hjemmeside.

Fagmodulet har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidat-uddannelse i Globale studier, Internationale udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet udbydes på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

Study and Semester Start (IS)

e2018
English

Subject module project 1 in International Studies (IS)

15 ECTS
e2018
English

Subject module project 2 in International Studies (IS)

15 ECTS
e2018
English

Subject module course 1: International Politics (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 2: International Political Economy (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3d / 4: Global Sociology (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3f / 6a: International Law for Social Sciences (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3g / 6b: International Development: Culture, Power and Society (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3h / 6c: War, Peace and Insecurity (IS)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodul i Journalistik

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Journalistik

Fagmodulkursus 1: Journalistisk teori og praksis

Fagmodulkursus 2: Journalistiske arbejdsmetoder

Fagmodulkursus 3: Journalistiske produktioner Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Semesterstart / Vigtige praktiske oplysninger (KUN for studerende på fagmodulkursus 2, 3, 4 og fagmodulprojekt)

e2018
Dansk

Introlørdag - den 8. september (KUN studerende på fagmodulkursus 2, 3, 4 og fagmodulprojekt)

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Journalistisk teori og praksis

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Journalistisk arbejdsmetoder

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Journalistiske produktioner

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt i Journalistik

15 ECTS
e2018
Dansk

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodul i Kemi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Kemi (15 ECTS)

Fagmodulkursus 1: Chemical Thermodynamics and Kinetics (5 ECTS)

Fagmodulkursus 2: Atoms and Molecules (5 ECTS)

Fagmodulkursus 3: Analytical Chemistry (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4: Applied Spectroscopy (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Studie- og semesterstart fælles for alle kandidatstuderende og 4. semester fagmodulstuderende på INM / Study and semester start common for all master students and 4th semester subject module students at INM

e2018
Dansk
English

Studie- og semesterstart / Study and semester start - Welcome to Chemistry

e2018
Dansk
English

FK2 Atoms and Molecules (Blok A)

5 ECTS
e2018
English

FK3 Analytical chemistry (Intensive)

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulprojekt i kemi/Project in Chemistry - Project Market

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodul i Kommunikation

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Kommunikation

Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation

Fagmodulkursus 2: Aktører, processer, kontekster

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Aktører, processer, kontekster

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation

e2018
Dansk

Fagmodulprojekt i Kommunikation

15 ECTS
e2018
Dansk

Study- and semesterstart

e2018
English

Subject Module Course 1: Theoretical Perspectives on Communication

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Course 2: Participants, Processes and Contexts

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Course 3: Planned Communication with Print Media Production

e2018
English

Subject Module Course 4: Communication: Workshop in Planned Subject Specific Communication

e2018
English

Subject module project in Communication Studies

15 ECTS
e2018
English

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Kultur- og sprogmødestudier

Fagmodulkursus 1: Kategorisering og magt

Fagmodulkursus 2: Kulturteori

Fagmodulkursus 3: Kulturanalyse

Fagmodulkursus 4: Globalisation and the Transnational (udbydes kun på engelsk)

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Kategorisering & Magt

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Kulturteori

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Kulturanalyse

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt: Kultur- & sprogmødestudier

15 ECTS
e2018
Dansk

Study- and semesterstart

e2018
English

Subject Module Course 1: Categorisation & Power

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Course 2: Cultural Theory

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Course 3: Cultural Analysis

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Course 4: Globalisation & the Transnational

5 ECTS
e2018
English

Subject Module Project: Cultural Encounters

15 ECTS
e2018
English

Fagmodul i Matematik

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Matematik (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Matematisk modellering og dynamiske systemer (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Algebra (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Matematisk analyse I – grundlæggende teori (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Matematisk analyse II – videregående teori (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Studie- og semesterstart fælles for alle kandidatstuderende og 4. semester fagmodulstuderende på INM / Study and semester start common for all master students and 4th semester subject module students at INM

e2018
Dansk
English

FK1 Mathematical modelling and dynamic systems (Blok C)

5 ECTS
e2018
English

FK3 Mathematical analysis I (Blok B)

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulprojekt i matematik /Subject Module Course - Project Market

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Math - study and semesterstart bach

e2018
Dansk

Fagmodul i Medicinalbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Medicinalbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Human fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Medicinsk mikrobiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Human anatomi og vævslære (5 ECTS) OBS: Studerende, som kombinerer Medicinalbiologi med Molekylærbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: Livets molekyler i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser: Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi: Ioners analytiske kemi (se under fagmodul Kemi) Kvantekemi og spektroskopi (se under fagmodul Kemi) Blandinger og separation (se under fagmodul Kemi) Populationsbiologi (se under fagmodul Miljøbiologi) An introduction to Ecosystems (se under fagmodul Miljøbiologi) Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser) eller valgkursus fra Molekylærbiologi: Fordybelse i Molekylærbiologi (se under valgfri kurser).

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Studie- og semesterstart fælles for alle kandidatstuderende og 4. semester fagmodulstuderende på INM / Study and semester start common for all master students and 4th semester subject module students at INM

e2018
Dansk
English

Welcome to Molecular Biology / Velkommen til Medicinalbiologi og Almen Biologi

e2018
Dansk
English

FK2 Human fysiologi (Blok D)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt i medicinalbiologi

15 ECTS
e2018
Dansk

FK1 Molecules of life (Blok C)

5 ECTS
e2018
English

Subject module project in Molecular Biology - Project Market

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodul i Miljøbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Miljøbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Populationsbiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Dyr og planters fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og dataanalyse (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Studie- og semesterstart fælles for alle kandidatstuderende og 4. semester fagmodulstuderende på INM / Study and semester start common for all master students and 4th semester subject module students at INM

e2018
Dansk
English

FK2 Population biology (Blok A)

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulprojekt i miljøbiologi

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodul i Molekylærbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Molekylærbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Biokemi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Genetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Molekylærbiologiske metoder (5 ECTS) OBS: Studerende, som kombinerer Molekylærbiologi med Medicinalbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: Livets molekyler i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser: Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi: Ioners analytiske kemi (se under fagmodul Kemi) Kvantekemi og spektroskopi (se under fagmodul Kemi) Blandinger og separation (se under fagmodul Kemi) Populationsbiologi (se under fagmodul Miljøbiologi) An introduction to Ecosystems (se under fagmodul Miljøbiologi) Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser) Eller Valgkursus fra Molekylærbiologi: Fordybelse i Molekylærbiologi (se under valgfri kurser)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Studie- og semesterstart fælles for alle kandidatstuderende og 4. semester fagmodulstuderende på INM / Study and semester start common for all master students and 4th semester subject module students at INM

e2018
Dansk
English

Welcome to Molecular Biology / Velkommen til Medicinalbiologi og Almen Biologi

e2018
Dansk
English

FK1 Molecules of life (Blok C)

5 ECTS
e2018
English

FK2 Biochemistry (Blok B)

5 ECTS
e2018
English

FK4 Methods in Molecular Biology: (intensive)

5 ECTS
e2018
English

Subject module project in Molecular Biology - Project Market

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Vær opmærksom på at Pædagogik og Uddannelsesstudier ikke udbyder hele fagmodulet på engelsk.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Menneskers læring og erfaringsdannelse

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Børn og unges læreprocesser

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Læreprocesser i voksen- og arbejdsliv

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4: Pædagogisk feltforskning

5 ECTS
e2018
Dansk

Subject module course 1: Human learning and experience

5 ECTS
e2018
English

Fagmodulprojekt

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodul i Performance Design

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Performance Design

Fagmodulkursus 1: Performance Design

Fagmodulkursus 2: Designmetoder og projektledelse

Fagmodulkursus 3: Analyse og Dokumentation

Fagmodulkursus 4: Performancestudier

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Fagmodulkursus 1: Performance-design

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Designmetoder & Projektledelse

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Analyse & Dokumentation

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4: Performancestudier

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt: Performance-design

15 ECTS
e2018
Dansk

Studie- og semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodul i Plan, by og proces

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samsfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Planlovgivning og fysisk planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Komparativt feltkursus (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS) eller 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ects) eller 4c: Byen, byplanlægning og byliv (5 ects)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

FMK 1: Planlovgivning og fysisk planlægning

5 ECTS
e2018
Dansk

FMK 2: Planlægningsteori og paradigmer

5 ECTS
e2018
Dansk

FMK 3: Komparativt feltkursus

5 ECTS
e2018
Dansk

FMK 4c: Byliv og byplanlægning - introduktion til det urbane

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodul i Politik og Administration, B1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Administration med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Politik og Administration B1 hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Politik og Administration som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Politik og Administration b1 og fagmodulet: Politik og Administration b2.

Fagmodulet: Politik og Administration b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration
Kursus 1: Politiske institutioner og deres samspil
Kursus 2: Styring i offentlige organisationer
Kursus 3: Forvaltningsret
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Politik og Administration B1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Politik og Administration.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Studie- og Semesterstart (PA)

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil (PA)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer (PA)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration (PA)

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Politik og Administration b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Administration med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Politik og Administration b1.

Fagmodulet: Politik og Administration b2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt PA-B2 i Politik og Administration
Kursus 1: Offentlig Økonomi og Regulering
Kursus 2: Politisk System og Indflydelse
Kursus 3: Ledelse i Politiske Organisationer
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Studie- og Semesterstart (PA)

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Offentlig økonomi og regulering (PA)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Politisk system og indflydelse (PA)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt PA-B2 i Politik og Administration (PA)

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodul i Psykologi

Hovedområdetilknytning: Den Humanistiske Bacheloruddannelse

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

Study and Semester start

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger

10 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Psykologisk metodologi og forskningspraksis

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt i Psykologi

15 ECTS
e2018
Dansk

Subject module course 1: Psychology of everyday life

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 2: Cultural and social dimensions of Psychology – theoretical perspectives and themes

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3: Developmental, Personality and Social Psychology

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 4: Psychological methodology and research practice

5 ECTS
e2018
English

Subject module project in Psychology

15 ECTS
e2018
English

Gammel STO Fagmodulkursus 2 Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger

5 ECTS
e2018
Dansk

Gammel STO Fagmodulkursus 3 Psykologiske fokusområder: social-, udviklings-, personligheds-, og kognitionspsykologi

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodul i Socialvidenskab, B1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Socialvidenskab b1, hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Socialvidenskab som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Socialvidenskab b1 og fagmodulet: Socialvidenskab b2, étfags fagmodul.

Fagmodulet: Socialvidenskab b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt SV-B1 i Socialvidenskab
Kursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering
Kursus 2: Social risici, frygt og tryghed
Kursus 3: Velfærd regulering og institutioner
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Socialvidenskab b1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Socialvidenskab.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Studie- og Semesterstart (SV)

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering (SV)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Sociale ricisi, frygt og tryghed (SV)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt 1: Socialvidenskab SV-B1

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodul i Socialvidenskab, B2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Socialvidenskab b1.

Fagmodulet: Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt SV-B2 i Socialvidenskab
Kursus 1: Retssociologi, normer og praksis
Kursus 2: Ulighed, marginalisering og stigmatisering
Kursus 3: Klasse, køn, etnicitet og generation
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Studie- og Semesterstart (SV)

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2: Ulighed, marginalisering og stigmatisering (SV)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3: Klasse, køn, etnicitet og generation (SV)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt 2: Socialvidenskab SV-B2

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt 1: Socialvidenskab SV-B1

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodul i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Hovedområde: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

Bemærk! Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- & interessefelt

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt teoretisk perspektiv

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a: Kvantitativ metode

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

15 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

To-fags bachelorer kan tage enten: Teksam I: Miljø og Innovation eller Teksam II: Miljø og planlægning.

Et-fagsbachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodulet i Teksam I - Miljø og innovation er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Teksam I – Miljø og innovation (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Bæredygtig samfundsudvikling - natur, teknologi og samfund (5 ECTS) eller Bæredygtig omstilling – politik og planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i Miljø og innovation (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Samfundets energi- og ressourceanvendelse (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Metoder i miljø- og teknologivurdering (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb for teksam I her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Teksam I: miljø og innovation

15 ECTS
e2018
Dansk

FMK 1a: Natur, teknologi og samfund

5 ECTS
e2018
Dansk

FMK 1b: Planlægning af bæredygtig omstilling: energi og klima

5 ECTS
e2018
Dansk

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

Fagmodul i Teksam II - Miljø og Planlægning

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

To-fags bachelorer kan tage enten: Teksam I: Miljø og Innovation eller Teksam II: Miljø og planlægning.

Et-fagsbachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodulet i Teksam II: Miljø og planlægning er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Teksam II – Miljø og planlægning (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Bæredygtig samfundsudvikling (5 ECTS) eller Bæredygtig omstilling – politik og planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i miljøplanlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Miljø-, energi og ressourceplanlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Teorier og metoder til analyse af omstillingsprocesser (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4a: Teorier og metoder for cirkulær økonomi (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb for teksam II her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Studie- og Semesterstart

e2018
Dansk

FMK 1a: Natur, teknologi og samfund

5 ECTS
e2018
Dansk

FMK 1b: Planlægning af bæredygtig omstilling: energi og klima

5 ECTS
e2018
Dansk

FMK 2: Grundkursus i miljøplanlægning

5 ECTS
e2018
Dansk

FMK 3: Miljø-, energi- og ressourceplanlægning

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulprojekt - teksam II - Miljø og Planlægning

15 ECTS
e2018
Dansk
English

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Fagmodul i Virksomhedsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet består følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier
kursus 1: Virksomhedens økonomi
kursus 2: Virksomhedens organisation
kursus 3: Marketing Management (udbydes kun på engelsk)
kursus 4 som udbydes i to varianter, hvoraf kun ét af de to kurser kan vælges:
- kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Virksomhedsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Virksomhedsstudier.

Se anbefalede studieforløb

se anbefalede studieforløb

Formål:

Formålet med fagmodulet i Virksomhedsstudier er, at den studerende opnår indsigt i erhvervsøkonomiske tilgange til virksomhedsstudier, herunder relevante aspekter af virksomhedens økonomi, virksomhedens organisation og virksomhedens afsætning. Fagmodulet i Virksomhedsstudier har til formål at:
• sætter den studerende i stand til at anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder. Den studerende kan udvikle og begrunde viden om virksomhedsprocesser og erhvervsøkonomiske problemstillinger.
• giver den studerende en forståelse af en tværvidenskabelig tilgang, herunder virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det virksomhedsmæssige felt.
• udvikler den studerendes færdigheder i at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser indenfor aspekter af virksomhedsstudier.

Fagmodulet i Virksomhedsstudier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsstudier (og for samfundsvidenskabelige bachelorer også kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse og kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management) eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og Semesterstart (VS)

e2018
Dansk

Study- and Semesterstart (BS)

e2018
Dansk

Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier

15 ECTS
e2018
Dansk

Subject module project in Business Studies

15 ECTS
e2018
English

Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi (VS, BS, HA, BA)

5 ECTS
e2018
Dansk

Fagmodulkursus 4a/4b/7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

e2018
Dansk
English

Subject module course 1: Accounting (VS, BS, BA)

5 ECTS
e2018
English

Subject module course 3: Marketing Management (VS, BS, HA, BA)

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology

5 ECTS
e2018
Dansk
English

Prerequisite Course: Organization Theory (HA, VS) (Suppleringskursus)

5 ECTS
e2018
English

Valgfri kurser

Du skal i løbet af studiet tage to valgkurser.

Du kan f.eks. bruge de valgfrie kurser til tone din uddannelse i en selvvalgt retning eller kvalificere dig i en praktisk og/eller teoretisk retning af din uddannelse.

Du vælger selv, hvornår de valgfrie kurser skal placeres på bacheloruddannelsens 2. og 3. år. De valgfrie kurser kan både vælges blandt nedenstående kurser og blandt ALLE fagmodulkurser, med mindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. Du kan også tage et eller to ekstra profilkurser. Desuden vil det være muligt at vælge den naturvidenskabelige bacheloruddannelses basiskurser som valgfrie kurser.

Valgfri kurser

Valgfrit kursus: Interaktionsdesign

5 ECTS
e2018
Dansk

Valgfrit kursus: Academic English Writing

5 ECTS
e2018
English

Valgfrit kursus: Journalistisk Formidling

5 ECTS
e2018
Dansk

Understanding the continuous world (Intensive)

5 ECTS
e2018
English

Valgfrit kursus: Videregående makroøkonomi og politik: Vækst, fordeling og bæredygtig udvikling

5 ECTS
e2018
Dansk

Valgfrit kursus: Grundkursus i Politologi

5 ECTS
e2018
Dansk

Valgfrit kursus: Grundkursus i Sociologi

5 ECTS
e2018
Dansk

Elective course: Entrepreneurship as Business Qualification

5 ECTS
e2018
English

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet skal skrives indenfor det humanistisk-teknologiske hovedområde, og det kan inddrage et eller begge valgte fagmoduler. Bachelorprojektet skal placeres på uddannelsens tredje studieår.

Bachelorprojekt

Bachelorprojekt

15 ECTS
e2018
Dansk