ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

ENGLISH
Lav et bogmærke

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vælg semester

Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS point. Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS point, et eller to fagmoduler på i alt 70 ECTS point, to valgfrie kurser på i alt 10 ECTS point samt et bachelorprojekt på 15 ECTS point.

Basiskurser og projekter

Basiskurserne og projekterne er en obligatorisk del af din bacheloruddannelse.

I løbet af dit 2. og/eller 3. år skal du tage mindst 1 profilkursus-I og 1 profilkursus-II. Du må gerne tage et ekstra profilkursus, som et valgfrit kursus. Husk at du max må tage 2 valgkurser.

Basiskurser og projekter

Fagmodulkurser og projekter

I løbet af din bacheloruddannelse skal du vælge to fagmoduler. Det er vigtigt at huske, at som humtek-studerende SKAL ÉT af dine to fagmoduler være indenfor fagene datalogi, informatik, teksam, geografi, sundhedsfremme eller plan, by og proces. For studerende optaget FØR sommer 2015 er der fortsat frit kombivalg.

For studerende optaget sommer 2015: Dit humtek-fagmodul kan kombineres med nogle bestemte andre fagmoduler, som du kan se her

Under hvert fagmodul fremgår det, hvilket hovedområde fagmodulet tilhører. Du vælger selv, hvornår fagmodulkurserne skal placeres på dit 2. og 3. år af din bacheloruddannelse, dog skal du være opmærksom på, at der kan være krav om kursusrækkefølge på bestemte fagmoduler. Dette fremgår af fagmodulbeskrivelsen, samt af de enkelte kursusbeskrivelser. Du kan se alle fagmodulbeskrivelser her: Fagmodulbeskrivelser

Derudover har enkelte fagmoduler yderligere adgangskrav i form af gymnasiale fag, der skal være bestået inden du læser hele fagmodulet på dit 4. eller 5. semester. Find disse fag her: Adgangskrav

Fagmodulkurser og projekter

Subject Module in Social Psychology of everyday life

Subject module project in Psychology

15 ECTS
E2019

Valgfri kurser

Du skal i løbet af studiet tage to valgkurser.

Du kan f.eks. bruge de valgfrie kurser til tone din uddannelse i en selvvalgt retning eller kvalificere dig i en praktisk og/eller teoretisk retning af din uddannelse.

Du vælger selv, hvornår de valgfrie kurser skal placeres på bacheloruddannelsens 2. og 3. år. De valgfrie kurser kan både vælges blandt nedenstående kurser og blandt ALLE fagmodulkurser, med mindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. Du kan også tage et eller to ekstra profilkurser. Desuden vil det være muligt at vælge den naturvidenskabelige bacheloruddannelses basiskurser som valgfrie kurser.

Valgfri kurser

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet skal skrives indenfor det humanistisk-teknologiske hovedområde, og det kan inddrage et eller begge valgte fagmoduler. Bachelorprojektet skal placeres på uddannelsens tredje studieår.

Bachelorprojekt